Leestijd: 9 min.

Onder de agile paraplu passen veel verschillende agile methodologieën. Deze beschrijf ik hier, maar ik start met de management uitdaging.

Wat beoogt dit artikel?

Dit artikel behandelt het begrip ‘agile’. De bedoeling van dit artikel is een totaaloverzicht te creëren. Het wordt dus een omvangrijk artikel, waar de meeste zaken in beschreven zullen worden. Elke keer als er een verdiepend artikel klaar is, vind je een link daar naar toe.

Dit artikel bestaat uit 5 delen:

  • De management uitdaging
  • De agile methodologieën
  • Metrics
  • Boekreviews
  • Modellen

Heb je weinig tijd dan adviseer ik je Agile in 3 minuten.

Wil je eerst meer lezen waarom Agile werken relevant is? Dan verwijs naar het artikel: Agile in historisch perspectief.

Hier lees je: Wat is een Agile Coach?

1. Agile denken

De basis van Agile denken is gelegd door IT professionals met het Manifesto for Software Development in 2001. Daardoor werd agile tot voor kort gezien als een set van management tools voor IT toepassingen. In 2016 verschenen er berichten in Harvard Business Review en van McKinsey, dus na een periode van 15 jaar werd dit gedachtegoed breed gedeeld, erkend en bleken er ook andere niet IT-toepassingen mogelijk.

In het artikel ‘agile in historisch perspectief’ beschrijf ik hoe deze basis vanuit de IT is ontstaan.

De groei van agile lijkt niet te stuiten, het is inmiddels een wereldwijde methodologie. Organisaties willen ‘continue veranderen’ bewerkstelligen. Dit om te reageren op sterk veranderende markten, onzekerheid, complexiteit, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen etc.

1.1 Consequenties agile gedachtegoed.

Het bijzondere is dat de IT-specialisten die het Manifesto hebben bedacht, zich niet konden voorstellen welke impact hun filosofie op organisaties zou hebben. In de lange aanloopperiode is veel geëxperimenteerd en zijn zeer veel vragen beantwoord. Zoals hoe moet een agile organisatie er uit zien? Hoe zien de werkplekken eruit? Hoe werkt men samen? etc. etc.

Veel agile variaties zijn bedacht. Vaak waren de variaties in praktijk min of meer gelijk, maar kregen ze verschillende benamingen. De succesvolste variaties zijn vaak opgenomen in of gegroeid naar de huidige bekende methodologiën. Dit is meteen ook de reden waarom voor buitenstaanders ‘agile’ zo lastig te overzien is. Zelfs voor agile specialisten van het eerste uur was het moeilijk om het agile landschap blijvend te overzien.

Uiteindelijk werd helder wat wel en niet werkte. Een gedefinieerde set van doelen, principes en values bleek duidelijk productiever en de klantbehoefte beter te bedienen dan traditioneel management. De echte doorbraak van agile kwam naar mijn mening met het schaalbaar maken van de methodieken. De technische oplossingen voor het opschalen van agile werken waren er al, maar waren vaak nog gelimiteerd in het aantal mensen die tegelijkertijd in de agile projecten werkten. tevens bleek het management met een been in het ‘oude denken’ te blijven staan.

Totdat bedrijven als Spotify, Google en Netflix kozen voor een volledige agile organisatie.

In 11 voordelen van Agile Software ontwikkeling ga ik hier dieper op in.

1.2 Top management kiest voor Agile.

Dat hippe, trendy en uiterst inspirerende bedrijven kozen om agile te gaan werken bracht een schokgolf in de management gelederen. Er bleek een radicaal andere oplossing te zijn om als organisatie te reageren op de steeds sneller veranderende maatschappij.

In 2016 bracht McKinsey & Company de Global Agility Hackaton, waar 1500 online senior leiders tot een eensluidende conclusie kwamen. ‘ontwerp een geheel nieuw, agile organisatie architectuur en cultuur’. Mooie conclusie, maar je vraagt dan veel van een management die gewend is top-down te denken en te handelen.

Er zijn daarna talloze onderzoeken geweest. Hieruit bleek dat veel organisaties die aangeven ‘agile’ te zijn en zelfs agile werkwijzen hadden ingevoerd, in werkelijkheid nog steeds een top-down structuur hanteerden. Andere organisatie bleken echter volledig overgestapt te zijn naar agile at scale. Hanteerden agile doelen en bleken de principes en waarden volledig geïmplementeerd te hebben.

1.3 Huidige stand van zaken

Inmiddels weten wij dat dingen als: het agile inrichten en het hanteren van de juiste methodologie en bijbehorende stappen en tools belangrijk zijn. Daar wordt ook het meest over geschreven: gereedschappen, processen, methodes, technologie, platform, big data etc.

Mensen bepalen het succes van agile! Dit is veel belangrijker dan de ‘dingen’.

Het zijn de doelen die mensen inspireren, de open mindset over hoe de wereld werkt, hoe je samenwerkt, de gedeelde waarden en samen communiceren.

Zonder agile mindset, gereedschappen en processen bereik je weinig.

1.4 Uitdagende implementatie

je doet geen agile, je bent agile!

Stel! Je bent al jaren lang manager die top-down werkt. Opeens hoor je dat deze werkwijze achterhaald is. De basis van wat je weet, kent en jouw jarenlange managementervaring wordt weggeslagen. Je emotie schreeuwt naar je: doe wat!

Veranderingen gaan zo snel dat jij en jouw organisatie snel moet veranderen. Je weet al lang dat er geen ontkomen aan is, maar hoe ga je hier echt mee om? De symptomen zijn duidelijk. In je MT-sessies is al besproken dat het moeilijk is om talent aan jouw organisatie te verbinden. Ze hebben geen zin om in een ‘ouderwetse hiërarchische organisatie’ te werken.

Een hypothetische vraag; ‘ bereik jij als manager meer dan 100 vrijdenkend handelende medewerkers?

Wat het nu echt lastig maakt voor managers is dat het geen methodologie of proces is wat je kan implementeren in de huidige organisatie. De ‘agile way of working’ herdefinieerd het organisatie concept welk ruim een centennium gehanteerd is.

Je vraagt een organisatie om te schakelen van een efficiënte productiemachine naar een groeiende, lerende, levend organisme die constant nieuwe mogelijkheden oppakt en nieuwe waarden brengt voor de klant. Agile gaat uit van dat degene die het werk doen, geïnspireerd moeten worden om vernieuwing te versnellen om werkelijk toegevoegde waarde voor klanten te creëren.

1.5 De basis van alle Agile concepten.

I.p.v. een top down benadering geeft agile werken medewerkers autonomie in zelfsturende teams met ruime bevoegdheden en beperkte controle. De waarden transparantie en voortdurende verbetering staan boven voorspelbaarheid en efficiency. Het erkend de waarde van open interactieve gesprekken. Er wordt gestopt met alles wat geen waarde voor klanten oplevert en dat sneller werken ondergeschikt is aan slimmer werken. Slimmer werken levert meer waarde op met minder werk (kosten).

Wanneer agile werken goed wordt toegepast werken alle bedrijfsonderdelen aan het toevoegen van waarde voor klanten. Dit levert meer werkplezier en voldoening op voor de medewerkers, maar levert ook inkomsten op voor de organisatie.

Als agile coach en voormalig manager geloof ik dat agile in de basis een betere manier is om een organisatie te runnen. Het is beter voor de mensen die het werk doen, levert meer waarde voor de klant en is beter voor onze maatschappij.

2. De agile methoden.

In dit deel behandel ik de meest voorkomende agile methodes en agile frameworks.

Handig om eens door te lezen om te beoordelen welke methode(n) het best bij jouw organisatie past. Ik zal de omschrijving van methoden in de loop der tijd verder verdiepen. Nu volsta ik met een het beschrijven van de kernmethode of ik verwijs je naar een ander artikel.

 

2.1 Agile paraplu

In voorgaande alinea heb ik beschreven wat de basis vormt van alle agile concepten. Dat beschrijf ik niet nogmaals. Ik vat dit samen door te verwijzen naar het agile manifest in het Nederlands.

Hou vast dat de agile principes en values voor alle agile methodes gelden.

2.2 Scrum

Hiervoor verwijs ik je naar mijn uitgebreide artikel: scrum framework

2.3 Extreme Programming (XP)

Een andere veel voorkomende Agile methode is Extreme Programming. In deze systematische software methode zijn er twee partijen: de klant en de ontwikkelaars.

De klant geeft de belangrijkste wensen aan voor een nieuw software product d.m.v. testimonials. De ontwikkelaars leveren elke paar weken een verbeterde set software o.b.v. de verkregen informatie en gaan continue door met innovatie.

XP werkt het beste met kleine teams van zeer ervaren developers, die ook nog goed zijn in communicatie en (zelf)management.

De overeenkomst met Scrum is dat beiden een korte doorlooptijd (iteratie) hebben voor het opleveren van gezamenlijk werk ,die betrokkenheid van managers vraagt en er continue getest wordt.

2.4 Feature-Driven Development (FDD)

FDD hanteert strikte procedures waarin de developer centraal staat.

In tegenstelling tot XP en Scrum is er een vastgestelde procedure waarin bijvoorbeeld design, code en inspectie wordt doorlopen.

Eerst wordt er een wensenlijst samengesteld. De kenmerken van elke wens (features) worden in een ontwikkel en designplan opgenomen. Daarna volgen de inspecties, zoals een unit test om te beoordelen of de feature klaar is om gebouwd te worden.

FDD vereist vervolgens een strikte organisatie van het bouwproces. Het doel is betrouwbare software die op continue basis geproduceerd kan worden. Het positieve aan deze methode is dat er zeer goede documentatie en goede (design)testen plaatsvinden. Het nadeel is echter dat deze methode een zeer hoge mate van deskundigheid vraagt, zoals design, planning en foutherstel. Zoals je begrijpt is deze methode niet voor iedereen geschikt, het is te overwegen voor organisaties waar volwassen ontwikkelprocessen de standaard zijn en kwaliteitscontrole verplicht is.

2.5 Chrystal Methodologie

De Chrystal methode bestaat uit een hele familie kleine agile methoden. Men hanteert benamingen als Chrystal clear, Chrystal red, Chrystal yellow, etc.

De overeenkomst tussen al deze Chrystal methoden is dat deze geïntroduceerd zijn door een van de ondertekenaars van ‘het agile manifesto’. Net als de andere agile methodes, stuurt Chrystal op snelle oplevering van werkende software. Hoge frequentie, hoge betrokkenheid van gebruikers en minder bureaucratie.

Deze methode werkt met 3 hoofdthema’s: grootte van het team, hoe belangrijk het systeem is voor de organisatie en prioriteiten binnen het project. In het begin bepaald met eerst het belang van het systeem. Crystal hanteert 4 niveaus: Comfort ( C ), Discretionary Money ( D ), Essential Money ( E ) en Life ( L ).

Het maximum aantal mensen wat betrokken wordt bij het project is afhankelijk van het belang en grootte van het project, daartoe hanteert men groepsgrootte van 1 t/m 6, 6 t/m 20 etc. etc. personen. Het belangrijkste om hiervan te begrijpen is dat het aantal verschillende rollen in het project afhankelijk is van de projectgrootte. De kernwoorden bij deze methode zijn: interactie, mensen, community, vaardigheden, communicatie en talent.

Chrystal wordt vaak gezien als een ‘lichte methode’ binnen de agile methodes. Dit komt door het uitgangspunt dat elk project uniek is en om andere technieken, processen en werkpraktijken vraagt.

2.6 Kanban

Kanban is een veel gebruikte methode. Ontwikkelt als een planinstrument voor lean productie bij Toyota. Kanban sluit heel goed aan bij Lean, maar het is tegelijkertijd ook een zeer agile methode. Veel meer agile dan de meeste mensen denken.

Kanban is veruit het meest bekend vanuit het just in time (JIT) productie. Het faciliteert dan ook productie en controle op voorraden. Kanban is een zeer krachtige methode om verbeteringen te bewerkstelligen in totale productie systemen. Het belangrijkste om nu te delen is dat deze methode zich richt op het beperken van de hoeveelheid onderhanden werk. Werk wat niet is afgerond, zorgt voor haperingen in de productieketen. Kanban helpt met het verkrijgen van strakke productieprocessen.

Organisaties die de Kanban methode gebruiken richten zich op Continued Delivery. Kanban gaat uit van 3 principes:

  • Visualiseer wat je doet, alle items staan met elkaar in verband.
  • Beperk de hoeveelheid werk in uitvoering (WIP=Work in Progress), er is sprake van een ‘flow-based’ benadering. Focus je op de flow, doe dus niet alles tegelijkertijd.
  • Verbeter de flow: zodra een taak klaar is start je de volgende die als hoogste op de Backlog staat.

De Kanban methode staat voor continue samenwerking van team met de klant. Continue leren en verbeteringen doorvoeren om de beste workflow voor het team mogelijk te maken.

Voor het volledige verhaal: Wat is Kanban?

2.7 Lean

Over lean bestaan veel misverstanden. Om deze meteen maar duidelijk te maken:

Lean is agile, maar agile is geen lean. Huh? Net als scrum is agile, maar agile is geen scrum. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ze veel overeenkomsten hebben en dat lean onder de agile paraplu valt.

Lean staat voor Lean manufactoring. Dit is een set van management principes om waarde en efficiency in productieprocessen te waarborgen. Lean is in de 50-er jaren ontstaan. Ver voordat het agile manifesto werd geschreven (2001).

Oorspronkelijk bestond lean uit 5 principes: Identify Value, Value Stream Mapping, Create Continious Workflow, Create a Pull System en Continuous Improvement.

Dit is door agile software developers aangepast en deze systematiek heet tegenwoordig Lean Software Development. Binnen Lean Software Development hanteert men de principes: eliminate waste, build quality in, create knowledge, defer commitment, deliver fast, respect for people and optimize the whole.

Maar er zijn ook al weer varianten als Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma.

Lean denken moedigt organisaties aan om alle praktijken die vooruitgang belemmeren te verwijderen en een strategie te ontwikkelen voor elk vraagstuk.

Lean is een belangrijke methode en het totaalproces is beschreven in het artikel Lean.

2.8 Scaling

Voor Scaling zijn meerdere mogelijkheden. Scrum NexusScaled Agile Framework- SAFe zijn beschreven. Binnenkort volgt: FAST.

3. Wat is de beste agile methodologie?

Nu vraag je vast af: wat is nu de beste agile methode? Daar is geen standaard antwoord op te geven. Elke agile methode bedient een deel van de verschillende vraagstukken. De keuze die je maakt is volstrekt afhankelijk van je huidige organisatie cultuur en de visie die je hebt op de toekomst. Wat wel duidelijk is dat het hanteren van een agile methode nieuwe niveaus van flexibiliteit en productiviteit mogelijk maakt.

4. Metrics

Metrics ondersteunen agile werken. Meer weten over metrics?

5. Boek reviews

6. Modellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launch Project

See it Live!