Het GROUP model voor team coaching.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min.

Het GROUP model is een praktisch model voor team coaching in organisaties. Het model is ontwikkeld door Saul Brown en Anthony Grant.

Het GROUP model is een verdere uitwerking van het GROW model. Het GROUP model richt zich echter op teams. Ook bij het GROUP model is er sprake van een huidige situatie en wil men naar een gewenste situatie.

In een eerder artikel is beschreven hoe het GROW model in elkaar steekt. Het grote verschil is dat het GROW model zich primair richt op het individu. Het GROW model is wereldwijd bekend, het GROUP model heeft niet dezelfde status bereikt.

Het GROUP model wordt in dit artikel kort doorlopen, met name omdat het een mooie vertaling is van het GROW model naar teams.

Hoe ziet het GROUP model eruit?

Een makkelijke manier voor een coach om naar het GROUP model te kijken is je goed af te vragen hoe je van de huidige situatie naar de gewenste situatie komt. Daar zijn heel veel coachings modellen voor. Die zien het er veelal als volgt uit:

 • Waarom willen we naar een andere situatie?
 • Beschrijf de gewenste situatie eens?
 • Welke opties hebben jullie?
 • Toets op individueel niveau: waarom deze optie?
 • En daaruit volgt het doel voor het team, waar de coach mee aan de slag kan.

Het GROUP model werkt min of meer op dezelfde manier. Men brengt een structuur aan en door het proces goed te doorlopen ontstaat er doelgerichtheid.

De vijf stappen van het GROUP model!

Het GROUP model voor team coaching bestaat uit 5 stappen die achtereenvolgens worden doorlopen. Ook bij het GROUP model bestaat de mogelijkheid om weer terug te gaan naar een eerdere stap. Vooral als geconstateerd wordt dat zaken niet zijn meegenomen of niet mogelijk blijken.

GROUP model voor coaching teams

1. Wat zijn jullie doelen? (Goals)

De groep wordt gevraagd om helder te verwoorden wat zij willen bereiken van elke sessie. Dit bepaald de focus van het coachingstraject.

Voorbeeld vragen:

 • Wat wil je bereiken in deze sessie?
 • Hoe voelen jullie je als het doel door jullie gerealiseerd wordt?
 • Hoe kunnen jullie de beschikbare tijd het beste besteden?

2. Wat is de huidige situatie (Reality)

Creëer inzicht in de huidige stand van zaken. Onderzoek hoe de huidige situatie de teamdoelen in de weg staan. 

 • Hoe is het de afgelopen week verlopen?
 • Hebben jullie uitdagingen gehad, welke problemen zijn er geweest?
 • Wat werkte goed?
 • Wat kan beter?

3. Wat zijn jullie opties? (Options)

De derde stap in het GROUP model is het identificeren en beoordelen van de opties. Moedig als coach het aanbrengen van focus aan, bijvoorbeeld in een brainstorm.

 • Welke opties hebben jullie?
 • Wat werkte goed in het verleden?
 • Is er iets wat jullie zouden kunnen proberen, omdat het mogelijk werkt?

4. Begrijpen jullie elkaar? (Understanding others)

Het team geeft ruimte aan anderen, observeert en bouwt door op ideeën van anderen. Ze luisteren goed naar wat er gezegd wordt en toetsen hun eigen standpunten aan die van de anderen. Het team verbindt zich aan de gezamenlijk bepaalde best mogelijke toekomst.

Vragen:

 • Wat zijn volgens jullie de beste opties? Waarom?
 • Wat is van haar/zijn standpunt het sterkste?
 • Begrijpen jullie het ingebrachte idee? Wat betekent dat voor jullie?
 • Wat dacht je toen je aan het luisteren was?
 • Kunnen jullie dit integreren in het gezamenlijk perspectief?

5. Uitvoering (Perform)

De volgende stap in het GROUP model is dat je het team assisteert in het bepalen van de vervolgstappen.Maak een prototype van de beste opties of een minimum viable product (MVP). Ontwikkel individuele en team afspraken. Bouw aan de motivatie en borg de accountability.  

Stel vragen als:

 • Wat is de belangrijkste vervolgstap om nu te doen?
 • Wat kunnen jullie leren van het prototype of MVP?
 • Welke belemmeringen zien jullie?
 • Wie heb je nodig?
 • Hoe voelen jullie je als het gerealiseerd is?

De logische vervolgstap is dat het team aan de slag gaat en dit traject door de coach goed begeleid wordt.

Tot slot. Lees het GROW model om heel veel vragen toe te voegen. Je kan deze vragen vaak ook gebruiken bij het GROUP model voor team coaching.