how to row together

De vijf frustraties van teamwork

In Advanced, More by Peter

Leestijd: 4 min.

De 5 frustraties van teamwork is een managementboek van consultant en spreker Patrick Lencioni. De titel is het Engels is: The Five Dysfunctions of a Team. Het beschrijft de valkuilen die elk team tegenkomt om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’.

How to row together?

Nog niet gelezen? Doen!

De 5 frustraties van teamwork

Heel soms kom je een managementboek tegen dat zich verhaalt als een roman. Lencioni beschrijft een fictieve high tech organisatie waar van alles loos is. In dit bedrijf wordt door de nieuwe CEO stap-voor-stap een niet functionerend management team omgeturnd naar een hecht team. Het is zo een lekker verhaal dat je er zelfs een mooie (instructie) film van zou kunnen maken. In ruim 160 pagina’s wordt het verhaal verteld, daarna volgt in de laatste bijna 30 pagina’s een toelichting op de gehanteerde methode. Echt, ik heb het verhaal gelezen als een roman, de methode pak je al lezend op. Kortom, dit boek is een absolute aanrader!

Inhoud

Lencioni legt feilloos de vinger op de zere plek en bespreekt de grondoorzaken van organisatie politiek en het falen van teams. Maar daar blijft het gelukkig niet bij, hij beschrijft ook hoe je de oorzaken kunt herkennen, definiëren en aan kan pakken. Dat is echter geen gemakkelijke taak. Het bereiken van een goed functionerend en samenwerkend team vraagt om verschillende niveaus van moed en discipline. Dat daar ervaring en kennis voor nodig is spreekt voor zich. Naast een heldere uitleg over het model zijn er in het boek ook vragenlijsten, tips en suggesties opgenomen.

De redenen van disfunctionerende teams.

Lencioni ziet 5 valkuilen waarom veel organisaties er niet in slagen om teamwerk niet van de grond te krijgen, omdat ze slachtoffer worden van een van de vijf valkuilen. Oplossingen worden vaak gezocht in één van de valkuilen.  Goedbedoelde interventies en/of oplossingen werken dan meestal niet, want deze 5 valkuilen kan je niet afzonderlijk bekijken, ze vormen een onderling geheel.

En daar heeft Lencioni een eenvoudig model voor getekend op pagina 165, het interessante is dat daar tientallen formats over zijn ontstaan. Kijk maar eens hier (google op afbeeldingen).

Ik houd het bij een simpele tekening:

De 5 frustraties van teamwork

Een toelichting op de 5 frustraties van teamwork:

1. Afwezigheid van vertrouwen

De basis van de frustraties is eenvoudig. Wij zijn mensen met verschillende interesses en doelen. Wanneer je mensen samenvoegt in een team zullen zelfs de positiefst ingestelde mensen uiteindelijk bewegen naar frustraties en onproductief gedrag. Omdat de meeste managers niet geschoold zijn in het creëren van teams, zullen kleine probleempjes niet besproken worden en in een glijdende schaal steeds politieker worden en steeds lelijker  beladen worden. De teamleden ervaren de angst om kwetsbaar te zijn, dit draagt zorg voor verder wantrouwen. Zonder vertrouwen kan een team nooit functioneren.

De eerste frustratie is het afwezig zijn van vertrouwen tussen de teamleden onderling. De oplossing ligt bij degenen die in het team niet bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Teamleden dir niet in alle openheid hun fouten en zwakheden toegeven, maken het onmogelijk een basis van vertrouwen te leggen.

Mogelijkheden om dit te doorbreken:

 • Het delen van persoonlijke verhalen
 • Het team doet gezamenlijk oefeningen om effectiever te worden.
 • Het team kent van alle leden de persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren.
 • Individuen krijgen 360 graden feedback

2. Angst voor conflicten

Het onvermogen om vertrouwen te creëren is schadelijk aangezien het de toon zet voor de tweede frustratie. Angst voor conflicten. Teams waar het vertrouwen ontbreekt zijn niet in staat om zich over te geven aan ongeremde debatten over ideeën. Alle sterke relaties die langere tijd meegaan hebben productieve conflicten nodig om te groeien. Wat je waarneemt zijn beperkte artificiële zelfs harmonische discussies en commentaren om conflicten te vermijden.

Mogelijkheden om dit te doorbreken:

 • Het op zoek gaan naar de discussie door dieper te graven. Je vind dan de begraven meningsverschillen en deze leg je opnieuw op tafel. Soms is een externe begeleider aan te raden, vooral als het vertrouwen nog niet zo hecht is.
 • Oncomfortabel voelen is goed! Leef in de tijd, stel niet uit, ga het gesprek aan.
 • Diverse assessment tools die gericht zijn op conflicten toepassen.

3. Gebrek aan betrokkenheid

De vijf frustraties van teamwork komt aan bij het derde punt. Het gebreke aan betrokkenheid. ontstaat wanneer teamleden geen ruimte hebben om hun meningen te ventileren zullen ze zich niet committeren aan besluiten, hoewel ze tijdens de vergadering net doen alsof ze instemming geven. Sterke teams zullen ervoor kiezen om juist wel in te stappen, zelfs als je oneens bent met de gemaakte keuze. Dit doen ze omdat er ruimte is geweest voor een open hartstochtelijke discussie, waar ze hun mening hebben kunnen ventileren.

Mogelijkheden om dit te doorbreken:

 • Duidelijke gerespecteerde deadlines
 • Heldere analyses waar ook ‘worst case’ scenarios zijn besproken.
 • Bekijk nogmaals de sleutel beslissingen en hoe deze goed en consistent in de organisatie worden gecommuniceerd.

4. Het vermijden van verantwoordelijkheid.

Het is zo belangrijk geworden om interpersoonlijke relaties comfortabel te houden dat men zicht niet meer uitspreekt. Een ander wordt zelfs niet meer aangesproken. Zowel op het niet nakomen van afspraken als het vermijden van het creëren van een plan met duidelijke afspraken voor het team en de individuele leden.

Mogelijkheden om dit te doorbreken:

 • Publicatie van doelen en standaarden op een duidelijke wijze.
 • Simpele en doeltreffende ‘progess reviews’
 • Team beloningen.

5.  Te weinig aandacht voor resultaten

Door elkaar geen verantwoording te geven, ontstaat er te weinig aandacht voor resultaten. Dit gebeurt als teamleden hun individuele belangen (eigen ego, carrière of erkenning etc.) of de belangen van hun eigen afdeling voorrang geven boven de gezamenlijke teamdoelstellingen. En dit is de laatste frustratie van De 5 frustraties van teamwork

Mogelijkheden om dit te doorbreken:

 • Openbaar maken van de resultaten
 • Resultaat gedreven beloningen

Samenvatting

Net als bij een fietsketting hoeft slechts één schakel kapot te gaan om de hele inspanning te frustreren. De 5 frustraties van teamwork geeft goed aan welke schakels in het model zijn. Maar je kan het model kan je ook op een andere manier benaderen. Op een positieve manier kijken geeft een andere blik.

Want hoe stellen leden van een hecht samenwerkend team zich op?

 1. Vertrouwen elkaar
 2. Gaan openlijk de strijd aan over ideeën
 3. Ze steunen besluiten en actieplannen
 4. Spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten
 5. Concentreren zich op het bereiken van collectieven resultaten.

Alleen door rekening te houden met menselijke onvolkomenheden lukt het functionele teams om bovenstaande 5 punten te realiseren.

Wil je nog meer boekreviews lezen?

Stap uit de cirkel!

De vijf frustraties van teamwork.