Agile4all.nl is geen gevestigde onderneming. Om die reden hebben we geen bezoek- of postadres. Deze site is geen onderneming, maar een passie.

Om te voldoen aan het wettelijk privacybeleid volgt nu een uitgebreide juridische tekst. Daarnaast geef ik aan dat er spelregels voor het gebruiken van de site zijn en dat er richtlijnen voor discussies zijn. Ik hou het graag leuk voor alle bezoekers van Agile4all.nl 🙂

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

We hanteren Terms of Use: dit Privacy Beleid en hanteren enkele algemene discussie richtlijnen.

www.agile4all.nl

Je leest op dit moment de privacy verklaring van www.agile4all.nl. www.agile4all is een website die zich richt op het delen van kennis m.b.t. agile werken. Een Agile kennisbank en/of Agile Learning Platform.

Denk hierbij aan het delen van kennis, geven van advies, ontwikkelingen in de agile werkomgeving, kennisaanbod en het mogelijk ontwikkelen van trainingsmogelijkheden en andere agile activiteiten. Agile4all.nl is geen onderneming, een KvK Nr. is dus niet nodig.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door www.agile4all.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door agile4all.nl, neem dan gerust contact op!

Deze site wordt gedreven door Peter Beljaars. Te bereiken via: contact@agile4all.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door www.agile4all.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

www.agile4all.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van www.agile4all.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met agile4all.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om deel te nemen aan een aanbod of anderzins. Een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Deelname op de site

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij reageert op een artikel en/of deelneemt aan discussies op de agile4all.nl website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om deel te mogen nemen en zijn de Terms of Use van toepassing.

Analytics

De website van www.agile4all.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die www.agile4all.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Mijndomein

De e-mail van www.agile4all.nl wordt gehost bij MijnDomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein

WordPress

De website en back-ups van de website worden gehost bij MijnDomein en WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van www.Agile4all.nl zijn op de servers van MijnDomein en WordPress opgeslagen.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door www.agile4al.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze site beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met www.agile4all privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Ingesloten inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reactie op site

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Spamdetectie

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij www.agile4all.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen met agile4all.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door www.agile4all.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij www.agile4all.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat www.agile4all.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Wil jij niet dat www.agile4all.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je dit wilt nadat er financiële transacties zijn geweest, dan dient voor het gebruik maken van deze rechten kan via contact@agile4all.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij www.agile4all opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient www.agile4all.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@agile4all.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

www.agile4all.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van www.agile4all.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan www.agile4all.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met www.agile4all.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Openbaring gegevens

www.agile4all.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer www.agile4all.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van www.agile4all.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Terms of Use

Naast het hanteren van dit Privacybeleid zijn mijn Terms of Use van toepassing. In de Terms of Use beschrijf ik ik o.a. welk gedrag op de site geaccepteerd wordt.

Deze Terms of Use zijn van toepassing en staan in dit privacybeleid. Want o.b.v. de Terms of Use kan uw deelname beperkt worden, uw deelname geblokkeerd en/of verwijderd worden. Het doel van het hanteren van Terms of Use is het verblijf op www.agile4all.nl aangenamer te maken.

Vragen?

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact@agile4all.nl o.v.v. privacybeleid.

Toevoeging!

Zoals bovenstaand staat wordt gebruikt gemaakt van externe plugins, Slider Revolution adviseert onderstaande teksten op te nemen in het privacybeleid:

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our plugin or do not have a Vimeo account. The information is transmitted to a Vimeo server in the US, where it is stored.

If you are logged in to your Vimeo account, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

On our pages, plugins of the SoundCloud social network (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) may be integrated. The SoundCloud plugins can be recognized by the SoundCloud logo on our site.

When you visit our site, a direct connection between your browser and the SoundCloud server is established via the plugin. This enables SoundCloud to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the “Like” or “Share” buttons while you are logged into your SoundCloud account, you can link the content of our pages to your SoundCloud profile. This means that SoundCloud can associate visits to our pages with your user account. We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by SoundCloud. For more information on SoundCloud’s privacy policy, please go to https://soundcloud.com/pages/privacy.

If you do not want SoundCloud to associate your visit to our site with your SoundCloud account, please log out of your SoundCloud account.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op je website. Je kan onze privacy policy hier vinden.

iThemes Security adviseert de volgende tekst op te nemen:

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Security Logs

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Met wie we jouw data delen

This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri’s SiteCheck. We do not send personal information to Sucuri; however, Sucuri could find personal information posted publicly (such as in comments) during their scan. For more details, please see Sucuri’s privacy policy.

Hoe lang we jouw data bewaren

Security logs are retained for 60 days.

↑ Terug naar boven