View Post

Wat zijn de negen houdingen van een Agile Coach?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. De negen houdingen van een Agile coach beschrijven verschillende manieren waarop een coach zijn of haar rol kan benaderen om organisaties en teams te helpen bij het toepassen van agile methoden. Een coach kan verschillende houdingen aannemen, In plaats van ‘houding of rol’ gebruikt men soms ook het begrip ‘standpunt’. …

View Post

Wat is de VUCA wereld?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. VUCA is een acroniem die de onvoorspelbare aard van uitdagingen in onze samenleving in het huidige wereldbeeld omschrijft. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. In het Nederlands betekenen deze elementen: volatiliteit of vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. De 4 elementen van VUCA beschrijven de context waarin organisaties hun …

View Post

Wat is kritisch denken? Ben jij wel een kritisch denker?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Kritisch denken is het systematisch evalueren of formuleren van overtuigingen, of uitspraken, volgens rationele normen. Volgens Wikipedia is kritisch denken: ‘een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. Het biedt handvatten om …

View Post

Wat is Troika Consulting?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 11 min. Troika Consulting is het best te beschrijven als een werkvorm van ‘peer-to-peer coaching’, waarbij je direct praktische hulp krijgt van consultants op jouw vragen. Voor deze werkvorm is slechts 30 minuten nodig. Troika Consulting is zeer breed inzetbaar, in verschillende groepen en contexten en zowel online als offline. Het doel …

View Post

De 12 archetypen van Jung

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. De 12 archetypen van Jung zijn 12 persoonlijkheidstypen. Verschillende typen met drijfveren, die rollen hanteren om doelen die men nastreeft te bereiken. Gustav Jung heeft 12 persoonlijkheidstypen beschreven die veel voorkomen. De 12 archetypen van Jung beschrijven een set van menselijke basismotivaties van een mens. Elke archetype wordt door Jung …

View Post

Wat zijn de archetypen van Jung?

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 7 min. De archetypen van Jung zijn universele, archaïsche symbolen en beelden die voortkomen uit het collectieve onbewuste. De psycholoog en filosoof Carl Jung beschrijft dat mensen kunnen denken, voelen, waarnemen en handelen door fundamentele, onbewuste, biologische aspecten. Volgens Jung worden deze aspecten doorgegeven via onze voorouders, hij stelt dat de menselijke …

View Post

Wat is de Mikado-methode?

In Intermediate, Overige, Tech by Peter

Leestijd: 6 min. De Mikado-methode is een framework om veranderingen aan te brengen in een complexe code door software ontwikkelaars. Een goede eerste indicatie van waar Mikado voor staat is dat de bedenkers het een Naïeve Aanpak noemen. De bedenkers zijn Ola Ellnestam en Daniel Brolund. Zij beschrijven de Mikado-methode als een framework …

View Post

Wat is Spiral Dynamics?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 7 min. Het Spiral Dynamics model beschrijft bewustzijnsontwikkeling van een individu en het collectief. Spiral Dynamics hanteert acht waardesystemen met toenemende complexiteit. Het model is gebaseerd op het werk van Clare W. Graves, hij was een Amerikaanse professor in psychologie. Graves heeft ruim 20 jaar onderzoek gedaan onder zijn studenten en heeft …

View Post

Tips voor agile leiders i.v.m. Corona

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Werken op korte termijn de Agile teams in jouw organisatie thuis? Wat te doen? In dit artikel een mogelijke aanvliegroute, waarbij ik mij terdege realiseer dat elke situatie uniek is. Agile werken is echter bij uitstek geschikt om met complexe situaties om te gaan. Het artikel is geschreven vanuit een …

View Post

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

In Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak staat voor veranderen met behulp van 5 kleuren. In het kleurenmodel hanteren De Caluwé en Vermaak 5 manieren van denken die sterk verschillen. Elke manier van denken heeft een kleur gekregen, in dit kleurenmodel hanteert men: wit, groen, rood, blauw en geel. Het …

View Post

7 overtuigende principes van Cialdini

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 5 min. Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini kun je mensen met slechts zeven beïnvloedingsprincipes overtuigen. Wordt ook de 7 overtuigende principes van Cialdini genoemd. Het is handig om te weten welke 7 beïnvloedingsprincipes er zijn om anderen te overtuigen. Elke dag word jij namelijk beïnvloed en beïnvloed je anderen. Ook jij …

View Post

The smell of the place, start de verandering!

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 4 min. Cultuur is vaak moeilijk concreet te maken, toch voelen we het direct aan. Je eerste indruk geeft vaak al de ‘Smell of the place’. Zonder dat we het kunnen meten nemen we ‘the smell of the place’ direct waar. Denk maar eens na over het volgende. Je loopt een organisatie …

Wat is Product Backlog Refining?

In Overige by Peter

Leestijd: 2 min. In dit artikel wordt de vraag gesteld Wat is Product Backlog Refining? en krijg je antwoorden op: Wat is het? Wie doet het? Wanneer? Welke waarde heeft het? en Wat er gebeurt als je het wel of niet doet? Product Backlog Refining ook wel Grooming  is een onderdeel van de …