View Post

Wat is het agile stoplichtmodel?

In Agile, Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 12 min. Het agile stoplichtmodel is een visueel verbeterinstrument. Men meet en toont op een goede manier het geleverde werk op het correct nakomen van gemaakte afspraken. Een stoplicht is in het verkeer eenduidig gedefinieerd. Bij rood mag je niet doorrijden, bij oranje is het in principe niet doorrijden (maar is mede …

View Post

Wat is Agile Evidence-Based Management?

In Leiderschap, Scrum by Peter

Leestijd: 8 min. Agile Evidence-Based Management is een framework dat organisaties kunnen gebruiken om hen te helpen de waarde die zij ontlenen aan hun productlevering te meten, te managen en te verhogen. EBM richt zich op het verbeteren van resultaten, het verminderen van risico’s, en het optimaliseren van investeringen. Het meten van waarde, …

View Post

Wat is Evidence-Based Management?

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 10 min. Evidence-Based Management (EBM) is een framework, die leiders kunnen gebruiken om beslissingen die zij in de organisatie nemen te meten, te beheren en te verbeteren. Evidence-Based Management is het nemen van organisatorische besluiten door het management, voor en door werknemers en teams, door het gewetensvolle expliciete en oordeelkundige gebruik van …

View Post

De zeven management ziekten volgens Deming

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 2 min. Dr William Edwards Deming beschrijft 7 gedragingen van het management die de effectiviteit van de organisatie ernstig schaden. Hij noemt dit 7 dodelijke ziekten van management. Hoewel managers het zich vaak zelf niet bewust zijn, identificeerde Deming 7 gedragingen die hij ‘dodelijke ziekten’ benoemde. Het gaat zowel om individueel gedrag, …

View Post

Wat is Radicaal Openhartig leiderschap?

In Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 6 min. Radicaal Openhartig Leiderschap is het vermogen om zo feedback te geven dat je laat zien dat jij je persoonlijk bekommert, maar ook bereid bent een directe uitdaging aan te gaan. Bovenstaande is de beschrijving van Radical Candor volgens Kim Scott. Kim is de bedenker van Radical Candor en medeoprichter en …

View Post

Strategieën voor omgaan met werkdruk

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 10 min. Werkdruk, wat kan je er aan doen? Dit artikel gaat over strategieën voor omgaan met werkdruk, leiderschap en verantwoording nemen. Het is op dit moment een uitdagende tijd, COVID-19 vereist dat veel mensen thuis blijven en thuis werken. Wellicht werk jij ook thuis met belemmeringen, zoals geen goede werkplek, kinderen …

View Post

De 14 punten van Deming voor transformatie

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 5 min. Deming biedt veertien belangrijke management principes voor het transformeren van de bedrijfseffectiviteit. De 14 punten van Dr. W. Edwards Deming geven inzicht in hoe het opbouwen van klantbewustzijn, het verminderen van variatie en het bevorderen van voortdurende verandering en verbetering binnen organisaties ingezet kunnen worden. De 14 punten van Deming …

View Post

Wat is de PDCA cirkel van Deming?

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 4 min. De PDCA cirkel van Deming staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en (Re-) Act. De oorsprong van de PDCA cyclus is een model uit de jaren ’30 van  Shewhart. De huidige PDCA cyclus, ook wel Deming-cirkel genoemd, is in de jaren …

View Post

Wat is het Cynefin framework?

In Advanced, Leiderschap by Peter

Leestijd: 7 min. Het Cynefin framework is een conceptueel raamwerk dat je helpt bij de besluitvorming, door 5 domeinen te benoemen waar anders beslist dient te worden. De 5 domeinen zijn: eenvoudig, gecompliceerd, complex, chaotisch en wanorde. Cynefin, uitgesproken als kuh-nev-in, is een Welsh woord en betekent habitat, woonomgeving en vertrouwd. Cynefin staat …

View Post

Het Leadership Agility Model van Ron Meyer en Ronald Meijers

In Advanced, Leiderschap by Peter

Leestijd: 12 min. Leadership Agility is een optelsom van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en responsiviteit van leiderschapsstijlen volgens de heren Meyer en Meijers. De basis van hun Leadership Agility model is dat elke leider dient te beschikken over een repertoire aan leiderschapsstijlen. Met de beheersing van een beperkt aantal leiderschapsstijlen zal je als leider …

View Post

De zes emotionele intelligentie leiderschapsstijlen van Goleman

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 8 min. Volgens Goleman zijn er 6 verschillende emotionele intelligentie leiderschapsstijlen om een gewenst resultaat op de werkvloer te bereiken. In 2001 heeft Daniel Goleman een studie voor Harvard verricht,  voor deze studie  ‘Leadership That Gets Results’, zijn ca. 3.000 managers uit het middenkader betrokken. Het doel van het onderzoek was om …

View Post

Wat is Leadership Agility?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 9 min. De Leadership Agility theorie van Joiner en Josephs beschrijft 5 niveaus van leiderschap. Leadership Agility is de belangrijkste leiderschapscompetentie die nodig is voor duurzaam succes in de huidige complexe en snelle bedrijfsomgeving. Als je een manager bent leef je elke dag in een steeds snellere en complexere, onderling verbonden wereld, …

View Post

Wat is tribaal leiderschap?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 14 min. Zodra je een leider bent van een groep van 20 tot 150 mensen ben je een tribale leider! Wist je dat er 5 opeenvolgende fasen van leiderschap zijn voor een tribale leider? Althans volgens Dave Logan, John King en Halee Fischer-Wright, de auteurs van Tribal Leadership. Zij beschrijven een leiderschapstheorie …