Wie ik ben?

Ik ben Peter Beljaars - Agile Coach.

In mijn zoektocht naar informatie om mijn Agile kennis uit te breiden heb ik inmiddels honderden sites bezocht. Vrijwel alle informatie verstrekkers beschrijven slechts een deel van Agile methodieken en zetten een beperkt aantal artikelen online.

Tegelijkertijd merkte ik dat vrienden, kennissen en businesspartners geïnteresseerd zijn in wat 'Agile' is en/of er haakjes zijn voor Agile toepassingen in hun specifieke omgeving. Door mijn netwerkgesprekken weet ik inmiddels dat er een ruime interesse is in Agile werken. Graag wil men weten of/en welke mogelijkheden er zijn binnen hun organisatie.

Vragen die mij regelmatig gesteld worden: 'Agile lijkt zo vrijblijvend, wat wordt er eigenlijk met Agile werken bereikt?', 'Wat is het eigenlijk, er zijn zoveel methodieken', 'Wat is er anders aan?' etc, etc. Na mijn enthousiaste toelichting kwam steevast de vraag of 'ik niet een site wist waar alles bij elkaar kwam?' Men wilde vooral eerst eens kunnen rondsnuffelen en zelf meer overzicht krijgen, voordat men vervolgstappen ging ondernemen. Ik merkte dat ik altijd meerdere sites moest benoemen om richting te geven. Dat hoeft nu niet meer!

Het antwoord is: www.agile4all.nl

Deze site is voor alle Agile professionals. Ik hanteer namelijk 3 niveaus: basics, intermediate en advanced. Op termijn zijn er voor elk niveau voldoende artikelen beschikbaar. Artikelen die je kunt gebruiken in je dagelijks werk, verdieping geven en je wellicht triggeren om over bepaalde onderwerpen verder na te denken. De artikelen die ik publiceer zijn op persoonlijke titel en daarmee niet van mijn werkgever. Ter inspiratie schrijf ik over zaken die ik ervaar, waarneem of waarvan ik het leuk vind om over te schrijven. Deze site wordt een Agile kennisbank, het creëert een nieuw Agile netwerk.

Ik breng een breed spectrum aan artikelen over: Scrum, Agile, Lean en Tech & More. Met veel enthousiasme voeg ik regelmatig artikelen toe.

Veel leesplezier!

Peter

p.s. Agile4all.nl kun je vooralsnog alleen bereiken door een mail te sturen naar contact@agile4all.nl

3 niveaus: