View Post

Wat is Team Topologies?

In boek review, Intermediate, Tech by Peter

Leestijd: 12 min. Team Topologies is een framework dat is gebaseerd op het idee dat verschillende soorten teams nodig zijn om verschillende soorten problemen bij softwareontwikkeling aan te pakken. Op een hoger abstractie niveau gaat Team Topologies over: fast flow, snelle feedback, team interactie, evolutie van de organisatie, team cognitive load en omgaan …

View Post

Wat is een Empathy Map?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Een Empathy Map is een visueel instrument om het gedrag en houding van klanten of gebruikers in beeld te brengen. Het instrument beoogd empathie met de klant tot stand te brengen door gebruik te maken van een visueel middel (map). Men krijgt een dieper inzicht, waardoor je in staat bent …

View Post

Wat is Cognitive Bias?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Cognitive Bias is een systematisch patroon, waarbij het meenemen van een vooringenomen besluit of bevooroordeling in je oordeelsvorming leidt tot verkeerde conclusies. Daniel Kahneman en Amos Tversky beschreven in 1972 het concept van cognitive bias. Zij kwamen o.b.v. onderzoek met hun prospectieve theorie als een meer realistisch alternatief voor de …

View Post

Wat is het ADKAR model?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Het ADKAR model richt zich op individuele verandering tijdens een veranderproces. In elke fase van het proces worden individuen begeleid. ADKAR is een acroniem voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het staat voor het begeleiden van individuen door een bepaalde verandering en het aanpakken van eventuele belemmeringen. Het ADKAR …

View Post

Wat is de Prosci methodologie?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 9 min. De Prosci methodologie is een bekend framework om verandering in een organisatie te begeleiden. De methode is sterk gericht op het blijvend verhogen van de interne kwaliteit van het veranderen. De oprichter van Prosci en bedenker van het framework is Jeff Hiatt. Volgens Hiatt hangt een succesvolle verandering in een …

View Post

Wat is het Lewis Model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Richard Lewis heeft in zijn model alle culturen van de wereld weten terug te brengen naar 3 culturele categorieën of typologieën, hij noemt deze categorieën: lineair-actief, multi-actief en reactief. Lewis realiseerde zich heel goed dat deze vereenvoudiging een reactie teweeg zou brengen, zijn quote zegt genoeg: ‘Het bepalen van nationale …

View Post

Wat is de sabotagelijn? Gedragsinzichten uit Deep Democracy

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. De sabotagelijn is een instrument uit Deep Democracy om zaken die zich in de onderstroom afspelen te kunnen signaleren en actie te kunnen ondernemen. De issues in een onderstroom kunnen een grote impact hebben op individuen, teams en samenleving. Myrna Lewis heeft in het boek Deep Democracy geschreven over ‘the …

View Post

Wat is het groeimodel van Greiner?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 11 min. Het groeimodel van Greiner geeft inzicht in zes fasen die groeiende organisaties doorlopen. Elke groeifase wordt gevolgd door een crisis. Door goed te handelen op deze crisis kan de organisatie naar de volgende groeifase gaan. Het groeimodel van Greiner (of Greiner curve) helpt om snel inzicht te verkrijgen bij problemen …

View Post

Wat is kritisch denken? Ben jij wel een kritisch denker?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Kritisch denken is het systematisch evalueren of formuleren van overtuigingen, of uitspraken, volgens rationele normen. Volgens Wikipedia is kritisch denken: ‘een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. Het biedt handvatten om …

View Post

Wat is het agile stoplichtmodel?

In Agile, Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 12 min. Het agile stoplichtmodel is een visueel verbeterinstrument. Men meet en toont op een goede manier het geleverde werk op het correct nakomen van gemaakte afspraken. Een stoplicht is in het verkeer eenduidig gedefinieerd. Bij rood mag je niet doorrijden, bij oranje is het in principe niet doorrijden (maar is mede …

View Post

Wat is het Dunning Kruger Effect?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 12 min. Het Dunning Kruger Effect is een vorm van cognitieve vooringenomenheid, waarbij mensen geloven dat ze slimmer en capabeler zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Bij een matig zelfbewustzijn en een laag cognitief vermogen overschatten mensen hun eigen capaciteiten. Bovenstaande is vermoedelijk heel herkenbaar voor je, tenminste als je beschikt over …

View Post

12 risicofactoren van emerging risks

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Emerging risks zijn risico’s die je niet kunt voorzien, maar met behulp van 12 risicofactoren is de organisatie beter voorbereid! Emerging risks zijn nieuwe en voorheen onbekende risico’s, of bekende risico’s die op nieuwe manieren verschijnen. Bij emerging risks zijn eerder gehanteerde acties veelal niet voldoende om het risico te …

View Post

3LoD in agile risk management

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Hoe past 3LoD zich tot agile werken? 3LoD staat voor 3 Lines of Defense, een bekend begrip in risk management. Waar liggen de agile risk uitdagingen? Een risico is een onzeker (meestal negatief) gevolg van een gebeurtenis of een activiteit met betrekking tot iets dat de mens waardeert. Volgens de …

View Post

Wat is een paradigmaverschuiving?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Een paradigmaverschuiving is een grote verandering in een concept, idee of gedachtegoed over hoe iets werkt of tot stand komt. Voorstaande beschrijving is een eigen definitie, de wetenschappelijke definitie staat in de volgende alinea. De reden hiervoor is dat een paradigmaverschuiving kan plaatsvinden binnen een grote verscheidenheid aan contexten en niet …

View Post

Wat is een Lean Canvas?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Het Lean Canvas van Ash Maurya is een sjabloon van een 1-pagina business plan, dat helpt om de belangrijkste aannames in jouw startup idee te analyseren en te toetsen. Een Lean Canvas is specifiek toegespitst op Startups. Volgens de bedenker, Ash Maurya, was een aangepaste versie op het Business Model …

View Post

Wat is een Minimum Viable Product of MVP?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Een Minimum Viable Product of MVP is een versie van een product, die de mogelijkheid biedt om zo veel mogelijk te leren over het product met de minste inspanningen. In bovenstaande definitie is het benoemen van startups weggehaald. Het MVP-proces kan namelijk overal worden toegepast. Toch zal voor de volledigheid …

View Post

Wat is een agile roadmap?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Een roadmap is een visueel hulpmiddel dat de tijdsplanning weergeeft van het mogelijke groeipad van een product, de innovatie of teamdoelen. Alle verbanden tussen de verschillende deelprocessen staan overzichtelijk in één overzicht. Een roadmap is vooral bedoeld voor het weergeven van de toekomstvisie in een lange termijn agenda. De roadmap …

View Post

Wat is een experiment canvas?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Een experiment canvas is een 1-pagina methode waar je jouw belangrijkste hypothese of aanname gaat onderzoeken door middel van een experiment. De grondlegger van het experiment canvas is Ash Maurya, Ash heeft veel publicaties op zijn naam staan en wordt regelmatig geciteerd in artikelen van agile goeroes. Ash Maurya stelt …

View Post

Wat is de OKR-methode en hoe past dit in agile werken?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. De OKR-methode hanteer je voor het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten. OKR staat voor Objectives en Key Results. OKR is zowel een framework, methode en mindset. OKR’s bestaan uit een doelstelling, een duidelijk gedefinieerd doel en drie tot vijf Key Results die ondersteunt worden door concrete, specifieke …

View Post

Wat is een agile kick-off teamsessie?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. Agile teams starten regelmatig met een kick-off sessie. Waarom eigenlijk? Weet je ook dat er andere redenen zijn om een agile kick-off sessie te houden? En hoe organiseer je nu een agile kick-off sessie? In dit artikel zal uitvoerig worden ingegaan op het belang van een goede start voor elk …

View Post

Wat is de Mikado-methode?

In Intermediate, Overige, Tech by Peter

Leestijd: 6 min. De Mikado-methode is een framework om veranderingen aan te brengen in een complexe code door software ontwikkelaars. Een goede eerste indicatie van waar Mikado voor staat is dat de bedenkers het een Naïeve Aanpak noemen. De bedenkers zijn Ola Ellnestam en Daniel Brolund. Zij beschrijven de Mikado-methode als een framework …

View Post

Wat is de Multiple Intelligences Theory van Gardner?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. De Multiple Intelligences Theory van Gardner beschrijft dat intelligentie de bekwaamheid is om te leren problemen op te lossen. Volgens Gardner worden mensen niet geboren met alle intelligentie die ze ooit zullen hebben. Hij beschrijft 8 verschillende soorten van intelligentie. Gardner heeft in zijn boek Frames of Mind uit 1983 …

View Post

Wat is systeemdenken in agile?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Bron: Wikipedia systeemdenken. Een algemene benadering is dat systeemdenken een raamwerk is van diverse stromingen. Systeemdenken …

View Post

Wat is Theory U van Scharmer?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Theory U is een verander methode die een dieper niveau van bewustzijn en het hanteren van een begrijpende taal bewerkstelligd, welke door een methodisch proces tot stand komt. Het is een transformatieproces voor mens, organisatie en wereldbeeld waarbij men een fundamentele verandering bewerkstelligd. De letter U wordt gebruikt om direct …

View Post

8 uitdagingen van het opschalen van Agile

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. In dit artikel acht uitdagingen behorende bij het opschalen van agile. Zonder commerciële belangen, eenvoudig beschreven en verhelderend. Het opschalen van Agile werken is big business. De adviezen, tips en waarschuwingen kun je overal op internet terugvinden. Veel adviseurs benoemen vanzelfsprekend de zaken waar zij zelf heel goed in zijn. …

View Post

Wat is Spiral Dynamics?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 7 min. Het Spiral Dynamics model beschrijft bewustzijnsontwikkeling van een individu en het collectief. Spiral Dynamics hanteert acht waardesystemen met toenemende complexiteit. Het model is gebaseerd op het werk van Clare W. Graves, hij was een Amerikaanse professor in psychologie. Graves heeft ruim 20 jaar onderzoek gedaan onder zijn studenten en heeft …

View Post

Wat is Radicaal Openhartig leiderschap?

In Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 6 min. Radicaal Openhartig Leiderschap is het vermogen om zo feedback te geven dat je laat zien dat jij je persoonlijk bekommert, maar ook bereid bent een directe uitdaging aan te gaan. Bovenstaande is de beschrijving van Radical Candor volgens Kim Scott. Kim is de bedenker van Radical Candor en medeoprichter en …

View Post

Wat is Poka Yoke?

In Intermediate, Lean by Peter

Leestijd: 4 min. Poka Yoke is een methode om kwaliteit in het proces in te bouwen door het vrijwel onmogelijk te maken dat een defect optreed. Poke Yoke is een veelgebruikte methode in Lean en in Six Sigma  om een productieproces zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Door Poka Yoke toe te passen …

View Post

Wat is LeSS? Large Scaled Scrum!

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 7 min. LeSS is een agile framework voor het opschalen van agile ontwikkeling naar meerdere teams. LeSS is een afkorting van Large Scaled Scrum, een op Scrum gebaseerde Scalings framework. Het doel van LeSS is om grootschalige ontwikkelprojecten succesvol te ondersteunen en tegelijkertijd dicht tegen en binnen het Scrum-framework te blijven. In …