Wat is Product Backlog Refining?

In Overige by Peter

Leestijd: 2 min.

In dit artikel wordt de vraag gesteld Wat is Product Backlog Refining? en krijg je antwoorden op: Wat is het? Wie doet het? Wanneer? Welke waarde heeft het? en Wat er gebeurt als je het wel of niet doet?

Product Backlog Refining ook wel Grooming  is een onderdeel van de Product Backlog.

Wat is Product Backlog Refining?

Product Backlog Refining is een werkproces waarbij Product Backlog items worden voorbeschouwd door het Scrum Team en her-/beschreven. Dit om meer detaillering tot stand te brengen en er voor te zorgen dat er duidelijkheid bestaat  over de requirements voor dat item. Zoals acceptatie criteria, diagrammen (architectuur, procesflow, UI design, test cases etc.)

Product Backlog Refining is een belangrijke activiteit binnen Scrum.

Wie doet mee aan Refining?

Alle leden van het Scrum Team leveren hun bijdrage aan de Refining. Dit is gewenst, omdat alle leden dan op de hoogte zijn van alle benodigdheden, voordat een User Story kan worden opgenomen in een sprint.

Wanneer Refining?

Refining is een continue proces. Hoewel sommige teams het handig vinden om halverwege een Sprint een aparte sessie te beleggen voor de Backlog items die in de komende sprint vermoedelijk worden opgenomen.

Waarde van Refining:

  • het zorgt er voor dat het team vooruit kijkt naar de komende Product Backlog Items, door de items te bespreken, beoordelen en verder uit te schrijven.
  • het wordt hierdoor mogelijk om vragen te stellen en antwoorden te krijgen in een vroeg stadium.
  • het helpt het team om de items beter te begrijpen, waardoor het gemakkelijk wordt om schattingen te maken. Vooral daar Refining de nog onbekende zaken bloot legt en helderheid creĆ«ert.
  • het helpt om de Sprint Planning sessie beter te laten verlopen, want veel onduidelijkheden kunnen vooraf al zijn getackeld.
  • Taken kunnen eerder worden bepaalt, omdat in een eerder stadium helderheid is geschapen.
  • Tenslotte, tijdens Refining worden niet noodzakelijke items eventueel lager geprioriteerd of zelfs worden verwijderd.

Wat gebeurt er als je het wel of niet doet?

Product Backlog Refining
Product Backlog Refining

Tot slot

Refining is noodzakelijk,  maar hoe en wanneer je het doet is een beslissing van het team. Hanteer een timebox voor deze sessies! Want je mag maximaal 10% van de tijd binnen de Sprint gebruiken voor refining.