View Post

STATIK voor Kanban implementaties

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 16 min. STATIK is een op systeemdenken gebaseerd proces voor Kanban implementaties. Een acroniem voor Systems Thinking Approach To Introducing Kanban. De STATIK methode bestaat uit 8 iteratieve stappen. Per stap zal worden toegelicht wat er in de betreffende stap dient plaats te vinden, gevolgd door een toelichting en een werkvorm. Elke …

View Post

Wat is provocatief coachen?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 10 min. Provocatief coachen is een methode waarmee je de klant met humor en warmte uitdaagt. Als provocatief coach moedig je ongezonde denkstijlen en gedragingen aan, hierdoor komt de ander ertegen in opstand. Coachen is veelal een ander begeleiden door meelevend begrip te tonen, constructieve feedback en warme aandacht te geven. Goed …

View Post

Wat is de Activity Theory?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 10 min. De Activity Theory is een theoretisch framework voor de analyse en het begrip van de menselijke interactie in systemen, door het gebruik van instrumenten en artefacten. Vermoedelijk zegt bovenstaande je niet zoveel. Een vrije vertaling is dat iedereen deel uit maakt van een systeem en dat een systeem inter-acteert met …

View Post

Wat is het Cynefin framework?

In Advanced, Leiderschap by PeterLeave a Comment

Leestijd: 7 min. Het Cynefin framework is een conceptueel raamwerk dat je helpt bij de besluitvorming, door 5 domeinen te benoemen waar anders beslist dient te worden. De 5 domeinen zijn: eenvoudig, gecompliceerd, complex, chaotisch en wanorde. Cynefin, uitgesproken als kuh-nev-in, is een Welsh woord en betekent habitat, woonomgeving en vertrouwd. Cynefin staat …

View Post

Het Leadership Agility Model van Ron Meyer en Ronald Meijers

In Advanced, Leiderschap by PeterLeave a Comment

Leestijd: 12 min. Leadership Agility is een optelsom van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en responsiviteit van leiderschapsstijlen volgens de heren Meyer en Meijers. De basis van hun Leadership Agility model is dat elke leider dient te beschikken over een repertoire aan leiderschapsstijlen. Met de beheersing van een beperkt aantal leiderschapsstijlen zal je als leider …

View Post

The Culture Map van Erin Meyer

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 11 min. Samenwerken met andere culturen. Ken jij de zakelijke verschillen tussen de diverse culturen? Professor Erin Meyer beschrijft een theorie met 8 culturele dimensies: The Culture Map. Veel misverstanden komen tot stand omdat velen onderschatten hoe verschillend mensen zijn in het omgaan met dingen in andere landen of andere culturen. Daar …

View Post

Wat is het 4 kwadrantenmodel van Wilber?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 6 min. Het 4 kwadrantenmodel van Wilber hanteert 4 lenzen om anders te kijken naar de werkelijkheid. Het model toont ons dat we onze werkelijkheid door een individuele, collectieve, subjectieve en/of objectieve lens kunnen bekijken. Het 4 kwadrantenmodel van Ken Wilber toont in elk kwadrant de werkelijkheid van dit kwadrant op eigen, …

View Post

Het cultuurmodel van Laloux

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 14 min. Het cultuurmodel van Laloux kent 5 fasen, waarbij de vijfde fase staat voor de beschrijving van een nieuwe organisatievorm Teal. Frederic Laloux stelt dat we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waar een andere organisatievorm bij past. In het Engels heet het model het Laloux cultural model. Volgens …

View Post

De Stacey Matrix

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 7 min. De Stacey Matrix is ontworpen om de beste managementacties te kiezen door de factoren die bijdragen aan complexiteit te begrijpen en de verschillende graden van complexiteit op de juiste manier te benaderen. In spreektaal: welke managementbenadering past nu het beste bij de situatie? Ralph Stacey heeft daartoe een matrix ontwikkeld …

View Post

De 6 interventie stijlen van John Heron

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 6 min. Het framework van John Heron is een model om te analyseren hoe je het beste kunt helpen door een interventie te doen. Zijn model identificeert 2 hoofdcategorieën met in totaal 6 interventie stijlen voor het ‘helpen’ bij interventies. Op de juiste manier helpen is best een uitdaging. Het framework helpt …

View Post

Het FAST Agile Framework

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 11 min. FAST Agile is een nieuwe scalings methodiek die kiest voor het toepassen van het Open Space concept. De FAST Agile methodiek is in dit artikel beschreven. De bedenker van Fluid Scaling Technology for Agile, Ron Quartel, werd niet echt enthousiast van andere scalings methodieken. Hij werd echter enthousiast toen hij …

View Post

De bouwstenen van FAST Agile

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. FAST Agile is een Agile Scaling methode die een aantal bekende wetenschappelijke onderzoeken en publicaties combineert en daar eenvoudige regels op toepast. Het bijzondere aan FAST Agile is wellicht dat FAST Agile gebaseerd is op een aantal belangrijke (recente) publicaties. Alle onderliggende denkwijzen hebben hun bestaansrecht al bewezen of zijn …

View Post

Wat is FAST Agile?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Volgens de bedenker is FAST Agile een systeem voor organische samenwerking bij creatieve inspanningen. FAST, FST of FaST is een acroniem voor Fluid Scaling Technology. In een Agile context gebruikt men FAST Agile. Als men alle marketingpraat weghaalt is FAST Agile een bijzonder Scaling systeem, geschikt voor kleine tot en …

View Post

Wat is het Scaled Agile Framework? – SAFe?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Scaled Agile Framework of SAFe is een framework met Agile principes en tools voor grote organisaties.  De basisgedachte achter SAFe is dat het framework is, die zo goed schaalbaar is dat het zelfs een enterprise volledig kan dienen. Honderden mensen kunnen gezamenlijk Agile werken aan de strategische doelstellingen. Scaling van …

View Post

Wat is UX? User Experience!

In Advanced, Tech by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. UX staat voor User Experience (gebruikerservaring). UX zijn alle interacties die een persoon kan hebben met een product, website, platform of service. Door deze interacties ontstaan emoties, ervaringen en een houding bij de ‘gebruiker’ van jouw product. Veelal een systeem, website, platform of service. Met het inzetten van ‘User Experience’ …

View Post

De facilitator als probleemoplosser?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Een van de grootste uitdagingen voor een facilitator, zoals een Scrum Master of Agile coach, is om problemen NIET op te lossen. Niet oplossen? Je weet toch wel dat een belangrijke taak van een Scrum Master het gladstrijken van impediments is? In dit artikel is beschreven waarom het oplossen van …

View Post

De 6 Kanban meetings

In Advanced, Kanban by PeterLeave a Comment

Leestijd: 6 min. De drumbeat van Kanban bestaat uit een cadans van een aantal meetings. Hier de beschrijving van zes Kanban meetings. In het Engels heeft men het over cadances. Dit is in het Nederlands cadans of ritmiek. Vrij vertaald is het de ‘drumbeat’ van het Kanban Systeem. Zonder ritmiek functioneert ook het …

View Post

Beïnvloeden van gedrag? De Roos van Leary!

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. De Roos van Leary gaat ervan uit dat het op een bepaalde manier reageren van mensen vaak te voorspellen is waardoor gedrag te beïnvloeden is. Gedragingen van de één roept vaak gedrag bij de ander op. We herkennen allen direct de volgende beweringen: op actie volgt reactie, zenden en ontvangen …

View Post

Business Model Canvas

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 9 min. Wat is het Business Model Canvas? Het Business Model Canvas laat op een visuele manier zien wat er van belang is in een businessmodel en hoe de onderlinge samenhang is van de onderliggende bouwstenen. Dit artikel heb ik geschreven als uitbreiding op het artikel: Wat is de Lean Startup Methode? …

View Post

Wat is de Lean Startup Methode?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 9 min. Wat is de Lean Startup Methode? Lean Startup is een ontwikkelmethode die voorstander is van experimenteren en toetsen van business ideeën bij de klant. De feedback van klanten is belangrijker dan intuïtie. Een Startup kiest voor iteratief ontwerpen in plaats van grootschalig ontwikkelen. Er is dus geen grote lancering van …

View Post

Metrics en User Stories

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. In dit artikel ligt de focus op de metrics die aan User Stories gerelateerd zijn. De hier beschreven metrics zijn: Story completion ratio en Story point completion ratio. Voor Defect Count by Stories verwijs ik je naar het artikel Defect Metrics. Story completion ratio De bedoeling van deze metric is …

View Post

Defect Metrics

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. In dit artikel ligt de focus op de defect metrics. Dit zijn metrics die heel simpel meten hoe vaak iets fout is gegaan. Ik behandel 2 varianten: Defect Count by Story en de Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de fouttelling per story en de foutmeting per sprint. Ik …

View Post

Wat is het Tuckman model?

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Het Tuckman model wordt gehanteerd om de status van groepen in hun ontwikkeling te bepalen en in te zetten voor teamontwikkeling. Het model is ontwikkeld door Bruce Tuckman in de 60-er jaren. Hij startte met een 4 fasen model, in de jaren 70 maakte hij  er een 5 fasenmodel van. …

View Post

Recidive en First time pass rate

In Advanced, Agile by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Twee metrics die behoren bij Agile Project Tools: Recidive en first time pass rate. Wederom zijn deze metrics voor de ‘diehards’. De beschrijving van deze metrics is interessant als je al de nodige meters in agile werken heb gemaakt. Het geeft je meer inzichten. Recidive / recidivism Recidive is een …

View Post

Hoe maak je verantwoorde keuzen als coach?

In Advanced, More by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Elke coach kent de ‘spanningsmomenten’ in het coachen. Hoe reflecteer en handel je nou op de juiste manier? Coachen is interactie! Coachen is interactie, je produceert samen tijdens het coachingstraject. En dat is direct ook de echte uitdaging: je moet continue kiezen. Want tijdens het coachen maken de gesprekspartners continue …

View Post

Retrospective: Start, Stop en Go!

In Advanced, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min. Wellicht de makkelijkste manier om een Retrospective te doen is de ‘Start, Stop en Go! methode’. Deze methode is een vrij zakelijke benadering om gedragsverandering tot stand te brengen. Veranderingen in gedragscomponenten kunnen het hele team veel tijd opleveren, zoals bijvoorbeeld stoppen met te laat komen. Het hele team zit …

View Post

Hoe herken je professionaliteit?

In Advanced, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min. Wanneer werk je binnen Scrum op een professionele wijze? In dit artikel beschrijf ik waar je professionaliteit aan herkent. Een professioneel Scrum Team bestaat uit de volgende rollen: Development Team, Product Owner en Scrum Master. Ik heb in eerdere artikelen verantwoordelijkheden, werkzaamheden en aandachtspunten per rol besproken. Zie: Scrum Master, Product …