View Post

Wat is het Prosci Change Triangle model?

In Basics, Management by Peter

Leestijd: 8 min. Het Prosci Change Triangle Model is een model om succesvol een organisatieverandering tot stand te brengen. Het model hanteert 4 kritische succesfactoren om dit succesvol te laten verlopen. Deze 4 factoren of aspecten zijn: succes, leiderschap/sponsorship, projectmanagement en veranderingsmanagement. Deze wordt visueel weergegeven in een driehoek (triangle). Het PCT model …

View Post

Wat is het ADKAR model?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Het ADKAR model richt zich op individuele verandering tijdens een veranderproces. In elke fase van het proces worden individuen begeleid. ADKAR is een acroniem voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het staat voor het begeleiden van individuen door een bepaalde verandering en het aanpakken van eventuele belemmeringen. Het ADKAR …

View Post

Wat is de Prosci methodologie?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 9 min. De Prosci methodologie is een bekend framework om verandering in een organisatie te begeleiden. De methode is sterk gericht op het blijvend verhogen van de interne kwaliteit van het veranderen. De oprichter van Prosci en bedenker van het framework is Jeff Hiatt. Volgens Hiatt hangt een succesvolle verandering in een …

View Post

Wat zijn de 10 managementrollen van Mintzberg?

In Agile, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Mintzberg beschrijft 10 managementrollen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden, waarbij een bepaalde managementtrol meer voorkeur kan krijgen dan de andere. Deze voorkeuren ontstaan door het type mens, de positie van de manager, type organisatie, omvang en organisatiecultuur. Volgens Henry Mintzberg zijn deze rollen altijd zichtbaar, worden zelfstandig en/of …

View Post

Wat is het groeimodel van Greiner?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 11 min. Het groeimodel van Greiner geeft inzicht in zes fasen die groeiende organisaties doorlopen. Elke groeifase wordt gevolgd door een crisis. Door goed te handelen op deze crisis kan de organisatie naar de volgende groeifase gaan. Het groeimodel van Greiner (of Greiner curve) helpt om snel inzicht te verkrijgen bij problemen …

View Post

De 5 niveaus van leiderschap van Maxwell

In Basics, Management by Peter

Leestijd: 10 min. Volgens Maxwell bestaat leiderschap uit 5 opeenvolgende niveaus van leiderschap. In elk niveau werk je toe naar het volgende niveau. Maxwell hanteert de volgende vijf niveaus: positie, toestemming, productie, ontwikkelaar en de top. John Maxwell is een Amerikaanse auteur, spreker en dominee. Auteur van meer dan 60 boeken, vooral bekend …

View Post

Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn.

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 10 min. Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft 4 managementmodellen met elkaar verbonden als zijnde één nieuw management model. Het concurrerende waardenmodel. Superinteressant is dat het daarbij niet is gebleven, …

View Post

Wat is een PESTLE analyse?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, …