View Post

Wat is de Prosci methodologie?

In Intermediate, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 8 min. De Prosci methodologie is een bekend framework om verandering in een organisatie te begeleiden. De methode is sterk gericht op het blijvend verhogen van de interne kwaliteit van het veranderen. De oprichter van Prosci en bedenker van het framework is Jeff Hiatt. Volgens Hiatt hangt een succesvolle verandering in een …

View Post

Wat zijn de 10 managementrollen van Mintzberg?

In Agile, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Mintzberg beschrijft 10 managementrollen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden, waarbij een bepaalde managementtrol meer voorkeur kan krijgen dan de andere. Deze voorkeuren ontstaan door het type mens, de positie van de manager, type organisatie, omvang en organisatiecultuur. Volgens Henry Mintzberg zijn deze rollen altijd zichtbaar, worden zelfstandig en/of …

View Post

Wat is het groeimodel van Greiner?

In Intermediate, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 11 min. Het groeimodel van Greiner geeft inzicht in zes fasen die groeiende organisaties doorlopen. Elke groeifase wordt gevolgd door een crisis. Door goed te handelen op deze crisis kan de organisatie naar de volgende groeifase gaan. Het groeimodel van Greiner (of Greiner curve) helpt om snel inzicht te verkrijgen bij problemen …

View Post

De 5 niveaus van leiderschap van Maxwell

In Basics, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 10 min. Volgens Maxwell bestaat leiderschap uit 5 opeenvolgende niveaus van leiderschap. In elk niveau werk je toe naar het volgende niveau. Maxwell hanteert de volgende vijf niveaus: positie, toestemming, productie, ontwikkelaar en de top. John Maxwell is een Amerikaanse auteur, spreker en dominee. Auteur van meer dan 60 boeken, vooral bekend …

View Post

Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn.

In Intermediate, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 10 min. Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft 4 managementmodellen met elkaar verbonden als zijnde één nieuw management model. Het concurrerende waardenmodel. Superinteressant is dat het daarbij niet is gebleven, …

View Post

Wat is een PESTLE analyse?

In Intermediate, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min. Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, …

View Post

De Theory of Constraints – Goldratt. Op zoek naar beperkingen!

In Intermediate, Management by PeterLeave a Comment

Leestijd: 6 min. De Theory of Constraints is een management filosofie om beperkingen in organisaties te identificeren, te verminderen of te elimineren. In het Nederlands heet dit: De Theorie van Beperkingen. De Theory of Constraints (TOC) helpt organisaties om hun doelstellingen te bereiken. Kijkend naar de doelstellingen van de organisatie, zijn er altijd …