Wat is een Agile Coach?

In Agile, Basics by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min.

Wat is de rol van een Agile Coach binnen agile werken?

Een Agile Coach helpt een organisatie die agile werkt of wilt gaan werken, hoewel dit feitelijk juist is zegt het nog niet veel. In dit artikel een kort overzicht van wat de rol van een AC inhoudt.

Een Agile Coach is een verandermanager die goed is in mensenwerk en processen. Een AC begeleidt de verandering. Stuurt op de zachte en harde kant van veranderen, dus beschikt naast kennis van agile werken (door en met teams) over kennis van psychologie, organisatiecultuur en organisatieontwikkeling.

Bij veranderen zijn er vrijwel altijd weerstanden, van klein tot groot. Een Agile Coach helpt met vragen als: Hoe kan je het management begeleiden in agile werken? Hoe krijg je mensen mee? Hoe borg je dat de verandering blijvend is? Etc. etc.

Wat is het verschil met een Scrum Master?

Het belangrijkste verschil is dat een Scrum Master primair en vooral de agile methode Scrum hanteert. De Agile Coach beheerst meerdere agile methodieken en zal afhankelijk van de situatie één of meerdere agile methodes inzetten en kiest de methodiek die voor de klant en het team de beste mogelijkheden biedt.

Wat is het uitgangspunt van een Agile Coach?

Een Agile Coach neemt altijd de klantbehoefte als uitgangspunt!

Het belangrijkste doel is om teams en medewerkers te helpen door de omstandigheden te creëren waarin zij de maximale bijdrage kunnen leveren aan de beste dienstverlening aan klanten.

Verantwoordelijkheid

Een Agile Coach heeft een verantwoordelijke en coachende rol om de agile werkwijze en agile cultuur binnen de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Karakteristieken

 • Een mentor voor agile methodieken. Kent de verschillende technieken en methodieken en past deze juist toe.
 • Is een aanjager om mensen in beweging te krijgen, heeft de vaardigheden!
 • Coacht multidisciplinaire teams op de agile manier van werken.
 • Faciliteert bijeenkomsten en begeleidt deze op een agile wijze.
 • Een voorbeeldrol voor agile werken in de organisatie.
 • Coacht leiders op Agile Leadership.
 • Coacht het team op eigenaarschap voor het realiseren van klantwaarde.
 • Een AC coacht de organisatie op sterke alignment en goede samenwerking.
 • Een sparringpartner voor (agile) veranderprojecten.

Wat is de rol van een Agile Coach?

Om een idee te krijgen wat voor persoon de Agile Coach is heb ik een aantal vacatureteksten naast elkaar gelegd. De beschrijving is vaak als volgt:

De hoofdtaak is (vrijwel altijd) een organisatie mee krijgen in een cultuuromslag naar agile werken.

Dat vraagt om:

 • wederzijds vertrouwen.
 • een echte ambassadeur voor de nieuwe agile werkwijze
 • denkt in creatieve oplossingen
 • een motivator die vanuit passie en energie mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen.
 • een analytische geest, die gericht is op interactie en graag mensen (aan de organisatiedoelstellingen) verbindt.
 • constructieve feedback geeft en vraagt.
 • complexe zaken vereenvoudigen.

Samenvattend

Er zijn tientallen boeken geschreven over de rol van de Agile Coach. Veruit het bekendste boek is Coaching Agile Teams van Lyssa Atkins.

Leave a Comment