Retrospective start stop go

Retrospective: Start, Stop en Go!

In Advanced, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min.

Wellicht de makkelijkste manier om een Retrospective te doen is de ‘Start, Stop en Go! methode’. Deze methode is een vrij zakelijke benadering om gedragsverandering tot stand te brengen.

Veranderingen in gedragscomponenten kunnen het hele team veel tijd opleveren, zoals bijvoorbeeld stoppen met te laat komen. Het hele team zit dan te wachten op degene die te laat komt. Vaak vragen gedrag gerelateerde items om extra aandacht en een andere Retrospective vorm, soms is er echter behoefte aan een recht-toe-recht-aan methode.

Start, Stop en Go!

In deze Retrospective is het primaire doel dat het team zich uitspreekt over wat zij willen opstarten, stoppen of mee doorgaan. Deze methode gaat voorbij aan de onderliggende gevoelens, maar zoekt naar gedragscomponenten en/of gedragingen die (niet) gewenst zijn. De issues die naar voren komen  worden daarna op een vrij zakelijke manier behandeld. Vaak zijn het juist de gevoelens die besproken dienen te worden, deze methode is vooral geschikt om snel teamafspraken te maken.

Start

Simpele vragen volstaan. Waarmee gaan we starten? Wat voegen we toe aan het proces? Dit kan natuurlijk van alles zijn. Het team brengt de punten in. Een paar voorbeelden: ‘eerder testen’ en ‘op tijd zijn voor de Daily.’

Stop

Waarmee gaan we stoppen? Deze vraag is direct gerelateerd aan tijdsverspilling en inefficiënt werken, maar ook aan tijd voor belangrijkere zaken vrij te maken. Voorbeelden van stoppen met activiteiten: ‘meer dan 15 minuten besteden aan de dagelijkse Stand Up of Backlog Refinement‘ terwijl je achterloopt’.

Go!

Waarmee je door wilt gaan noem ik ‘Go!’ Een verkorting van: Go with the flow. Doorgaan met waar je al voor gekozen hebt en als het goed is dagelijks mee bezig bent. Hier benadruk je naar elkaar wat je als team belangrijk vindt om vast te houden voor de komende sprints.

Het is de bedoeling dat hier alleen de punten worden vermeld die nog niet standaard zijn in het teamproces. Anders krijg je ellenlange lijsten. Als het team het punt heeft gerealiseerd, kan het weer van de lijst af. Er kunnen dus ook punten opstaan die bij ‘Start’ en ‘Stop’ ook vermeld staan.

Coach het team!

Voor het verkrijgen van voorstaande input is het verstandig om als Coach of Scrum Master steeds andere methodes te hanteren, zoals

 • Roep maar!
 • Achtereenvolgende beurten (bijv. 2x rondje langs de velden).
 • Focus op 1 of 2 specifieke items.
 • Richt je alleen op Stop items.
 • Behandel alleen Start items.
 • Bespreek de Go! items.
 • Variaties of combinaties van bovenstaande.

Stop uiterlijk op het moment dat de creativiteit opdroogt, maar nog beter is om iets eerder te stoppen.  Een goede Agile werkwijze is overigens ook om te stoppen met bovenstaande methodes als er geen nieuwe inzichten meer worden ingebracht.

Stem

Als er genoeg items verkregen zijn, begint het stemmen over de items.

Ook dit kan op verschillende manieren:

 • Elk teamlid mag 1 item uitkiezen.
 • Elk teamlid heeft 3 stickertjes, mag die plakken zoals die wilt.
  • 1 item krijgt 3 stickers
  • 2 stickers op 1 item en één op een ander item
  • 3 aparte items krijgen allen één sticker.
 • Het team mag handen opsteken voor een voorselectie (werkt snel bij veel ingebrachte items).
 • Het team mag handen opsteken (werkt snel bij weinig ingebrachte items).

Welke methode je ook kiest, het doel moet zijn dat er maximaal drie belangrijke items overblijven! Besteedt niet teveel tijd aan de overige minder belangrijke items. Daar stemt het team over: hou je deze items vast op een lijst of verwijder je ze van de lijst?

Fijn, dan is er een lijst met aandachtspunten. Deze komen natuurlijk terug in de Stand Ups en vanzelfsprekend in de volgende Retrospective, sommige teams plaatsen deze punten op de Board.

De eerstvolgende Retrospective

Om een snelle start van de volgende Retrospective te verkrijgen vraagt de coach en/of Scrum Master aan het team om de afspraken of de ideeën van de vorige Retrospective op een Scrum Board of Flip Over te plaatsen.

Het gaat hier om alle ideeën die nog op de lijst staan. Zowel de 3 gekozen ideeën, als de overige niet gekozen, maar nog wel op de lijst staande items. Dit is voor het team een geheugensteuntje voor de nieuwe Retrospective.

Dan start deze nieuwe Retrospective opnieuw met een Start, Stop en Go!

Voor- en nadelen Start, Stop en Go!

Voordelen van Start, Stop en Go!

 • Stuurt op gedragsverandering, totdat het een gewoonte is.
 • Weinig emoties, het gaat niet over gevoelens van het team.
 • Zeer actiegericht.
 • Niet confronterend.
 • Het werkt.

Nadeel van Start, Stop en Go!

 • Gaat voorbij aan gevoelens, richt zich op de taak.
 • De taakgerichtheid laat onderliggende zaken mogelijk sluimeren.

Samenvatting

Een Retrospective methode die zich richt op veranderen van gedrag zonder echt rekening te houden met gevoelens. Of dit past bij jou, je team en de organisatie zal elke keer anders beoordeeld worden. Deze methode werkt, is duidelijk en leidt vaak snel tot resultaat. Bepaal zelf de mogelijke toepasbaarheid.

Er is ook een artikel over het geven van feedback in een retrospective: ik-ik-jij Feedback methode