agile metrics

Wat zijn Agile metrics?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min.

Wat zijn Agile metrics?

Agile metrics zijn meetinstrumenten om het Agile proces te kunnen meten. Wat kan je meten? Voorbeelden zijn: het ontwikkelproces, kwaliteit van het werk, productiviteit, voorspelbaarheid, team spirit en de producten die ontwikkelt worden. Agile metrics richten zich op de waarde die aan de klant geleverd wordt. Je meet dus de impact bij de klant. In plaats van het richten op de ‘wat’ of ‘hoeveel’ vraag.

3 hoofdcategorieën van Agile metrics.

In de literatuur zijn meerdere beschrijvingen te vinden, ik richt mij in dit artikel op veel gebruikte Agile methodieken:

  • Scrum metrics: focus op de voorspelbaarheid van werkende software (of increment) voor klanten. Veel gebruikte metrics zijn Team velocity en Burndown chart.
  • Kanban metrics: focus op de workflow. Het organiseren en prioriteren van werk om dit af te ronden. Een veel gebruikt metric is cumulative flow.
  • Lean metrics: focus op het zeker stellen van de valuestroom van de gehele organisatie naar de klant en het elimineren van ‘waste’. Bekende metrics zijn lead time and cycle time.

Hier lees je de hoofdartikelen van AgileScrum, Kanban en Lean.

Waarom zijn Agile metrics belangrijk?

Agile metrics helpen teams. Door de verrichte inspanningen te meten en te visualiseren en (tot op zekere hoogte) het resultaat van de inspanningen te koppelen aan kwaliteit van het opgeleverde. Door te meten krijg je inzicht over ontwikkelingen in meerdere Sprints, versies, bugs, wanneer bugs ontdekt worden etc. etc.

De Agile methodieken richten zich vanzelfsprekend op kwaliteit, want het doel is het opleveren van werkende software of een werkend product. Niet-werkende software of een niet-werkend product voldoet niet aan het Sprint doel. Vaak zijn er ook zaken waarvan de kwaliteit niet herkenbaar is voor de klant. Deze zijn echter wel belangrijk voor het team zoals: kwaliteit van de geschreven code, het aanwezig zijn van Technical Debt en de mate van onderhoudsvriendelijkheid. Deze zaken zijn niet zichtbaar voor de klant.

Wanneer is een metric waardevol voor een team?

Agile omgevingen vereisen metrics die goed worden begrepen door teams en die kunnen helpen bij het leren en verbeteren van processen. Hier zijn een aantal eigenschappen die een metric krachtig maken, in die zin dat het kan bijdragen aan het verbeteren van een Agile team.

De metric wordt gebruikt door het team.

  • Agile meetwaarden mogen niet door het management worden opgelegd of gemeten. Ze moeten vrijwillig door Agile teams worden gebruikt om te leren en te verbeteren.

De metric is omgeven door conversatie.

  • Metrics moeten niet alleen cijfers zijn, maar moeten het begin zijn van een gesprek over het proces en belemmeringen die het team beïnvloeden.

De metric maakt deel uit van een specifiek experiment.

  • Metrics moeten worden gebruikt om een ​​specifieke vraag over Agile processen te beantwoorden, niet alleen gemeten met het oog op de meting.

De metric wordt gebruikt in combinatie met andere metrics.

  • Zelfs een geweldige metric kan, indien alleen gebruikt, leiden tot tunnelvisie en teams ertoe aanzetten die meetwaarde te maximaliseren ten koste van al het andere. Het samen gebruiken van verschillende statistieken biedt een uitgebalanceerd beeld van Agile activiteit.

De metric is eenvoudig te berekenen en te begrijpen.

  • Metrics die te complex zijn of niet volledig worden begrepen, zelfs als ze goede inzichten bieden over het werk van een team, zijn niet nuttig voor het begeleiden van dagelijkse activiteiten.

Welke metric kies je?

Voordat je een metric kiest is het handig om te weten dat er bijvoorbeeld metrics zijn voor Agile Projecten, Lean, Kanban, Source Control, Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery, Business Intelligence etc. etc.

Kortom, er zijn tientallen metrics. Als voorbeeld noem ik er slechts een paar: Sprint Burndown, Agile Velocity, Lead Time, Cycle Time, Code Coverage, Static Code Analyses, Release Net Promotor Score (NPS) en Cumulative Flow.

Maar veruit het belangrijkste is dat een Agile Team zelf de metrics kiest en juist gebruikt. Dit vraagt om wijsheid en een goed inzicht van de mogelijkheden.