profit-loss-risk

11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min.

In dit artikel de 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling.

1. Stakeholder betrokkenheid en tevredenheid

Tijdens de Sprint zijn er meerdere mogelijkheden om echte samenwerking en betrokkenheid met Stakeholders tot stand te brengen. Bij softwareontwikkeling spreken we vaak over opdrachtgevers. In beide gevallen verbeter je de samenwerking door Stakeholders actief te betrekken in het hele project.

Hierdoor begrijpt het team de visie vaak heel erg goed. Het team is daardoor beter in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen en frequent hoge kwaliteit software op te leveren. En dat is weer goed voor de wederzijdse betrokkenheid.

2. Transparantie

De Agile methode met zijn korte iteraties, review sessies en nieuw opgeleverde software zorgt ervoor dat de klant actief betrokken is. Klanten moeten wel op de hoogte zijn dat het werk in uitvoering is en niet het uiteindelijke product is. Ook dat is transparantie.

3. Vroege en voorspelbare oplevering

Sprints zijn vaste ‘time boxes’ van 1 tot 4 weken. Door deze vaste periodes ontstaat er een hoge voorspelbaarheid. In korte periodes wordt constant aanvullende software opgeleverd. Er kan dus eerder en vaker getest worden, waardoor de foutenmarge afneemt. Zodra het product ‘Done’ is kan er worden opgeleverd als het voldoende waarde oplevert.

4. Voorspelbare kosten en tijdschema’s

De vaste ‘time box’ van een sprint maakt het heel makkelijk om kosten toe te rekenen. Naast dat deze vaak relatief lage kosten meebrengen, door de korte tijdsduur, is het makkelijk om het opgeleverde werk hieraan te koppelen. Dit leidt tot een betere schatting van de kosten van elk te ontwikkelen Increment. Vanzelfsprekend helpt dit om betere keuzes te maken bij het prioriteren van de te ontwikkelen software onderdelen.

5. Flexibele prioritering

Agile methodes staat flexibel prioriteren toe, dit ondersteunt de snelle creatie van klantgerichte oplossingen. Het team levert namelijk in achtereenvolgende sprints overeenkomstig het Sprintdoel, een tijdelijk eindproduct op. Elke opvolgende Sprint zal wederom een stap worden gemaakt richting het volgende tijdelijke ‘eindproduct’. Het gedane werk zal elke Sprint zo snel mogelijk opgeleverd worden. Hierdoor zal de waarde voor de klant steeds toenemen. Voor de organisatie is dit gunstig door de stijgende Return On Investment (ROI).

6. Open staan voor verandering

Binnen de Agile processen is er altijd ruimte om te (her)prioriteren en de Product Backlog aan te passen. De gewenste veranderingen kunnen worden toegevoegd aan de eerstvolgende Sprint en binnen een aantal weken gerealiseerd zijn. Voor alle duidelijkheid: de focus in de Sprint ligt natuurlijk bij het opleveren van de gemaakte afspraken binnen een sprint.

7. Focus op waarde voor de business

Deze is vrijwel altijd meteen duidelijk. Omdat het team weet wat de klant echt wilt, leveren ze als eerste op wat het meeste waarde toevoegt.

8. Op gebruikers gericht

Door de focus op de klantbehoefte levert elke iteratie waarde en is het geen IT activiteit. Je gebruikt hier de User Stories voor. De User Stories beschrijven de wens van de klant en deze is gerelateerd aan acceptatie criteria. Door de snelle feedback methode kunnen eerder veranderingen worden doorgevoerd.

9. Hogere kwaliteit

Grote projecten worden bij Agile methodieken in stukken gehakt voor korte iteraties. Hierdoor wordt het voor teams eenvoudiger om zich te concentreren op ontwikkeling, testen en samenwerking. Testen en reviews tijdens de iteratie brengen issues naar boven die direct verholpen kunnen worden. Dit leidt tot een hogere kwaliteit.

10. Agile ontwikkelen geeft een team richting

De meeste Agile methodieken gaan voor een gezamenlijk doel die door alle teamleden wordt gedeeld. Dit zorgt voor teamspirit.

Teams die samen werken aan een doel zijn productiever en teamleden dagen elkaar meer uit om sneller en efficiënter te werken.

11. Het business resultaat

Late delivery, out of scope en ‘over budget’ zijn herkenbare woorden bij traditioneel waterval projectmanagement. Bij Agile methodieken zijn de risico’s veel kleiner. Het moedigt namelijk samenwerking aan tussen het team en de klant en levert gezamenlijk voordeel, omdat de risico’s kleiner worden gemaakt door alle software ontwikkeling te spitsen in kleine behapbare brokken.

Tot slot

Deze beschrijving richtte zich iets meer op softwareontwikkeling, maar de meeste voordelen gelden natuurlijk ook voor productontwikkeling.

Agile werken is ontstaan doordat de traditionele watervalmethode in de praktijk regelmatig uitdagingen en beperkingen opleverde. De grondleggers van Agile software ontwikkeling  wilden een efficiëntere methode om sneller en betere resultaten te behalen. In mijn artikel Agile in historisch perspectief? beschrijf ik hoe Agile is ontstaan.