Cirkels van invloed - stenen

Wat zijn de cirkels van invloed en betrokkenheid?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min.

Hoe vergroot jij je persoonlijke effectiviteit? Focus jij je op de situaties waar je invloed kan hebben? Covey heeft het antwoord.

In de ‘Zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ beschrijft Covey de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Hiermee verdeelt Covey onze omgeving naar twee invloedssferen, deze worden afgebeeld in 2 cirkels. De cirkels van invloed en betrokkenheid.

Waar het echt om gaat is dat je jezelf realiseert OF en HOE je impact kan hebben op een situatie. De kern is namelijk dat als je focus hebt op de zaken die je direct kan beïnvloeden je meer bereikt.

Covey hanteert 2 benamingen om dit duidelijk te maken. De cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Waarbij Covey stelt dat je door pro-actief te handelen je invloed kan vergroten. En daar gaat een wisselwerking van uit: je bereikt meer, je bent positiever en dus bereik je meer.

Welke invloed heb je?

Als je praat over invloed heb je het over situaties waar je invloed op hebt, of juist niet. Daarbij is het belangrijk hoe je met jouw invloed omgaat. Het kennen van beide cirkels geeft je meer inzicht in je eigen handelen en in de (on)mogelijkheden. 

Door het stellen van een simpele vraag: ‘kan IK iets doen aan het probleem?’ Weet je direct waar je staat!

Cirkel van invloed

De cirkel van invloed staat voor zaken waar je invloed op uit kan oefenen. Je hebt in deze cirkel direct of indirecte invloed op dingen, dat wil zeggen dat je invloed heb op mensen, situaties en problemen en daar invloed op kan uitoefenen.

Een belangrijk kenmerk is dat je direct iets kan oppakken of aanpakken en je kan het ook nog alleen doen.

Werkwoorden als doen, willen, kunnen, kiezen worden dan gebruikt in zinnen om duidelijk te maken wat je wilt. Dit zijn de woorden waar je als facilitator ook wat mee kunt. Het ‘probleem’ ligt namelijk binnen de invloedssfeer van het teamlid.

De cirkel van invloed is de binnenste cirkel. Zie onderstaande afbeelding.

Cirkel van betrokkenheid

De cirkel van betrokkenheid staat voor zaken waarvan je weet dat het speelt. En waar er direct of indirect invloed van ondervindt. Dat roept allerlei gevoelens op, je vindt het frustrerend, enerverend, etc. Maar wat je er ook van vindt: het maakt niet uit! Je kunt er zelf slechts beperkt (weinig) of geen invloed op uitoefenen. De woorden die je dan hoort zijn werkwoorden als hebben, wensen en moeten. Een veel gebruikt voorbeeld: ‘had ik maar’.

Wat kan je dan doen om toch beweging te krijgen is dat je anderen gaat motiveren om het probleem aan te pakken.

Binnen de cirkel van betrokkenheid kan je dus nog van alles proberen om jouw probleem opgepakt te krijgen. Ga er niet te gemakkelijk vanuit dat het niet mogelijk is. Probeer het! Je weet namelijk niet altijd van te voren of er iemand in je cirkel van betrokkenheid zit, die het probleem kan oppakken. Het is zelfs zo dat per probleem of situatie verschillen kunnen zijn van de mogelijkheden. 

Cirkel van invloed - Covey
Cirkels van invloed en betrokkenheid

Het buitengebied

Buiten de cirkels van invloed en betrokkenheid is er een enorm gebied waar je helemaal niets alleen aan kan doen. Als het je niet lukt om andere mensen in beweging te krijgen, dan valt het zeker buiten jouw cirkel van invloed. 

Invloed en pro-actieve mensen!

Pro-actieve mensen richten zich op hun cirkel van invloed. Ze gaan niet hun eigen beperkingen bij een ander neerleggen. Ze gebruiken positieve energie om hun cirkel van invloed te vergroten. Door het continue bezig zijn met het invullen of laden van hun eigen cirkel van invloed.

Persoonlijke effectiviteit is je druk maken om die zaken waar je wel invloed op hebt en loslaten van de zaken waar je geen invloed op hebt.

Cirkel van invloed

cirkel van invloed - teammember

Hiernaast een voorbeeld van de cirkel van invloed vanuit een teammember gezien. De eerste cirkel is de IK. Daar ligt de meeste invloed. Hier heb je de vrijheid om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Voorbeeld: Ik koop een ijsje!

Het team waarin je werkt kan daar wel wat van vinden. ‘Neem voor mij ook een ijsje mee’ of ‘ je zit altijd ijs te eten’. Je kan ook vinden dat het team ijs moet eten, maar hoe dan ook je invloed wordt kleiner. Je gaat met elkaar in overleg, of niet.

Een goed team kan een grote impact op de organisatie maken en ook in jouw organisatie heb jij vanzelfsprekend impact, maar in dit voorbeeld is het ook duidelijk dat dit de 3e cirkel is. Het team heeft invloed, maar jouw persoonlijke invloed wordt kleiner.

Dan slaan voor het voorbeeld een paar denkbeeldige cirkels over en is het thema bijvoorbeeld vrede. Hoeveel invloed heb jij op vrede? Wat kan jij daar alleen aan doen? Voor de meeste mensen ligt dit buiten hun directe invloedssfeer.

Hoe pas je cirkels toe?

Ja, daar sta je dan. In je hoofd spelen allerlei zaken. Een aantal zaken bevallen je echter niet meer. Het kan van alles zijn. Financiële verplichtingen, relaties, je team op het werk loopt niet lekker. Het kan ook zijn dat je continue dingen bespreekt, maar niet verder komt. Etc.

Kortom, je loopt al een tijdje in cirkels, je komt er niet uit, je voelt dat het blijft bij het ‘oude’, maar je voelt er niet (meer) gelukkig bij.

Dit herkent een facilitator vaak aan gedrag van mensen in teams. Ze zijn ‘tegen!’ Ogenschijnlijk zonder reden, ‘X zit niet lekker in zijn/haar vel’, ‘het is iets privé…’ 

Toch, weet dat er is een oefening is die iemand gemakkelijk alleen kan doen. Jij dus ook! De basis is de theorie van Covey, nu gepresenteerd in een aantal vragen en opdrachten.

Checklist van vragen en opdrachten

1. Druk?

Waar ben je druk mee? Waar ben je mee bezig? Wat is het waar je betrokken mee bent? Maak een lijst.

2. Zaken met directe invloed

Wat zijn de zaken waar je direct invloed op hebt? Maak ook hier een lijst van.

3. Vergelijk lijsten

Vergelijk de lijsten, welke invloed heb je in combinatie met de voor jou belangrijkste zaken?

4. Beperkende overtuigingen

Wat houdt je tegen? Wat heb je er voorover? Zijn er (rand)voorwaarden?

Dit is een lastige want nu confronteer je jezelf met je eigen beperkende overtuigingen.

5. Maak een plan

Leuk dat je de eerste 4 punten heb uitgewerkt, maar daarmee houdt het soms op. Voor jou niet, want nu is het tijd om een actieplan te maken. 

6. Bespreek het plan

Wie kan je helpen met de uitvoering van het plan? Wie vertrouw je om over jouw uitdaging te praten? Met wie bespreek je jouw angsten/belemmeringen?

7. Plan acties en ontmoetingen

Is het een helder plan? Ga over tot actie! Ga in gesprek, zorg ervoor dat je bezig bent met de zaken waar je invloed op hebt. Dan bereik je sneller de door jou gewenste doelen.

Tot slot

De theorie van Covey met betrekking tot de cirkels van invloed en betrokkenheid gaat ervan uit dat je kiest voor datgene waar je invloed op kan uitoefenen. Dat je keuzes durft te maken en dat je energie stopt in zaken waar jij verandering kan maken. Communicatie is daarbij de sleutel!

De cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid kom je later nog eens tegen in een artikel over het coachen van teams.

Voor artikelen over andere modellen ga je naar klik