principes agile metrics

3 principes van Agile metrics

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 4 min.

Zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben metrics beperkte waarde.

Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe metrics kunnen worden ingezet bij Agile werken. Dit artikel is een onderdeel van een serie artikelen over metrics.

Het doel is dat er een goed begrip ontstaat van welke metrics in een gegeven situatie het best gebruikt kunnen worden. Wellicht ben je met een aantal inzichten niet geheel eens, maar dat is nu typisch een kenmerk van Agile werken: niets is in steen gebeiteld. Ik hoop je in ieder geval te verrassen en te triggeren om na te denken hoe en welke metrics het Team verder helpen. Daartoe heb ik een aantal principes beschreven, waarvan ik denk dat ze universeel toepasbaar zijn.

Principe 1: Metrics moeten door het team worden gebruikt.

Dit lijkt logisch, maar is meteen ook controversieel. Wie heeft er nou geen sessie bijgewoond waar de metrics overduidelijk van de manager waren? Metrics zijn dan zo sterk management-driven dat een ruime meerderheid van Agile werkenden het oorspronkelijke Agile doel niet eens meer ziet. Een metric is een verantwoordingsinstrument geworden.

Soms lijkt het ook vanzelfsprekend dat iemand buiten het team de productiviteit wilt meten. Feitelijk is dit niet juist als je bezig bent met software ontwikkeling, als het gaat om Agile in productie omgevingen is het een ander verhaal.

Eerst de toelichting voor software ontwikkeling. Metrics meten de productiviteit niet, er is ook geen gemakkelijk manier om productiviteit van software te meten. Om het nog sterker neer te zetten: productiviteit is niet de primaire maatstaf van succes. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een team dat elke dag heel veel nutteloze software levert. Of duizenden onnodige coderegels schrijft. Hoge productiviteit, lage klantwaarde.

Als tweede een toelichting voor productie omgevingen. Voor productie omgevingen is o.a. Lean zeer succesvol gebleken. Daar zijn metrics noodzakelijk en een voorwaarde voor succes. Maar ook hier geldt, Agile werken is (deels) maatwerk van en door het Team. Dat in deze situatie metrics worden gebruikt is vanzelfsprekend, dat deze gedeeld worden en impact hebben is dan nog vanzelfsprekender.

Maar waarom gaat het dan zo vaak fout? Dit heeft een hele simpele reden. Cijfers geven een (schijn)vorm van houvast op complexe materie. Maar het gaat niet om de cijfers, het gaat om het verhaal achter de cijfers. Nog beter is dat het alleen om de gesprekken er om heen gaat. Vragen zoals: Waarom? Hoe? Wat kan het team doen om te verbeteren? Zijn er belemmeringen? Waarheen? Etc. etc.

Als je als Scrum Master of Agile Coach vanuit het team signalen opvangt als: bespioneren, meten door … of beoordelen door … en wij gebruiken deze cijfers niet …. En men bedoelt hiermee managers of buitenstaanders, die metrics als losse entiteiten hanteren of slechts de onderdelen zien, dan ligt er een mooi gesprek in het vooruitzicht.

Mijn persoonlijke ervaring is dat mogelijke weerstanden van een team om metrics te hanteren een weerspiegeling is van team volwassenheid en/of een indicatie van de gehanteerde managementstijl is. Vaak bestaan er onzekerheden over hoe metrics (door anderen) gebruikt gaan worden. Als team wil je graag metrics hanteren, maar metrics maken zaken ook inzichtelijk. Als een ander gaat oordelen voordat het team antwoorden heeft, dan dragen metrics op zijn minst niet bij aan de ontwikkeling van het team.

Het team moet dus zelf de metrics (mede) bepalen, verzamelen, delen en gebruiken. Binnen software ontwikkeling kan het team ervoor kiezen om de metrics met zo min mogelijk mensen te delen. Bij productie omgevingen is het juist raadzaam om metrics te delen, maar deel dan wel met de juiste personen. Wat je echt niet wilt is dat een buitenstaander vergelijkingen gaat maken van teams onderling terwijl de metrics anders gedefinieerd zijn. Dit leidt tot contra productieve gesprekken. Het afstemmen met andere teams of de metrics ‘gelijk’ zijn is dan een activiteit die het team snel moet inplannen.

Kortom, metrics die het team zelf niet gebruikt en niet verder helpt zijn geen goede metrics.

Principe 2: metrics worden omgeven door gesprekken.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, gaan metrics binnen Agile werken niet alleen om de feitelijke cijfers. Het gaat om wat je met deze cijfers doet. Het echte doel is namelijk het gesprek die over de metric plaatsvindt. Waarom loopt een bepaalde metric op over tijd, waarom hanteren we deze metric? Wat zegt het ons, moeten we als team ingrijpen, veranderen, hulp inroepen etc. etc. Metrics hanteren en beoordelen zonder de context te ervaren en volledig te begrijpen heeft geen enkele nut.

Cijfers zijn belangrijk en kunnen helpen een verhaal te vertellen, maar ze moeten deel uitmaken van een echt gesprek. En dat is geen spreadsheet of een platte presentatie. Want het invoeren van getallen in een presentatie is nog geen verhaal.

Als je een verhaal wilt vertellen, wikkel je de getallen in een gesprek over hoe je ze hebt verzameld, wanneer, waar en waarom. Vertel dan ook meteen wat het team van plan is om met die getallen te doen of wat het team ermee gedaan heeft. Vertel ook wanneer nieuwe getallen beschikbaar zijn na eventuele aanpassingen.

Principe 3: De metric maakt deel uit van een specifiek onderzoek en/of experiment

Metrics moeten worden gebruikt om een ​​specifieke vraag over Agile processen te beantwoorden. Er zijn heel veel metrics beschikbaar. Als je alle metrics wilt inzetten of begrijpen zie je door de bomen het bos niet meer. Het zijn er gewoonweg te veel. Wijs kiezen is een vereiste, erg goed mee omgaan vraagt wijsheid.

Elke metric dient een speciaal doel. Alleen als de metric een stimulans geeft aan een inhoudelijke discussie en/of verhaal dan voegt een metric toe.

Idealiter komt uit een Retrospective dat er behoefte is aan inzicht naar een bepaalde ontwikkeling of meer inzicht in een specifieke activiteit. Een voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld in een team met software ontwikkelaars het voortdurend lastig is om Sprintdoelen te halen. Het team besluit derhalve om een aantal onderdelen in het traject te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt o.b.v. metrics dat de testtijd is gestegen. Vervolgend starten ze een experiment om de testwijze te veranderen en meten daarna of de testtijd is verbeterd. Een mooi voorbeeld van het gebruiken van metrics rond een gesprek, het daarna volgende onderzoek en het toepassen van metrics in een experiment.

Verder?

In komende artikelen zal ik veel metrics beschrijven. Ik zal veel metrics aandragen die je wellicht kunt gebruiken, ik zal vertellen wat ze inhouden, hoe je ze gebruikt en wanneer en wanneer niet.

Elke keer als een artikel klaar is zal er hieronder een extra link verschijnen naar een ander artikel, maar ze zijn natuurlijk ook te vinden tussen mijn andere artikelen.

Het eerder verschenen artikel is: Wat zijn Agile metrics?

Ook interessant is het artikel: Wat is een Gantt Chart en is er ook een agile Gantt chart?

Leave a Comment