Het 5-box coach model voor coachen van verandering

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min.

Het 5-box coach model is een tool om verandering tot stand te brengen. Dit model is vooral geschikt om personen te coachen die al geruime tijd een bepaald doel willen bereiken, maar om verschillende redenen dit niet kunnen bereiken.

Het Vijf-Box coach model is dus een goed startpunt wanneer een gecoachte ‘geblokkeerd is’ en op een bepaald doel vooruit wilt gaan. Het is een simpel model wat direct kan worden toegepast!

Waarom het 5-Box coach model?

Iedereen herkent de situatie. Je wilt al jaren iets gaan doen: voor jezelf starten, 10 kilo kwijtraken, het bureau opruimen, boek schrijven etc.

Er is altijd wel iets wat tussendoor komt, wat ook je aandacht vraagt. Men is echter niet in staat geweest om het gewenste doel te bereiken.Terwijl men dat wel wilt. Hier kan een coach bij helpen.

Het 5-Box coach model is een van de vele oefeningen die behulpzaam kunnen zijn bij deze specifieke situatie.

Bewustwording

Het 5-Box model helpt de gecoachte om een groter bewustzijn te bereiken van het al geruime tijd gewenste, maar nog niet bereikte doel. De gecoachte geeft vaak aan dat hij of zij niet meer weet waar aan gewerkt kan worden, er tegen opziet of zelfs baalt dat te ondernemen stappen niet worden genomen.

Het 5-box coach model helpt de gecoachte om verschillende perspectieven te verbinden met de onderliggende motivatie voor het gewenste doel.

Het 5-box model - coachen van verandering

Het faciliteren van het 5-box Model voor Coaching

In slechts 2 voorbereidende stappen en 5 vragen laat je de gecoachte nadenken over het gewenste perspectief.

De voorbereiding:

  • Het 5-box coach model start met tekenen van vijf kolommen op een vel papier.
  • Nummer de kolommen van 1 tot en met 5. Dit doet de gecoachte bij voorkeur zelf.

Stel vijf vragen!

De coach leest de volgende vragen één voor één voor één voor. Laat de gecoachte de antwoorden direct in de bijbehorende kolom noteren.

  1. Wat is het doel dat je al een tijdje wilt bereiken, maar niet bereikt hebt?
  2. Hoe lang wil je dit doel al bereiken?
  3. Wat heeft je in de weg gestaan?
  4. Welke stap(pen) kun je deze week nemen om je dichter bij dit doel te brengen?
  5. Beschrijf eens wat je voelt wanneer je dit doel bereikt? Hoe zal je leven er anders uitzien?

Aan het einde van deze korte sessie moet de gecoachte de antwoorden in de vijf kolommen hebben opgenomen.

Toelichting

Met behulp van de eerste drie vragen kijk je terug. Dit helpt de gecoachte zich bewust te worden van wat er is gebeurd. Waar komt het gebrek aan vooruitgang op dit specifieke doel vandaan.

De vierde en vijfde vraag laten de gecoachte naar de toekomst kijken. De coach helpt met de activatie van een positieve visie op dit specifieke doel.

Bij de vierde vraag is het gewenst om het doel SMART te maken (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Relevant en Tijdsgebonden). Coach op  het motiverend zijn vanuit verwachtings- en keuze theoretisch perspectief.

De vijfde vraag, waarin de gecoachte beschrijft hoe hun leven anders zou zijn wanneer zij het doel bereiken, raakt de kern van wat hen activeert over dit specifieke doel.

Samenvatting

Het 5-Box coach model is een van de vele coach oefeningen die behulpzaam zou kunnen zijn. Vooral wanneer de gecoachte op zoek is naar nieuwe inzichten om een lang gewenst doel alsnog te bereiken.

Wil je meer weten over team coaching? Lees dan het GROUP model voor team coaching.