Leerstijlen Kolb Bibliotheek

Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

In Agile, Intermediate by PeterLeave a Comment

Leestijd: 4 min.

Recent was ik deelnemer in de training ‘train de trainer’. In deze training werden de leerstijlen van Kolb gebruikt om inzicht te geven in de verschillen van leren van mensen. Een handig model welk ik graag deel.

David Kolb is een Amerikaanse psycholoog die samen met Roger Fry in de jaren zeventig een model ontwikkelde om een effectief leerproces te bespoedigen. Het management model heeft officieel het Experiential Learning Model (ELM). In het Nederlands staat het bekend als de leerstijlen van Kolb. Er is discussie of dit model wel voldoende wetenschappelijk is onderbouwd, maar één ding is duidelijk. Het is een eenvoudig en praktisch model.

Het Kolb model, een cyclische leercirkel, toont dat er niet één manier van leren is, maar dat er meerdere leerstijlen zijn en dat elk individu zijn eigen voorkeur heeft.

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

Confucius

Cyclisch proces

De leerstijlen van Kolb is een cyclisch proces. Kolb kent vier leerfasen die verderop in dit artikel worden besproken. Zijn uitgangspunt is dat alle vier de leerfasen moeten worden doorlopen. Met welke leerfase wordt gestart is van minder belang, maar hij benoemd zijn een voorkeur van het hanteren van dezelfde volgorde. Kolb stelt dat het leerproces gemakkelijker wordt door alle vier de leerfasen te doorlopen.

Kolb - Experiential learning model

Bron beeld: Giulia Forsythe, www.flickr.com

Ontwikkeling leerstijl

Wie herkent het volgende? Je krijgt een opdracht als team: vouw een vliegtuigje dat 5 meter kan vliegen. Dan zie je het direct: de een wil direct vouwen, de ander wil eerst even overleggen, de volgende wil even denken en de ander wil voor alle deelnemers bepalen wat er moet gebeuren.

Kolb herkende de diversiteit in mensen. Hij ontdekte dat mensen een voorkeurstijl ontwikkelen, namelijk die leerfase waar ze van nature sterk in zijn. Toch geeft hij aan dat het belangrijk is om ook de andere leerstijlen te beheersen. Het ontwikkelen van zwakkere leerstijlen helpt namelijk om een leercyclus beter te doorlopen, want als elke fase evenveel aandacht krijgt dan kunnen leden in een groep elkaar beter aanvullen. In een groep zitten vrijwel altijd leden met verschillende leerstijlen.

Dimensies en leerstijlen van Kolb

David Kolb beschrijft vier leerstijlen binnen 2 dimensies. Ik start met de dimensies.

Twee dimensies van Kolb

In het model hanteert Kolb 2 dimensies: met als tegenpolen “Concreet versus Abstract” en “Actief versus Reflectief”.

In praktijk blijkt dat volwassenen (in tegenstelling tot kinderen) afhankelijk van de ervaring en levensfase, eerst iets moeten afleren, voordat ze iets nieuws te kunnen aanleren. Soms moeten er eerst (ongewenste) ervaringen worden verwerkt, voordat ze open staan voor nieuwe inzichten.

Dat herken je vrij snel in een groep. Terwijl het eerste vliegtuigje al vliegt, heeft ogenschijnlijk een ander nog niets gedaan. Dat lijkt oppervlakkig gezien misschien zo, maar die persoon is vermoedelijk nog aan het denken aan welk type vliegtuig de gestelde 5 meter kan overbruggen.

Wat zijn de vier leerstijlen van Kolb?

Binnen de dimensies, zijn de leerstijlen van Kolb gebaseerd op een theoretisch model van vier belangrijke stappen. David Kolb onderscheidt de gedragingen en de bijbehorende leerstijlen:

Doener

Doeners hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor directe ervaring door dingen te doen.

Deze leerstijl vertoont een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren.

Doeners staan open voor nieuwe leermomenten, kunnen goed problemen oplossen en vinden het een uitdaging om aan een onbekende klus te beginnen.

Beschouwer

Beschouwers willen eerst goed ergens over nadenken en zijn kampioen in laterale probleemoplossing.

Deze leerstijl heeft een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren.

Zij willen graag een probleem van alle kanten benaderen en bekijken en zien steeds nieuwe ingangen en oplossingen. Beschouwers willen niet opgejaagd worden en willen de tijd hebben voordat ze beslissen.

Denker

Denkers zetten graag hun observaties om in hypothesen en theorieën. Zij kunnen goed redeneren en werken graag zelfstandig.

Deze leerstijl combineert reflectief observeren met abstract conceptualiseren.

Zij leren het beste vanuit gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen, theorieën en modellen. Zij willen graag de kans krijgen om vragen te stellen en te discussiëren.

Beslisser

Beslissers proberen graag theorieën uit in de praktijk. Ze nemen vaak initiatief, zijn probleemoplossend en hakken knopen door.

Deze leerstijl heeft een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij leren het beste aan de hand van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principes, die ze meteen kunnen toepassen. Het zijn praktijkmensen die niet van tijdverspilling houden. S

Samenvatting

Dit model: ‘de leerstijlen van Kolb’ is zeker niet meer ‘nieuw’ te noemen, maar in het agile tijdperk komt de toepasbaarheid van het model weer erg van pas. In een korte periode kan je waarnemen wat de leerstijlen van een team zijn. Door het herkennen van de leerstijlen kan je grotere stappen maken met het team. Met het toepassen van een volledige leercirkel neem je sneller iedereen mee.

Hoewel Kolb geen directe voorkeur benoemd, is het mijn inziens handig om te starten met doen!

Door iets te doen, doet men ervaring op (doener). Vervolgens kijkt men terug naar wat er precies gebeurd is (beschouwer). Daarna legt men verbanden tussen deze reflecties en observaties en vormt men een bepaalde theorie (denker). Dan bedenkt men hoe iets (nog) beter kan en zal dat in de praktijk uitproberen (beslisser).

Als je alle stijlen beheerst ben je een allrounder. Je leert beter, sneller en makkelijker, maar bovenal weet je beter wat jouw team nodig heeft. En dat is wat een Agile Coach of Scrum Master goed kan gebruiken!

Kolb test doen?

Ik kwam een aardige test tegen, bepaal zelf maar of je hier interesse in hebt.

https://www.thesis.nl/testen/test/kolb-test

Een ander Persoonlijkheidsmodel is Lumina Spark.

Liever een boek review lezen?

Leave a Comment