Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 25 woorden in deze lijst die beginnen met de letter S.
SAFe - Scaled Agile Framework
Scaled Agile Framework of SAFe is een framework met Agile principes en tools voor grote organisaties.  De basisgedachte achter SAFe is dat het framework is, die zo goed schaalbaar is dat het zelfs een enterprise volledig kan dienen. Honderden mensen kunnen gezamenlijk Agile werken aan de strategische doelstellingen. Zie het artikel: Wat is het Scaled Agile Framework?

Satir verandermodel
Het Satir Verandermodel beschrijft 5 fasen waar teams mee te maken krijgen bij verandering. Deze fasen zijn: Late Status Quo, Weerstand, Chaos, Integratie en Nieuwe status quo. Zie het artikel: Het verandermodel van Satir.

SCAMPER
De SCAMPER methode is een creatief denk- en probleemoplossende techniek om ideeën te genereren. Het is een lateraal denkproces die je helpt met het verkennen van nieuwe mogelijkheden. SCAMPER is een acroniem voor Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate en Reverse. Zie het artikel: Wat is de SCAMPER methode?

Scrum
Scrum is een proces framework dat wordt gebruikt om productontwikkeling en ander kenniswerk te managen. Zie artikel: Scrum in 3 minuten.

Scrum Master
De Scrum Master is verantwoordelijk voor het naleven van de agile waarden en principes van het team en volgt de werkwijzen die het team heeft afgesproken. Zie artikel: Wat is de rol van Scrum Master als servant leader?

Scrum Nexus
Nexus is een eenvoudige scaling methode van Scrum voor ca. 3 tot en met 9 teams. Het doel van Scrum Nexus is om de productiviteit te verhogen door onderlinge afhankelijkheden te verkleinen. Een Nexus focussed zich op goed samenwerken en bestaat uit een Nexus Integration Team en ca. 3 tot en met 9 teams. Zie het artikel: Wat is Scrum Nexus?

Scrum of Scrums
Een techniek om Scrum op te schalen naar grote groepen (meer dan twaalf personen), bestaande uit het verdelen van de groepen in Agile-teams van 5-10 personen.

Scrum Team
Een zelforganiserend team van professionals, bestaande uit een Scrum Master, Product Owner en een Development Team, die elke Sprint een increment met waarde opleveren en die hun voortgang inspecteren en aanpassen. Zie het artikel: Wat is de rol van het Scrum Development Team?

Scrum Values / Scrum Waarden
De Scrum Values zijn: commitment, courage, focus, openness en respect. Zie het artikel: Scrum Values, wat heb ik eraan?

Shu-Ha-Ri
Shu-Ha-Ri is een Japanse filosofie die in drie simpele woorden beschrijft hoe je van leerling een meester wordt. Het is een methode van kennis vergaren in 3 stappen. Zie het artikel: Wat is Shu-Ha-Ri?

Situationeel Leiderschap Model
Een van de bekendste modellen van leiderschap is het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard. Hersey en Blachard ontwikkelden hun model vanuit de visie dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die een manager dient te beheersen. Deze stijlen zijn afhankelijk van de situatie en de bekwaamheden (skills) en de bereidheid (will) van de medewerker. De vier stijlen: de directieve stijl, de begeleidende of coachende stijl, de ondersteunende stijl en de delegerende stijl. Zie het artikel: Het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard

SIx Sigma methode
De Six Sigma methodiek is een managementstrategie waarin de kwaliteit van processen continue worden  verbetert. Voor de toepassing van deze strategie worden voornamelijk statistische kwaliteitsmanagement methoden toegepast om o.a. productieprocessen te verbeteren. Men gebruikt bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken. Zie het artikel: Wat is de Six Sigma methodiek?

Smell of the place
Cultuur is vaak moeilijk concreet te maken, toch voelen we het direct aan. Je eerste indruk geeft vaak al de ‘Smell of the place’. Zonder dat we het kunnen meten nemen we ‘the smell of the place’ direct waar. Denk maar eens na over het volgende. Je loopt een organisatie voor de eerste keer binnen. Je kijkt om je heen of je geeft een hand. En je hebt al een eerste indruk van de cultuur van de organisatie. Dat is de smell of the place! Zie het artikel: The smell of the place, start de verandering!

Spiral Dynamics
Het Spiral Dynamics model beschrijft bewustzijnsontwikkeling van een individu en het collectief. Spiral Dynamics hanteert acht waardesystemen met toenemende complexiteit. Het model is gebaseerd op het werk van Clare W. Graves. Beck en Cowan hebben de levels na de dood van Graves verder uitgewerkt.

Sprint Backlog
Een Sprint Backlog bestaat uit de gekozen items van de product backlog die een team tijdens een sprint moet leveren om het sprintdoel te bereiken en vooruitgang te boeken in de richting van een gewenst resultaat. Zie het artikel: wat is een Sprint Backlog?

Sprint Planning
Sprintplanning is een event dat plaatsvindt aan het begin van een sprint waarbij het team de product backlog items bepaalt waar ze aan gaan werken tijdens die sprint. Zie artikel: Sprint Planning

Sprint Retrospective
De Sprint wordt afgesloten met een Sprint Retrospective. In dit event wordt de Sprint door het team geëvalueerd en worden verbeterpunten benoemd die worden meegenomen in de volgende Sprint. In de Sprint Retrospective gaat het over ‘continue verbeteren’. Hoe goed een team ook is, er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Zie het arttikel: Sprint Retrospective

Sprint Review
In de Sprint Review laat het Team zien wat in de afgelopen Sprint is geproduceerd. Elke Sprint heeft namelijk de verplichting om aan het einde in de Sprint Review het mogelijk op te leveren product te tonen. Een Sprint Review wordt ook wel ‘end of sprint’ of ‘demo’ genoemd. Het opgeleverde product heet een Increment, de optelling van alle eerdere opleveringen. Zie het artikel: Sprint Review

Stacey Matrix
De Stacey Matrix is ontworpen om de beste managementacties te kiezen door de factoren die bijdragen aan complexiteit te begrijpen en de verschillende graden van complexiteit op de juiste manier te benaderen. In spreektaal: welke managementbenadering past nu het beste bij de situatie? Zie het artikel: De Stacey Matrix

Stakeholders
Stakeholders: dat zijn alle anderen die wensen hebben m.b.t. tot het product/dienst en niet behoren tot het Scrum Team. Stakeholders zijn veelal klanten, gebruikers, managers, marketing, beveiliging, sales etc. Vaak is stakeholder management gericht op de interne organisatie.  Er zijn echter ook (georganiseerde) groepen van buitenaf die invloed willen uitoefenen. Zeker bij producten of diensten met een maatschappelijke impact valt te verwachten dat er partijen zijn die inbreng willen of eisen. Zie het artikel: Wat is de rol van stakeholders

Story completion ratio
De bedoeling van de metric: story completion ratio is om te bepalen of het percentage afgeronde stories wel hoog genoeg is. Het percentage behoort zeer hoog te zijn, want user stories worden geacht zo klein te zijn dat ze in één Sprint iteratie worden volbracht. Zie het artikel: Metrics en User Stories

Story point completion ratio.
Story point completion ratio is een metric die hoort bij de User Stories. Deze metric  maakt inzichtelijk hoe goed het team is in het voorspellen van de capaciteiten van het team. Je ziet het liefst elke Sprint een redelijk en stabiele stroom van opgepakte en afgeronde Storypoints. Story point completion ratio gaat uit van het aantal opgenomen storypunten in de Sprint. Het is dus nadrukkelijk niet het aantal stories, maar het gaat nu om de punten. Zie het artikel: Metrics en User Stories

Storytelling
Storytelling gaat over het delen van de context waarbij verschillende aspecten van dezelfde informatie worden uitgelegd vanuit verschillende perspectieven, zoals de wensen van de klant of verschillende interne afdelingsbehoeften. Agile Storytelling? Schrijf een persbericht!

Systeemdenken
Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Zie het artikel: Wat is systeemdenken in agile?

Systemisch TransitieManagement / S-TM
In Systemisch TransitieManagement / S-TM worden de inzichten uit transitiemanagement, systeemdenken, het systeemtheoretische gedachtegoed, emotieleer en breinleren gebruikt om transitie makkelijker en sneller te laten verlopen. Het boek Systemisch TransitieManagement is geschreven door van Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw. Voor een review, zie het artikel: SystemischTransitie Management