Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 9 woorden in deze lijst die beginnen met de letter I.
IJsberg model / Iceberg Theory
Het ijsberg model van McClelland hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. De ijsberg wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van een individu. Een ijsberg toont slechts 10% van zijn massa boven water, terwijl 90% van zijn massa onder het oppervlak verborgen is. Een individuele competentie is analoog aan het ijsberg model, omdat ook bij mensen waarneembare en verborgen competenties zijn. Zie het artikel: Het ijsberg model van McClelland voor gedragsverandering

ijzeren driehoek
De ijzeren driehoek beschrijft dat alle activiteiten op het werk met elkaar verbonden zijn door 3 elementen: scope, tijd en kosten. Men hanteert een driehoek om duidelijk te maken dat elke verandering direct impact heeft op de andere twee. Wellicht ken je de ijzeren driehoek onder een andere naam: Iron Triangle, Triple Constraints, Project Triangle, project driehoek of duivelsdriehoek. Zie het artikel: De ijzeren driehoek in een agile omgeving.

ik-ik-jij feedback methode
De ik-ik-jij methode is een prettige methode voor een team om feedback te geven en te ontvangen. Vooral omdat het team afspraken kan maken tot hoever de feedback reikt. Zie het artikel: ik-ik-jij feedback methode?

Ikigai
Ikigai is een Japans gedachtegoed waarbij het gaat om het hebben, of vinden van je eigen doel in het leven. Ikigia staat voor: de reden van je bestaan of de reden waarom je uit je bed komt of datgene waar je gelukkig van wordt. Zie het artikel: Wat is jouw Ikigai?

Increment
Een bruikbare implementatie van een (toegevoegd) product dat op een bepaald moment beschikbaar wordt gesteld. In Scrum worden increments als cumulatief beschouwd, zodat het laatst toegevoegde increment de waarde van alle voorgaande increments omvat. Zie het artikel: Wat is een Scrum increment?

input management
volgt

Intervisie
Intervisie is een bijeenkomst waarin een beperkt aantal deelnemers vraagstukken inbrengen om van elkaar te leren. De vragen, inzichten en expertise van anderen helpen je om waardevolle inzichten te krijgen. Zie het artikel: Wat is intervisie?

Ishikawa diagram / visgraatdiagram / visgraatmethode / fishbone / cause-and-effect diagram
Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Door de visuele manier van werken past het zeer goed binnen het agile denken. Het Ishikawa diagram bied de mogelijkheid om de mogelijke oorzaken van problemen goed te verkennen en draagt mede zorg voor het voorkomen van verkeerde probleem aannames. Het model wordt in het Engels ook ‘fishbone’ of ‘cause-and-effect diagram’ genoemd. Zie het artikel: Het Ishikawa diagram

Iteratie
Iteratie is een tijdsperiode van vaste duur met een regelmatig cadans, waarin één of meer incrementen van waarde worden ontwikkeld en beschikbaar worden gesteld voor onmiddellijke vrijgave, en waarin ten minste één mogelijkheid tot inspectie en aanpassing wordt gehanteerd.