Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 woorden in deze lijst die beginnen met de letter O.
OCAI model
Het OCAI model staat voor Organizational Culture Assesment Instrument van Quinn en Cameron. Dit is een opvolger van of aanvulling op het concurrerende waardenmodel van Quinn. Het is een methode om een organisatiecultuur in kaart te brengen. Zie het artikel: Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn

OCEAN
OCEAN is een ezelsbruggetje voor persoonlijkheidstyperingen om De vijf persoonlijkheidsdimensies te onthouden. OCEAN staat voor: Openheid (voor nieuwe ervaringen), Consciëntieusheid (ordelijkheid), Extraversie, Altruïsme (vriendelijkheid), Neuroticisme (emotionele instabiliteit). Zie het artikel: Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

OKR methode
De OKR-methode hanteer je voor het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten. OKR staat voor Objectives en Key Results. Zie het artikel: Wat de OKR methode en hoe past dit in agile werken?

Olifant in de kamer
Een olifant in de kamer! Deze uitdrukking is gebaseerd op het idee dat het onmogelijk is om een olifant in een kamer niet te zien. Mensen die de olifant zogenaamd niet zien, willen een groot probleem niet bespreken of aanpakken. Zie het artikel: Benoem de olifant in de kamer!

OODA
De OODA loop is een acroniem dat de vier stappen van besluitvorming beschrijft: Observe, Orient, Decide en Act. De ‘Loop’ beschrijft dat het een continue proces is, het is een cyclus. Zie het artikel: Wat is de OODA loop?

Open Space Technology - OST
Open Space Technology (OST) is een methode die gebaseerd is op een filosofie die ervan uitgaat dat deelnemers aan een sessie een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen, helemaal als het probleem voor hen belangrijk en/of duidelijk is. Zie het artikel: Wat is Open Space Technologie?

Openness / openheid
De Scrum Value: Openess – openheid is bovenal dat je transparant, eerlijk en open bent over het werk, voortgang, leermomenten en problemen. Zie het artikel: Scrum value: Openness

Operating Model
Het model waarmee een organisatie waarde toevoegt aan haar stakeholders. In een agile manier van werken kan een agile raamwerk zoals Scrum worden gebruikt om een operationeel model of een essentieel onderdeel daarvan te definiëren.

Organisatiecultuurmodel
Schein stelt in zijn organisatiecultuurmodel dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zichtbaar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. Zie het artikel: Het organisatiecultuurmodel van Schein.

Organisatieopstelling
Een organisatieopstelling is een systemische methode om verstoringen in een organisatie te doorgronden. Het geeft inzicht in niet direct zichtbare verhoudingen en verbanden die het systeem verstoren. Zie het artikel: Wat is een organisatieopstelling?

Output management
volgt

Over de streep
Over de Streep is een bekende Agile werkvorm om groepen met elkaar kennis te laten maken en teams zich meer bewust te laten worden van hun gedrag. Zie het artikel: Over de streep!

Overtuigende principes
Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini kun je mensen met slechts zeven beïnvloedingsprincipes overtuigen. De zeven beïnvloedings- of overtuigingsprincipes van Cialdini zijn: Wederkerigheid (Reciprocity), Schaarste (Scarcity),  Autoriteit (Authority), Consistentie (Commitment en Consistency), Sympathie (Liking), Consensus of sociale bevestiging (Consensus of Social Proof),  Eenheid