Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 25 woorden in deze lijst die beginnen met de letter #.
#1
Gebruik ook de zoekfunctie van Wordpress om de gewenste informatie te vinden, zie het vergrootglas in de balk rechtsboven.

11 voordelen Agile Software Ontwikkeling
De grondleggers van Agile software ontwikkeling  wilden een efficiëntere methode om sneller en betere resultaten te behalen. Zie het artikel: 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

14 punten van Deming
Deming biedt veertien belangrijke management principes voor het transformeren van de bedrijfseffectiviteit. De 14 punten van Dr. W. Edwards Deming geven inzicht in hoe het opbouwen van klantbewustzijn, het verminderen van variatie en het bevorderen van voortdurende verandering en verbetering binnen organisaties ingezet kunnen worden. Zie het artikel: de 14 punten van Deming voor transformatie.

16 personalities
16 personalities is een recent persoonlijkheidsmodel. 16personalities hanteert 2 belangrijke filosofieën/modellen: het type model gebaseerd op de filosofie van Jung, gecombineerd met de theorie van Brigss. Een persoonlijkheidsmodel helpt met het inspireren tot persoonlijke groei en een beter begrip van jezelf en jouw relaties. Zie het artikel: Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

3 M's
Voor het bepalen van Lean verspillingen hanteer je in het Lean framework de 3 M’s: Muda, Mura en Muri. Deze Japanse woorden betekenen afval (verspilling), onbalans en overbelasting. Zie het artikel: De 3 M's van Lean: Muda, Mura en Muri.


3 niveaus agile coaching
De drie niveaus van Agile Coaching zijn volgens Lyssa Adkins: Team Facilitator, Agile Coach en Enterprise Coach. Zie het artikel: 3 niveaus van Agile Coaching

3 principes Agile metrics
Zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben metrics beperkte waarde. Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe metrics kunnen worden ingezet bij Agile werken. Zie het artikel: De 3 principes van agile metrics

3 stappen interventie pad klagers
Voor het agile omgaan met klagers is er een 3 stappen interventie pad (Keip 2006). De volgende 3 vragen kunnen achtereenvolgens worden worden gesteld: Heb je jouw bedenkingen en gevoelens gedeeld met X?,  X zou op de hoogte moeten zijn van jouw bedenkingen, helpt het als ik met je meega? Mag ik X vertellen dat jij deze bedenkingen heb? gesteld. Het antwoord bepaalt of je door gaat naar de volgende vraag. Zie het artikel: Agile coachen van klagers

3 wetten van Agile
Agile hanteert volgens Denning 3 wetten: de Wet van het Kleine Team, de Wet van de Klant en de Wet van het Netwerk. De 3 wetten van Denning leggen de basis voor een agile organisatie. Zie het artikel: De drie wetten van Agile volgens Denning.

4 aspecten communicatie
Volgens Schulz von Thun, die de theorie van de 4 aspecten van communicatie heeft beschreven, zijn er 4 aspecten in alle communicatie die gelijktijdig aanwezig zijn. De aspecten zijn: Eenvoud van stijl, Structuur, Bondigheid en Aantrekkelijkheid. Zie het artikel: Herken de vier aspecten van communicatie

4 kwadrantenmodel
Het 4 kwadranten model van Wilber hanteert 4 lenzen om anders te kijken naar de werkelijkheid. Het model toont ons dat we onze werkelijkheid door een individuele, collectieve, subjectieve en/of objectieve lens kunnen bekijken. Het 4 kwadranten model is de basis van Wilber's Integrale theorie. Zie het artikel: Wat is het 4 kwadrantenmodel van Wilber

5 disciplines lerende organisatie
Senge hanteert voor de ‘5 disciplines van een lerende organisatie’ een theoretisch systeem om uit te leggen hoe organisaties in elkaar steken. Hij benoemd tevens een aantal componenten, waaronder leren, leervormen en leerbeperkingen. Daarnaast beschrijft Senge ook 9 archetypen om systeemdenken verder te kunnen ontwikkelen in een organisatie. Zie het artikel: 5 disciplines van een lerende organisatie

5 Kanban Flow Metrics
De vijf kritische Kanban Flow Metrics zijn: Cycle time, Lead time, Total Work In Progress (WIP), Blockers en Througput. Zie het artikel 5 Kanban Flow Metrics

5 kleurenmodel
Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak staat voor veranderen met behulp van 5 kleuren. In het kleurenmodel hanteren De Caluwé en Vermaak 5 manieren van denken die sterk verschillen. Elke manier van denken heeft een kleur gekregen, in dit kleurenmodel hanteert men: wit-, groen-, rood-, blauw- en geeldrukdenken. Zie het artikel: Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

5 lean principes
De vijf principes van Lean zijn: (toegevoegde) waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. Zie het artikel: De 5 principes van Lean

5 niveaus van leiderschap
Volgens Maxwell bestaat leiderschap uit 5 opeenvolgende niveaus van leiderschap. In elk niveau werk je toe naar het volgende niveau. Maxwell hanteert de volgende vijf niveaus: positie, toestemming, productie, ontwikkelaar en de top. Zie het artikel: De 5 niveaus van leiderschap van Maxwell

5 principes lean
De vijf principes van Lean zijn: (Toegevoegde) waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Perfectie. Zie het artikel: De 5 principes van Lean

5-box coach model
Het 5-box coach model is een tool om verandering tot stand te brengen. Dit model is vooral geschikt om personen te coachen die al geruime tijd een bepaald doel willen bereiken, maar om verschillende redenen dit niet kunnen bereiken. Het 5-box coach model voor coachen van verandering

5S
5S in Lean is een methode om verspilling te verminderen en de productiviteit te optimaliseren door een geordende werkplek te handhaven en visuele aanwijzingen te gebruiken om meer consistente bedrijfsresultaten te bereiken. Zie het artikel: Wat is 5s in lean?

5W2H
De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar is dat het eigenlijk vreemd is dat 5W2H niet bovenaan op elk ‘problem solving’ lijstje staat. Zie het artikel: Wat is de 5W2H methode?.

5x Why - 5x waarom methode - 5W's
De 5x waarom methode is een techniek van 5x de waarom vraag stellen. Deze methode geeft diep inzicht in een werkelijke oorzaak van een probleem. Het is een methode waarbij je de ‘waarom’ vraag blijft stellen op de antwoorden die je krijgt. Door deze methode prik je door symptomen heen en kom je vaak tot de conclusie dat het dieperliggende probleem heel anders is dan in eerste instantie lijkt. Zie het artikel: De 5x waarom methode - 5W's

6 Interventie stijlen
Het framework van John Heron is een model om te analyseren hoe je het beste kunt helpen door een interventie te doen. Zijn model identificeert 2 hoofdcategorieën met in totaal 6 interventie stijlen voor het ‘helpen’ bij interventies. Zie het artikel: De 6 interventie stijlen van John Heron

6 Kanban meetings
De 6 meetings in een Kanban Systeem zijn: Standup Meeting, Replenishment Meeting, Operations review, Delivery planning meeting, Service delivery review en Risk Review. Zie het artikel: De 6 Kanban meetings

70:20:10 model
Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? Zie het artikel: Wat is het 70:20:10 model?

8 vormen van verspilling / 8 wastes
In Lean hanteert men 8 vormen van verspilling of de 8 wastes. Tim Wood(t) en Tim Woods zijn ezelbruggetjes om de 8 vormen van Waste (verspilling) eenvoudig te onthouden. Dit staat voor: transport, inventaris, motie, wachttijd, overproductie, overprocessing, defecten en talent of skills. Zie het artikel: De 5 principes van Lean