Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 14 woorden in deze lijst die beginnen met de letter P.
Paradigmaverschuiving
Een paradigmaverschuiving is een grote verandering in een concept, idee of gedachtegoed over hoe iets werkt of tot stand komt.

Een paradigmaverschuiving is een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatische ander beeld van de werkelijkheid. Deze verschuiving vindt plaats doordat er steeds meer nieuwe inzichten wetenschappelijk worden bewezen, die niet door de oude paradigma kunnen worden gestaafd of zelfs in tegenspraak zijn. Een voorbeeld: de zwaartekracht theorie van Isaac Newton is een paradigma geweest en behoort nu tot de ‘normale’ wetenschap.

Zie het artikel: Wat is een paradigmaverschuiving?

Pareto principe / Pareto's wet
Het Pareto principe staat voor: 80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Het Pareto principe wordt daarom ook wel de 80/20 regel, 20/80 regel of Pareto’s wet genoemd. Zie het artikel: Het Pareto principe en agile werken

PDCA cirkel / PDCA cyclus
De PDCA cirkel van Deming staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en (Re-) Act. Zie het artikel: Wat is de PDCA cirkel van Deming?

PESTLE / DESTEP / PEST
Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, wet en ecologisch. Een aantal varianten zijn: DESTEP, PEST, PESTEL, STEEP, STEEPLE, STEEPLED, STEER en SLEPIT. Zie het artikel: Wat is een PESTLE analyse?

Pilot
Een pilot is een kleinschalige implementatie van het product, concept of idee om de levensvatbaarheid aan te tonen.

Het doel is om te beoordelen of het geteste succesvol zou kunnen zijn bij een grootschalige implementatie of productlancering. Tevens wordt het idee getest of de geboden oplossing(en) daadwerkelijk als een verbetering wordt gezien. Mogelijke tekortkomingen worden tijdens de pilot geïdentificeerd en vervolgens kan daar actie op worden ondernomen. Zie het artikel: Wat is een pilot?

Planning Poker
Een relatieve schattingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van speelkaarten met een Fibonacci-achtige volgorde. Elk lid van het Development Team krijgt een set kaarten, en zal deze gebruiken om de relatieve grootte van de backlog items aan te geven. Zie het artikel: Wat is Planning Poker?

Poka Yoke
Poka Yoke is een methode om kwaliteit in het proces in te bouwen door het vrijwel onmogelijk te maken dat een defect optreed. Poke Yoke is een veelgebruikte methode in Lean en in Six Sigma  om een productieproces zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Zie het artikel: Wat is Poka Yoke?

Probleemoplosser
Een van de grootste uitdagingen voor een facilitator, zoals een Scrum Master of Agile coach, is om problemen NIET op te lossen. Niet oplossen? Je weet toch wel dat een belangrijke taak van een Scrum Master het gladstrijken van impediments is? Lees het artikel: De facilitator als probleemoplosser?

Product Owner
De Product Owner is diegene die een product vertegenwoordigt en de persoon die verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de waarde die het product biedt. De Product Owner is verantwoording verschuldigd aan de belanghebbenden voor de waarde van het product, en vertegenwoordigt en balanceert hun belangen. Zie het artikel: Wat is de rol van de Product Owner?

Productive Thinking Model
Het Productive Thinking Model van Hurson is een framework dat verschillende creativiteitstechnieken in verschillende stadia van het proces stimuleert. Het model hanteert 6 stappen, waarbij in elke stap een combinatie van creatief en kritisch denken wordt toegepast. Zie het artikel: Wat is het Productive Thinking Model van Hurson

Proof of Concept (PoC)
Een Proof of Concept (PoC) is een methode om de praktische haalbaarheid van een concept, theorie, technologie, idee of functionaliteit te bepalen.

Een PoC wordt toegepast in het beginstadia van productontwikkeling, de methode zal worden gebruikt om te beoordelen of het idee gerealiseerd zou kunnen worden. Het is een ‘try and test’ methode. Je test feitelijk een aanname, waarvan je wilt weten of het concept of idee uitvoerbaar is. Zie het artikel: Wat is een Proof of Concept (PoC)?

Prototype
Een prototype is een vroeg voorbeeld van een product. Het is een ‘tastbaar’ model waarmee je het nieuwe productconcept, dienst of proces wilt testen. Het doel van een prototype is om een tastbaar model te hebben van de oplossingen voor de problemen die al zijn gedefinieerd en besproken door de ontwerpers tijdens de concept/idee-fase. Zie het artikel: Wat is een prototype?

Pull systeem
In een pull systeem start men pas met het productieproces als er een order is geplaatst door de klant. Men weet dus wat er geproduceerd dient te worden. Een pull systeem is een andere filosofie over beheersing van het productieproces dan push. Zie het artikel: Push vs Pull systemen

Push systeem
In een push systeem probeert men om zo nauwkeurig mogelijk de toekomst te voorspellen en maakt men daaropvolgend de productieplanningen. Kortom, men gaat produceren o.b.v. een inschatting van de vraag. Zie het artikel: Push vs Pull systemen