Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 6 woorden in deze lijst die beginnen met de letter M.
Metrics
De belangrijkste indicatoren en maatregelen die het mogelijk maken om de voortgang te beoordelen en om inspectie en aanpassing te laten plaatsvinden. De beste meetgegevens zijn gebaseerd op empirisch bewijs en maken het mogelijk om beter te handelen. Zie het artikel: Wat zijn agile metrics?

Mikado methode
De Mikado-methode is een framework om veranderingen aan te brengen in een complexe code door software ontwikkelaars. Een goede eerste indicatie van waar Mikado voor staat is dat de bedenkers het een Naïeve Aanpak noemen. Zie het artikel: Wat is de Mikado methode?

Minimum Viable Product - MVP
Een Minimum Viable Product of MVP is een versie van een product, die de mogelijkheid biedt om zo veel mogelijk te leren over het product met de minste inspanningen. Zie het artikel: Wat is een Minimum Viable Product of MVP?

Mob Programming
Mob Programming is een softwareontwikkelingsaanpak waarbij het hele team op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte en op dezelfde computer werkt. Zie artikel: Wat is Mob Programming?

Motivatie Theorie van McClelland - McClelland Theory
David McClelland vroeg zich af wat mensen motiveert en welke behoeften er zijn aangeleerd. Zijn conclusie, na langdurig onderzoek, was dat motivatie direct gekoppeld is aan een behoefte. Waarbij leeftijd, geslacht, cultuur of ras geen invloed op deze koppeling heeft. McClelland stelt dat wanneer een individu eenmaal aan zijn basisbehoeften, zoals voedsel en onderdak heeft voldaan, het individu vier soorten motiverende behoeften heeft: prestatie, macht, aansluiting en vermijding. Zie het artikel: Het ijsberg van McClelland voor gedragsverandering

Multiple Intelligences Theory
De Multiple Intelligences Theory van Gardner beschrijft dat intelligentie de bekwaamheid is om te leren problemen op te lossen. Volgens Gardner worden mensen niet geboren met alle intelligentie die ze ooit zullen hebben. Zie het artikel: Wat is de Multiple Intelligences Theory van Gardner?