Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 6 woorden in deze lijst die beginnen met de letter B.
Backlog / Product Backlog
Een geordende lijst van punten die door één of meer teams moeten worden bewerkt, zodat tijdig en effectief aan de eisen kan worden voldaan.
Zie artikel: product backlog

Backlog Grooming / Backlog Refinement
Backlog Grooming is wanneer de Product Owner en een deel of allen van  het team de backlog regelmatig verfijnen om ervoor te zorgen dat de backlog de juiste items bevat, dat ze worden geprioriteerd, en dat de items bovenaan de backlog klaar zijn voor levering. Zie artikel: Wat is Product Backlog Refining?

Big Five
De theorie van de Big Five hanteert 5 dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Door van elke dimensie aan te geven in welke mate deze op iemand van toepassing is kan je een karakter van een persoon beschrijven. Zie het artikel: Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

Blockchain
The blockchain is an incorruptible digital ledger of economic transactions that can be programmed to record not just financial transactions but virtually everything of value.” Don & Alex Tapscott, authors Blockchain Revolution (2016). Nu eens eenvoudig uitgelegd. Zie het artikel: Blockchain

Burndown Chart
Burndown-grafieken en burnup-grafieken volgen de hoeveelheid output, in termen van uren, user stories of backlog-items, die een team heeft voltooid over een iteratie of een project. Zie artikel: Burndown Chart

Business Model Canvas - BMC
Wat is het Business Model Canvas van Osterwalder? Het Business Model Canvas laat op een visuele manier zien wat er van belang is in een businessmodel en hoe de onderlinge samenhang is van de onderliggende bouwstenen. Zie het artikel: Business Model Canvas