Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 6 woorden in deze lijst die beginnen met de letter G.
Gantt Chart
Een Gantt Chart is visueel hulpmiddel dat gebruikt kan worden voor planning. Het is een liggende staafdiagram die een totaal overzicht van de te ondernemen activiteiten weergeeft. Zie het artikel: Wat is een Gantt chart en is er ook een agile Gantt chart?

Gemba
Gemba is een Japans woord. Het staat voor 'de plaats waar de waarheid gevonden kan worden' oftewel de plaats waar waarde toegevoegd wordt. Dat is dus de werkvloer. Gemba kom je tegen in Lean, bijvoorbeeld in de context van Gemba Walk.

Geweldloze communicatie / Non Violent Communication / NVC
Geweldloze communicatie (NVC) is een communicatiemethode die gebaseerd is op de aanname dat alle mensen over mededogen en empathie beschikken en dat mensen alleen hun toevlucht nemen tot geweld of gedrag dat schadelijk is voor anderen wanneer ze geen effectievere strategieën herkennen om aan de behoeften te voldoen. Zie het artikel: Wat is geweldloze communicatie?

Goal Setting Theory
De Goal Setting Theory is een motivatietheorie van Locke en Latham. Zij hebben wetenschappelijk vastgesteld dat het afspreken van doelen en het hanteren van feedback tot een beter resultaat zal leiden. Zie het artikel: Wat is de Goal Setting Theory van Locke en Latham

GROUP model
Het GROUP model voor team coaching. Het GROUP model is een praktisch model voor team coaching in organisaties. Het model is ontwikkeld door Saul Brown en Anthony Grant. Het GROUP model is een verdere uitwerking van het GROW model. Het GROUP model richt zich echter op teams. Ook bij het GROUP model is er sprake van een huidige situatie en wil men naar een gewenste situatie. Zie het artikel: Het GROUP model voor team ontwikkeling

GROW model
GROW is een acroniem voor Goals, Reality, Options en Will. Het GROW model is een coach model met vier te nemen stappen. De 4 stappen methode brengt structuur in het coaching gesprek. De kracht is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat, waar de gecoachte de belangrijkste bijdrage aan levert. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. Zie het artikel: Coachen volgens het GROW model?