Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 11 woorden in deze lijst die beginnen met de letter A.
A/B test
Een A/B-test heeft als doel de prestaties van twee items of variaties met elkaar te vergelijken. In productbeheer worden A/B-tests vaak gebruikt om de best presterende optie te identificeren.

Actief luisteren
Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Zie het artikel: Wat is actief luisteren?

Activity Theory
De Activity Theory is een theoretisch framework voor de analyse en het begrip van de menselijke interactie in systemen, door het gebruik van instrumenten en artefacten.

Een vrije vertaling is dat iedereen deel uit maakt van een systeem en dat een systeem inter-acteert met andere systemen. De Activity Theory van Engström maakt het mogelijk om systemen te doorgronden en vervolgens gericht actie te kunnen ondernemen. Zie het artikel: Wat is de Activity Theory?

Agile
Agile is een iteratieve methode om productontwikkeling tot stand te brengen, waarbij teams in korte, incrementele "sprints" werken en vervolgens regelmatig bij elkaar komen om het werk te beoordelen en wijzigingen aan te brengen.

Agile Coach
Een Agile Coach is een verandermanager die goed is in mensenwerk en processen. Een AC begeleidt de verandering. Stuurt op de zachte en harde kant van veranderen, dus beschikt naast kennis van agile werken (door en met teams) over kennis van psychologie, organisatiecultuur en organisatieontwikkeling. De Agile Coach beheerst meerdere agile methodieken en zal afhankelijk van de situatie één of meerdere agile methodes inzetten en kiest de methodiek die voor de klant en het team de beste mogelijkheden biedt. Zie het artikel: Wat is een Agile Coach?

Agile framework
Een agile framework is een van de vele gedocumenteerde software-ontwikkelingsbenaderingen die gebaseerd zijn op de agile filosofie die in het Agile Manifest wordt verwoord.

Agile kick-off sessie
De 3 belangrijkste redenen vanuit een agile perspectief voor een kick-off teamsessie zijn: Alle betrokkenen dienen het doel te begrijpen en daardoor de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Het tot standkomen van een set basisregels van het omgaan met elkaar en de stakeholders. Vanzelfsprekend gaat het ook over welk gedrag past bij het team: de teamnormen. Zie het artikel: Wat is een agile kick-off teamsessie?

Agile manifest
Het Agile Manifesto is een kort document dat gebaseerd is op 4 waarden en 12 principes voor agile softwareontwikkeling. Het Agile Manifesto werd gepubliceerd in februari 2001. Zie het artikel Agile Manifest

Agile principes
Naast de 4 agile values (waarden) zijn er 12 agile principes die in het Agile Manifest worden beschreven. Deze 12 principes voor agile (software)ontwikkeling helpen de uitgangspunten van de agile mentaliteit te bepalen. Zie het artikel: oefenen met de 12 principes

Agile transformatie
Agile transformatie is het proces van transitie van een hele organisatie naar een wendbare, reactieve aanpak op basis van agile principes.

Agile waarden / Agile values
Agile Values verwijst naar de set van 4 waarden die in het Agile Manifest staat . Deze set van waarden moedigt aan om mensen voor processen te plaatsen, software snel de deur uit te krijgen, samen te werken met klanten en plannen aan te passen waar nodig.