Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 6 woorden in deze lijst die beginnen met de letter V.
Value / Waarde
De kwaliteit van een product of dienst die een investering daarin de moeite waard maakt. Stakeholders in producten of diensten kunnen verschillende perspectieven hebben met betrekking tot de waarde die moet worden geleverd. Een Product Owner zal deze belangen vertegenwoordigen en bemiddelen en proberen de geleverde waarde te maximaliseren. Een Product Owner heeft autoriteit over wat waarde betekent voor een product.

Velocity
De snelheid waarmee het werk, uitgedrukt in werk items die op een relatieve wijze geschat zijn, wordt afgerond door een Development Team. In Scrum is Velocity een veelgebruikte maatstaf voor de snelheid het aantal Story Points dat gemiddeld uit de Product Backlog per Sprint wordt gehaald. Zie het artikel: velocity

Velocity standaardafwijking / standaarddeviatie
Als je de standaardafwijking wilt gebruiken (een gebruikelijk cijfer dat wordt gebruikt in statistieken), neem je gewoon het kwadraat van de afwijking, tel de verschillen op en neem je de vierkantswortel van de variantie. Dit annuleert de toename in grootte die je hebt door de verschillen te kwadrateren. Een rekenvoorbeeld zie je in het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Velocity variantie
De variantie van velocity bereken je omdat je graag ziet dat teams idealiter een redelijk constante snelheid hebben, echter zie je nog liever dat er sprake is van een geleidelijk toenemende snelheid. Variantie bereken je als volgt: neem het gemiddelde van een aantal sprints, 5 tot 6 sprints geeft je een prima voortschrijdend gemiddelde. Neem vervolgens het verschil in snelheid van elke sprint t.o.v. het gemiddelde en bereken het verschil. Doordat je ze kwadrateert zijn er geen negatieve cijfers meer. Voeg deze kwadratische verschillen samen en deel door het aantal verschillen. Dit geeft je je variantie van velocity. Zie het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Velocity voorspelbaarheid
Om de voorspelbaarheid van Velocity te meten, neem je gewoon het verschil tussen de geplande punten en de voltooide punten. Voor teams met een ongewoon hoge of lage snelheid in het algemeen kan je een correctie toepassen. Je hanteert dan een deel van de punten. Om dit mogelijk te maken, converteer je het getal naar een percentage door het in snelheid te delen en het met 100 te vermenigvuldigen. Een rekenvoorbeeld? Zie het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Verandercurve / Rouwcurve
De verandercurve van Kübler-Ross staat voor de 5 emotionele fases van personen in elk verandertraject. De verandercurve is ook bekend als de rouwcurve. Zie het artikel: De verandercurve van Kübler-Ross.