Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 12 woorden in deze lijst die beginnen met de letter C.
Champion
Een lid van het ontwikkelingsteam (Development Team) dat bevoegd is om het belang van een organisatie in de technische zin en - voorwaarden te vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn: beveiligingsoverwegingen, gegevensintegriteit, branding en testkwaliteit. Alle technische zaken die van belang kunnen zijn voor de bredere organisatie of haar stakeholders. Zie het artikel: Wat is de rol van het Scrum Development Team?

Coachen
Coachen is een doelgerichte methode van begeleiden van leren, gericht op zelfstandig functioneren van individuen of teams binnen een bepaalde organisatiecontext. Dit is de definitie van coachen volgens Fer van den Boomen, Rinus Merkies en Marcel Hoonhout. In de review van hun boek: 'Professionele dillema's van een coach' lees je meer. Zie het artikel: Hoe maak je verantwoorde keuzen als coach?

Coaching Agile Teams
Coaching Agile Teams is de naam van het bekende boek van Lyssa Adkins. Hier een boekreview. Zie het artikel: Coaching Agile Teams

Collectief leren
Collectief leren is het veranderen van het collectieve gedrag van alle organisatieleden en daarmee ook de expliciete én impliciete regels die voor dat gedrag gelden. Volgens Wierdsma en Swieringa. Een collectief lerende organisatie is wat agile werken impliceert. Zie het artikel: Collectief leren: enkel-, dubbel- en drieslag leren

Commitment
De Scrum Value: Commitment staat voor Dedication en heeft betrekking op de acties en intensiteit van de inspanningen! Volgens Cambridge Dictionary is Dedication: the willingness to give a lot of time and energy to something because it is important. Zie het artikel: Scrum value: commitment

Concurrerende waardenmodel
Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft daarna samen met anderen op continue basis zijn model uitgebreid leidend tot het OCAI model. Zie het artikel: Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn

Conflict Cirkel
De Conflict Cirkel van Moore is een analyse tool die inzicht geeft in de bron en dynamiek van een conflict. Deze tool helpt met de identificatie van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling, het tot stand komen van en de mogelijke oplossing van een geschil of conflict. Moore beschrijft 5 oorzaken van conflicten in de Conflict Cirkel: informatie-, belangen-, structurele-, waarde- en relationele oorzaken. Zie het artikel: Conflict Cirkel van Moore!

Courage / moed
De Scrum Value: Courage is bovenal de moed om geen producten te maken die niemand wil. Zie het artikel: Scrum value: Courage - moed

Crew Resource Management - CRM
Crew Resource Management is een pragmatische methode om de effectiviteit op teamniveau te verbeteren door het professionaliseren van samenwerkingsgerichte vaardigheden. Het maakt het werken in een team veiliger, effectiever en efficiënter. Deze methode heeft vooral meerwaarde voor teams die onder druk of in een crisissituatie moeten werken waar grote belangen spelen. Zie het artikel: Wat is Crew Resource Management (CRM)?

Culture Map / 8 culturele dimensies
Professor Erin Meyer beschrijft een theorie met 8 culturele dimensies: The Culture Map. Om samenwerking tussen verschillende culturen te verbeteren kan je gebruik maken van de inzichten die je krijgt door de 8 dimensies te hanteren. De 8 culturele dimensies zijn: communiceren, overtuigen, vertrouwen, evalueren, oneens zijn, beslissen, leiden en plannen. Zie het artikel: The culture map van Erin Meyer

Cultuurmodel van Laloux
Het cultuurmodel van Laloux kent 5 fasen, waarbij de vijfde fase staat voor de beschrijving van een nieuwe organisatievorm Teal. Frederic Laloux stelt dat we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waar een andere organisatievorm bij past. In het Engels heet het model het Laloux cultural model. Lees het artikel: Het cultuurmodel van Laloux

Cynefin framework
Het Cynefin framework is een conceptueel raamwerk dat je helpt bij de besluitvorming, door 5 domeinen te benoemen waar anders beslist dient te worden. De 5 domeinen zijn: eenvoudig, gecompliceerd, complex, chaotisch en wanorde. Zie het artikel: Wat is het Cynefin framework?