Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 14 woorden in deze lijst die beginnen met de letter D.
Dagstart / Daily
De dagelijkse bijeenkomst is gestructureerd rond een variant van de volgende drie vragen: Wat heb je gisteren gedaan? Wat ga je vandaag doen? Zijn er belemmeringen?

De zeven C's van Championship teambuilding
Volgens Jeff Janssen zijn er 7 C’s van Championship Team Building. Zeven elementen of factoren waarmee je een high performing team kan creëren. De 7 C’s zijn in het Engels: Common Goal, Commitment, Complementary Roles, Clear communication, Constructive conflict, Cohesion, Credible Coaching. Zie het artikel: De zeven C's van Championship teambuilding

Deep Democracy / Lewis Methode
Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy hanteert als belangrijkste uitgangspunt dat de beste besluiten tot stand komen als kennis, talenten, ervaringen en emoties van mensen met een grote diversiteit samenkomen. Het is leren omgaan met uitersten. Zie het artikel: Wat is Deep Democracy?

Defect Count by Sprint - de foutmeting per sprint.
De Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de foutmeting per sprint. Het is slechts een telling van het aantal gemaakt defects. Idealiter staat deze op nul, zo niet dan zie je graag dat deze omlaag gaat richting de nul. Hoewel het puur een cijfer is uit een meting per Sprint is het raadzaam om deze in een reeks te plaatsen en de ontwikkeling in de tijd, dus een aantal Sprints te volgen. Zie het artikel: Defect Metrics

Defect Count by Story - defects t.o.v. User Stories
Defect Count by Story is een verhoudingscijfer die tot stand komt door het aantal defecten in de Sprint te delen door het totaal aantal User Stories opgenomen in de sprint. Zie het artikel: Defect Metrics

Defect metrics
Defect metrics zijn metrics die heel simpel meten hoe vaak iets fout is gegaan. Voorbeelden: Defect Count by Story en de Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de fouttelling per story en de foutmeting per sprint. Zie het artikel: Defect Metrics

Definition of Done
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een increment als klaar mag worden beschouwd en om de kwaliteit van het product te kunnen borgen. Zie artikel: Definition of Done

Definition of Ready
Een Definition of Ready is een beschrijving van de condities wanneer werk mag worden opgenomen in de Sprint. Een checklist bevat alle condities die het Scrum Team heeft vastgelegd  om er zeker van te zijn dat het werk voldoet aan de eisen.Een voorbeeld van een checklist staat in het artikel. Zie het artikel: Definition of Ready

Diffusie van innovatie theorie / Diffusion of Innovations / DOI
Diffusie van innovatie theorie van Rogers is een communicatie model om uit te leggen hoe een product, dienst of idee in de loop van de tijd aan kracht wint en zich verspreidt in een populatie of een sociaal systeem. Zie het artikel: Diffusie van innovatie theorie van Rogers

DISC
DISC is een persoonlijkheidsanalyse model dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC hanteert 4 DISC-factoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. Zie het artikel: Wat is DISC?

Dramadriehoek / Karpman-driehoek
De dramadriehoek van Karpman is een model voor communicatie en samenwerking, waarin drie ineffectieve rollen worden beschreven. Binnen deze driehoek nemen mensen één van de volgende drie ineffectieve rollen aan: ‘aanklager’, ‘redder’ of ‘slachtoffer’. Zie het artikel: De dramadriehoek van Karpman

Dreyfus model
Het Dreyfus model geeft inzicht in de beheersingsniveaus van vaardigheden. Er zijn een aantal omschrijvingen voor het proces dat iemand doorloopt om vaardigheden te leren: het Dreyfus model is een expertise model die de beheersingsniveaus, expertise ontwikkeling of leren van een vaardigheid beschrijft. Voor het leren van competenties en vaardigheden maakt men een onderscheid in beheersingsniveaus en leerfasen. Het Dreyfus model behandelt de beheersingsniveaus. De 5 fasen van het Dreyfus model zijn: Beginner (novice), Gevorderd (advanced beginner), Competent, Meester (proficient) en Expert. Zie het artikel: Wat is het Dreyfus model?

Drive model
Het Drive model van Daniel Pink beschrijft dat mensen 3 behoeften hebben om intrinsiek te worden gemotiveerd: autonomie, zingeving en meesterschap. Als aan deze behoeften door de (werk)omgeving wordt voldaan, blijven mensen gemotiveerd en zullen ze meer bereiken. Zie het artikel: Drive, wat motiveert ons?

Dynamic Reteaming
Dynamic Reteaming is wanneer je de team samenstelling verandert. Dit is echter geen eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces waarbij je oude dogma’s loslaat. Reteaming is het tegenovergestelde van het behouden van je teams. Bedenker Heidi Helfland. Zie het artikel: Wat is Dynamic Reteaming?