Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 12 woorden in deze lijst die beginnen met de letter T.
Taakbord / Task Board / Scrum Board
De meest elementaire vorm van een taakbord is verdeeld in drie kolommen met het label ‘To Do’, ‘In Progress’ en ‘Done. Kaarten of post-its worden in de kolommen geplaatst om de huidige status van die taak weer te geven. Zie het artikel: Scrum Board

Taxonomie van Bloom
De 6 taxonomieën van Bloom zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, en creëren. Zie het artikel: Wat is de taxonomie van Bloom?

Teamleren
Teamleren is volgens Bijlsma: het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Zie het artikel: Wat is teamleren volgens Bijlsma?

Teamrollen model Belbin
Het Belbin Teamrollen model gaat uit van 9 mogelijke rollen in een team. Je hebt meerdere rollen in een team nodig om te komen tot succesvolle samenwerkingen en prestaties van teams. In het Belbin model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken in een team. Kwaliteiten van een team worden echter ook bepaald door de cultuur en de vaardigheden van de afzonderlijke teamleden. Het model helpt je om een beter inzicht te krijgen in teamsamenstellingen. Zie het artikel: De 9 teamrollen van Belbin

The Golden Circle - De gouden cirkel
Start with Why! Dat is kern van het model ‘De gouden cirkel’ van Simon Sinek. Sinek vroeg zich af waarom sommige bedrijven innovatiever en succesvoller zijn dan andere. Waarom hebben bepaalde bedrijven ‘fans’ die graag bij een merk willen horen? Sinek ontdekte dat succes van succesvolle leiders en organisaties komt door hun andere denkwijze. De manier waarop zij denken, handelen en communiceren bleek wezenlijk anders dan de meeste organisaties doen. Zie het artikel: Wat is The Golden Circle van Simon Sinek?

Theory of Constraints / Theorie van Beperkingen / Goldratt
De Theory of Constraints is een management filosofie om beperkingen in organisaties te identificeren, te verminderen of te elimineren. In het Nederlands heet dit: De Theorie van Beperkingen. De Theory of Constraints helpt organisaties om hun doelstellingen te bereiken. Zie het artikel: De Theory of Constraints – Goldratt. Op zoek naar beperkingen!

Theory U
Theory U is een verander methode die een dieper niveau van bewustzijn en het hanteren van een begrijpende taal bewerkstelligd, welke door een methodisch proces tot stand komt. Het is een transformatieproces voor mens, organisatie en wereldbeeld waarbij men een fundamentele verandering bewerkstelligd. De letter U wordt gebruikt om direct duidelijk te maken hoe de weg van verandering er uit ziet. De bedenker van deze theorie is Otto Scharmer, docent aan MIT. Zie het artikel: Wat is Theory U?

Throughput
Throughput is de hoeveelheid output van een proces in een gegeven tijdsperiode. Voorbeelden in een Kanban systeem: kaarten per dag, week, maand, story points per iteratie etc. Zie het artikel 5 Kanban flow metrics

Timebox
Een timebox is een vooraf afgesproken periode waarin een persoon of een team gestaag naar de voltooiing van een bepaald doel toewerkt.

Transformerend Idee
Het transformerend idee een begrip uit de verandermodel van Satir. Het Transformerend Idee is een idee dat je helpt om het 'vreemde element' waardoor de verandering nodig is te begrijpen of er mee om te gaan. Het idee wat ontstaat toont je wat je kunt doen om verder te gaan, daarmee helpt het je om uit de Chaos fase te komen. Zie het artikel: Het verandermodel van Satir.

Tribaal leiderschap
Zodra je een leider bent van een groep van 20 tot 150 mensen ben je een tribale leider! Wist je dat er 5 opeenvolgende fasen van leiderschap zijn voor een tribale leider? Lees het artikel: Wat is tribaal leiderschap?

Tuckman model
Tuckman beschrijft 5 fasen waar een team door heen loopt. Het model behandelt groepsdynamica. Tuckman model wordt gehanteerd om de status van groepen in hun ontwikkeling te bepalen en in te zetten voor teamontwikkeling. De 5 fasen zijn: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning. Zie het artikel: Wat is het Tuckman model?