scrum board markers

Scrum Board

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min.

In dit artikel word het gebruik van het ‘Scrum Board’  beschreven. Dit is een van de meest herkenbare items binnen het agile framework.

Wat is een Scrum Board?

Je maakt de Sprint Backlog inzichtelijk door de taken op een Scrum Board te plaatsen. De teamleden zorgen ervoor dat het bord continue wordt bijgewerkt tijdens de Sprint. Als een van de leden een nieuwe taak bedenkt, plaatst hij/zij een post-it op het bord. Voor of tijdens de Daily Scrum worden nieuwe inschattingen gemaakt, waardoor de positie van de post-it kan veranderen.

Hoe gebruik je een Scrum Board?

 • In de Sprint Planning wordt het Sprint Doel, welke items en hoe het werk gerealiseerd gaat worden.
 • Daardoor heeft het Development Team focus op een beperkt aantal taken, waar ze samen aan werken.
 • De meeste Scrum Teams hanteren Scrum Boards met rijen en kolommen.
 • Elke rij is voor een User Story. Uiterlijk tijdens de sprint planning wordt deze User Story van de Product Backlog gehaald en ‘sliced’ in afzonderlijke taken. Elke taak krijgt een eigen post-it in de ‘To Do’ kolom.
 • De kolommen die veelal worden gebruikt zijn:
  • story, to do, work in progress/in build, to verify/testing en done
 • Teams hebben vaak afspraken over ze omgaan met een paar extra reminders (bijv. om iets in beeld te houden tijdens de Sprint, zoals welke type testen en vanzelfsprekend de impediments.
 • Taken worden van links naar rechts geplaatst.
 • Dagelijks worden de taken bijgewerkt tijdens daily standups.

Voorbeeld Scrum Bord

Onderstaand een voorbeeld van een doordacht Scrum Board. Op het onderstaande bord is er geen aparte kolom voor de User Story op genomen. Het leek mij leuk om een andere insteek te nemen.

Zoals je inmiddels begrijpt bepaalt het Development Team zelf hoe de indeling van het board er uit ziet en hoe het team deze hanteert.

Dus vertaal onderstaande niet als ‘richtlijn’ het is slechts een voorbeeld.

Toelichting Scrum Board

Het interessante van dit bovenstaande voorbeeld (zeker niet uniek) is dat er kleurtjes worden gebruikt om direct een aantal ‘inbrengers’ en ‘statussen’ te zien.

Kleur kaart:

 • witte kaarten (Product owner) beschrijven de User Story (het verhaal)
 • gele kaarten (Team) beschrijven de taken van een User Story. “User Story’ kaarten en de geslicede ‘Task/taak’ kaarten zijn verbonden door een uniek ID, geschreven op elke kaart
 • groene kaarten (door iedereen) zijn teamwaarderingen.
 • rode kaarten (door iedereen) zijn belemmeringen.
 • blauwe kaarten (door wie dan ook) zijn andere niet-projectmatige werken, op maat gemaakt en behandeld als een standaardverhaal.

Verschuiven kaart

 • Wanneer de eerste taak met betrekking tot een verhaal is gestart, zijn de taak en het bovenliggende artikel in de kolom ‘in build/onderhanden’ geplaatst
 • Development team verplaatst een ’task/taak’ kaart of ‘User Story’ kaart van ‘To do/Taken’ naar ‘In build/onderhanden’ of Testen.
 • Alleen wanneer de laatste taak van een User Story is voltooid en is toegevoegd aan de kolom Testen, is het bovenliggende artikel ook verplaatst naar de kolom Test.
 • Het DT voert deze beweging uit. Op dit moment (of zo snel mogelijk) wordt het ge├»mplementeerde verhaal gedemonstreerd aan de Product Owner.
 • De Product Owner kan een User Story (en zijn taken) verplaatsen van de kolom ‘To test’ naar de kolom (Done/Gereed). (DT kunnen alleen ‘Task/Taak’ kaarten verplaatsen naar de kolom Klaar). Hiertoe maakt een team vaak aparte afspraken over met de Product Owner. Eerst de Sprint Review en dan verplaatsen of als de PO informeel al akkoord heeft gegeven (agile niet scrum)

Overig

 • Het doel van elke sprint staat op het bord, dit om de focus juist te houden. Als je het doel van een sprint niet weet, begin er dan niet aan!
 • Als de kaart zich niet in de kolom ‘To Do’ bevindt, moet deze terug naar de kolom ‘To Do’ als het niet helder is wie deze taak uitvoert! Vaak staan initialen of ID op kaart om dit helder te houden.
 • Een bord heeft ook een achterkant. Gebruik deze als een effectieve verkenningsruimte voor teamdiscussies.

Tot slot!

 • Een fysiek bord is groot, kleurrijk, dynamisch en onmiddellijk afleesbaar. Top, dat communiceert uit zichzelf.
 • Maak (dagelijks) een foto en deel deze foto met ‘stakeholders’. Vooral degene die niet nabij zijn worden dan op de hoogte gehouden.
 • Is je sprint erg belangrijk voor veel partijen of (iets negatiever) wordt je team veelvuldig gestoord? Denk dan eens aan een webcam die op afgesproken tijdstippen een afbeelding maakt en deze op een vaste bereikbare plaats op het interne netwerk zet.
 • Doordat het team zijn openheid toont zullen de stakeholders zich meer betrokken voelen.