Sprint Planning

Sprint Planning

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min.

De Sprint Planning is een bijeenkomst waar de Product Owner de belangrijkste klant doelen van de komende Sprint met het team bespreekt en inhoudelijk duidelijk maakt. Op basis van de hoogste prioriteit en na het stellen van (veel) vragen zal het Team de User Stories in gedetailleerde taken omschrijven voor de Sprint Backlog. Het Team verstrekt informatie over de beschikbare capaciteit voor de komende sprint.

In de Sprint Planning Meeting zijn de Product Owner, Scrum Master en het Development Team aanwezig. De Scrum Master initieert deze meeting en draagt zorg voor een correcte uitvoering. Stakeholders mogen op uitnodiging van het Team deelnemen, maar dat is niet gebruikelijk bij de meeste organisaties.

Wat wel gebruikelijk is, is dat de Product Owner in de Sprint Planning Meeting twee sprints vooruitblikt. De Product Owner heeft zich dan ook voorbereid om zoveel Product Backlog items te bespreken voor de twee komende sprints. De Product Owner hoeft niet op voorhand alle items op de Product Backlog volledig te hebben beschreven.

Een gouden regel voor de Product Owner is: als het team altijd 4 Product Backlog items per Sprint kan afronden er minimaal 8 prioriteiten door de PO zijn voorbereid om er over te kunnen praten. Ook dienen de acceptatie criteria bekend te zijn of in deze sessie vastgesteld te worden.

Output

De output van een Sprint Planning is: Sprintdoel en een Sprint Backlog waarop staat welke items gerealiseerd gaan worden en hoe het werk gerealiseerd gaat worden. Het team start direct met werken aan de nieuwe Sprint tijdens deze Sprint Planning.

Sprint Doel

Een korte zin van een of twee regels over wat het Team wil bereiken in deze Sprint. Deze zin wordt door Product Owner en Team gezamenlijk opgesteld.

Voorbeelden:

 • Implementeer een ‘winkelwagen’ functionaliteit met toevoegen, verwijderen en update mogelijkheid.
 • Ontwikkel een ‘check out’ mogelijkheid: betalen voor de order, verzending etc.

Het Sprint Doel is ook handig om Stakeholders op de hoogte te houden. Stakeholders hebben vaak geen behoefte aan alle gedetailleerde items, het doel van de komende Sprint te weten is vaak al genoeg.

Het succes van deze Sprint wordt beoordeeld in de Sprint Review. Het opgeleverde wordt vergeleken met het Sprint Doel. In de Sprint Review kijkt men veelal niet naar de specifieke items, maar beoordeeld men of het doel is behaald.

Sprint Backlog

In het artikel Sprint Backlog is deze uitgebreid beschreven. Een Sprint Backlog is een ‘verplichte’ uitkomst van de Sprint Planning. Een Sprint Backlog is een lijst van items waaraan het team zich heeft verbonden om deze op te leveren in de komende sprint.

Een belangrijke toevoeging is dat er ook een takenlijst moet zijn om de gekozen product backlog items op kunnen te leveren. Elke taak op de Sprint Backlog is geprognotiseerd. Vaak hanteert men daar Planning Poker voor.

Het is aan het team om te bepalen hoeveel ze kunnen opnemen in de komende Sprint. De Product Owner heeft daar geen formele zeggenschap in.

Samenvatting

 • In dit event stelt het team een doel vast. Het Sprintdoel.
 • De basis hiertoe is de Product Backlog (= artifact).
 • Wordt bepaald wat het team gaat oppakken in de komende sprint, dus ook hoeveel werk het team meeneemt in deze sprint.
 • Hoe worden de wijzigingen opgepakt in de komende sprint. Dus plannen van concrete taken.
 • De uitkomst van dit deel is de Sprint Backlog (= artifact).
  • een Sprint Backlog: een korte lijst met wijzigingen en taken gerangschikt op prioriteit.
  • het team start met de realisatie van producten en wijzigingen.
 • Output van de Sprint Planning is dus: Sprintdoel, Sprint Backlog met welke items gerealiseerd gaan worden en hoe het werk gerealiseerd gaat worden.
 • Ter verduidelijking: de Product Backlog is van de Product Owner, de Sprint Backlog is eigendom van het Development Team en kan niet gewijzigd worden door de Product Owner.
 • Tijdsduur: maximaal 8 uur voor een sprint van 4 weken/1 maand. Voor kortere sprints is de tijdsduur veelal korter.

Leave a Comment