Product Backlog

Wat is een Product Backlog?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min.

De Product Backlog is een geordende lijst van alle wensen die (mogelijk) nodig zijn voor het realiseren van van het doel (van het project).

De Product Owner maakt en beheert de Product Backlog. Alle wensen worden door de Product Owner meegenomen. Dit baseert de Product Owner vaak op zijn/haar visie van het product, het overleg met Stakeholders en het Development Team. Vaak wordt er advies aan de Scrum Master gevraagd.

Hoe meer inzicht de Product Owner verkrijgt met betrekking tot alle wensen, bijzonderheden en technische (on)mogelijkheden des te beter kunnen er prioriteiten worden bepaald. De Product Owner richt zich primair op de klantbehoefte en de mogelijke Return on Investment van de investering.

Een term die vaak gebruikt wordt is MVP. Het Minimum Viable Product. Dit is het minimale product waarmee aan de wens van de klant wordt voldaan. Het werken naar een MVP geeft de beste feedback op het opgeleverde product. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een MVP een volledig werkend product. Weliswaar nog een beperkt product, maar wel te begrijpen en te behappen.

DEEP

Voor een goede Product Backlog wordt vaak DEEP gebruikt.

Roman Pichler, auteur van ‘Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customer Love.‘ heeft als eerste het DEEP-principe beschreven. DEEP staat voor: Detailed, Estimated, Emergent en Prioritized.

Detailed Appropriately.

User Stories op de Product Backlog die in de komende sprint worden opgenomen moeten zo goed beschreven en begrepen worden. Zodat zij ook gerealiseerd kunnen worden in de komende sprint. User Stories die pas later aan bod komen kunnen vooralsnog minder gedetailleerd blijven.

Estimated

De Product Backlog wordt gehanteerd als een planningstool. Het is niet alleen een takenlijst. Items lager op de lijst worden (nog) niet goed begrepen, omdat ze nog niet verder worden uitgewerkt. De tijdinschattingen van hoger geplaatste items zijn nauwkeuriger dan lager geplaatste items.

Emergent

Een Product Backlog is geen vaststaande lijst, User Stories zullen worden toegevoegd, verwijderd  en een nieuwe prioriteit krijgen. Een Product Backlog zal continue in beweging zijn, omdat er meer wordt geleerd.

Prioritized

De Product Backlog dient gesorteerd te worden naar meest waardevolle items bovenaan, de minst waardevolle item onderaan. Het team kan daardoor de waarde van het product, dienst of systeem maximaliseren, omdat ze altijd met de belangrijkste dingen bezig zijn.

Voorwaarden Product Backlog

 1. De Product Backlog wordt beheerd door de Product Owner.
 2. Is altijd voor iedereen inzichtelijk.
 3. Omvat alle wensen en eisen van het product.
 4. Wordt bijgehouden door refining/grooming.
 5. Backlog refining moet precies op tijd plaatsvinden, niet te vroeg of te laat, dit om ‘waste’ te voorkomen.

Items op een Product Backlog

 1. Een item op de Product Backlog kan echt van alles zijn, in de Scrum Guide is dit niet voorgeschreven.
 2. Een Product Backlog item heeft altijd een omschrijving, waarde, volgorde en schatting.
 3. Bovenaan staan de items met de hoogste prioriteit, hoogste waarde. Dit zijn kleine mootjes met veel detaillering, geschikt om op te starten in de volgende sprint. Deze User Stories zijn bijna al zo klein dat er tijdens de Sprint Planning taken aan gekoppeld kunnen worden.
 4. In het midden staan de medium bewerkte items. met grote User Stories
 5. Onderaan staan items, met Epics (een brede omschrijving) waar voorlopig nog niet aan gewerkt gaat worden.
 6. Omdat de items altijd op volgorde van prioriteit staan zal de beschikbare capaciteit altijd goed worden ingezet.

itemtypen

Items op een Product Backlog worden qua type en inhoud niet voorgeschreven in de Scrum theorie, daardoor zijn er veel verschillende termen in gebruik. Zo lees je onder andere over features, functions, requirements, enhancements, bugs en fixes etc. Allemaal passend binnen Agile werken, want Teams mogen zelf bepalen welke termen ze willen gebruiken. De termen die gebruikt worden op deze site zijn vooralsnog: Epics, User Stories en Taken.