Sprint Review

Sprint Review

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 2 min.

In de Sprint Review laat het Team zien wat in de afgelopen Sprint is geproduceerd. Elke Sprint heeft namelijk de verplichting om aan het einde in de Sprint Review het mogelijk op te leveren product te tonen. Een Sprint Review wordt ook wel ‘end of sprint’ of ‘demo’ genoemd.

Het opgeleverde product heet een Increment, de optelling van alle eerdere opleveringen. Dit is een Artifact volgens de Scrum theorie, net als Product Backlog en Sprint Backlog.

Informele bijeenkomst

Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst zeer informeel is. Geen PowerPoints en geen ellenlange voorbereidingen (max. 2 uur). Het Team laat zien wat in deze Sprint is bereikt, het is geen eindpunt voor het Team. Het Team gaat namelijk door naar de volgende Sprint.

Een van de grootste misvattingen is dat het Team oplevert aan de Product Owner. Deze gedachte wordt gevoed door dat de Product Owner accepteert wat er is bereikt. Het lijkt namelijk of dit moment van ‘acceptatie’ een formeel moment is. Als het teamproces goed verloopt, is de Product Owner tijdens de gehele sprint op de hoogte van de status en weet de Product Owner wat er wordt opgeleverd.

Het is voor de Product Owner de uitgelezen kans om Stakeholders te betrekken in de status en vooruitgang van het product, Product Backlog en prioriteiten.

Wat is belangrijk aan een Sprint Review?

Samen werken

De Sprint Review is vooral een sessie om samen te werken, vanzelfsprekend wordt e.e.a. gepresenteerd, vertelt en/of getoond wat er is bereikt. Maar het gaat vooral om de vragen, feedback en discussie. Want de verkregen input wordt mede gebruikt voor de planning van de volgende sprint.

Sprintgoal

Het opgeleverde wordt tegen het Sprint Goal aangehouden om te beoordelen of het Sprintdoel is bereikt. Het gaat niet om of alle Sprint Backlog items goed zijn afgerond, het gaat om het bereiken van Sprintdoel.

Alleen afgeronde items worden getoond, items die niet voldoen aan de Definition of Done mogen niet worden getoond.

Feedback

De Stakeholders geven hun feedback op het (deel)product.

Wat wel heel belangrijk is dat de juiste Stakeholders zijn uitgenodigd. Als een belangrijke Stakeholder meerdere keren niet aanwezig is, vraag je dan af of er belemmeringen zijn die weggenomen kunnen worden. Het gekozen tijdstip kan bijvoorbeeld een blijvende belemmering zijn.

Betrek de juiste Stakeholders. Meld bijvoorbeeld vooraf dat een bepaalde demo mogelijk minder of meer belangrijk is voor een genodigde.

Zorg voor een samenvatting van het besprokene voor Stakeholders die niet aanwezig konden zijn.

Product Backlog

Product Owner bespreekt met Stakeholders de stand van zaken. Maar dat is niet het hoofddoel, dat is het verkrijgen van feedback voor de Product Backlog. De Product Owner bespreekt prioriteiten, nieuwe activiteiten en neemt Stakeholders mee in verwachtingen en doelen. Waaronder het opnemen van nieuwe wensen en eisen. Het verwijderen of bijstellen van Product Backlog items hoort hier ook bij. Het belangrijkste is dat nieuwe inzichten zo snel mogelijk bekend zijn en gedeeld worden.

Toets

De Sprint Review meeting is vooral een toets of alles is begrepen, of je dingen bent vergeten. Dat iedereen begrijpt waar de Value ligt.

Heb je alle feedback van belanghebbenden, klopt de Product Backlog (nog) wel? Laat deze zien aan de Stakeholders, het is immers de basis voor de volgende Sprint van het Team.

Alle verkregen input wordt gebruikt voor de planning van de volgende Sprint, toets dit ook.

Tijdsduur

Maximaal 4 uur voor een sprint van 4 weken/1 maand. Voor kortere sprints is de tijdsduur veelal korter.