Six Sigma

Wat is de Six Sigma methodiek?

In Basics, Lean by PeterLeave a Comment

Leestijd: 5 min.

De Six Sigma methodiek is een managementstrategie waarin de kwaliteit van processen continue worden  verbetert. Voor de toepassing van deze strategie worden voornamelijk statistische kwaliteitsmanagement methoden toegepast om o.a. productieprocessen te verbeteren. Men gebruikt bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken.

De basis van Six Sigma

De Six Sigma methodiek vindt zijn oorsprong in Statistical Process Control (SPC). Deze methode is door Motorola ontwikkeld en door Jack Welch bij General Electric groot gemaakt. De methode werd eerst gebruikt om variatie in productieprocessen terug te dringen. Tegenwoordig wordt de methode vaak ook gebruikt in dienstverlenende organisaties.

De volgende basisregels worden bij Six Sigma gehanteerd:

 • Six Sigma start met het bepalen van de klantvraag. Net als bij Lean staat de klant centraal. Dit heet ook de Voice of the Customer!
 • Focus je op het proces. Hier vindt je het probleem, de oorzaken en de oplossing.
 • Verbeteren doe je met de medewerkers samen.
 • Je hanteert data om de oorzaak van het probleem te onderzoeken en te tonen.

PDCA – kwaliteitscirkel

Een mooi moment om de PDCA-cyclus nog even in herinnering te brengen. William Edwards Deming is de bedenker van de kwaliteitscirkel PDCA (Plan, Do, Check en Act). Een beschrijving van deze methode staat ook in het artikel de 5 principes van lean.

De PDCA-cyclus bleek als methodiek voor productiebedrijven alleen niet voldoende. De Six Sigma methodiek voldeed wel aan de behoefte, want die hanteert DMAIC.

Waarom 6σ ?

Six-sigma-symbool

Sigma (σ) is de Griekse letter wat staat voor de spreiding van een verdeling. Als je statistische methode: mate van spreiding, ook wel ‘sigma niveau’ hanteert kan je de organisatieprocessen doormeten en de prestaties bepalen. Een organisatie wilt ‘defect vrije’ processen. Het doel van Six Sigma is te meten of en in welke mate de organisatie hieraan voldoet. Bij 1 miljoen mogelijkheden geeft 6σ aan dat de kans 3,4 defecten is.

Het ultieme doel is elk proces te verbeteren tot een ‘Six Sigma’ level of nog beter. Een organisatie wil namelijk gestructureerd haar bedrijfsprocessen continue optimaliseren. Een organisatie zou echter ook kunnen kiezen voor een ander gewenst sigma niveau. Het toegestane aantal defecten per 1 miljoen mogelijkheden zal namelijk variëren tussen verschillende bedrijven.

Het doel is dus variatie reductie. Het bijzondere is echter dat de meeste organisaties helemaal niet op zoek zijn naar 6 Sigma. Ze nemen genoegen met een 2 tot 3 ‘sigma niveau’. Dat is respectievelijk 67.000 en 308.000 fouten per miljoen mogelijkheden. Who cares? De organisatie! Want, uiteindelijk wilt een organisatie en de klant bij voorkeur een product zonder defecten!

Bedrijven willen graag zonder grote investeringen of intensieve reorganisaties een zo laag mogelijk aantal ‘defects’ realiseren. En dat is nu net wat de Six Sigma methodiek biedt:

 • Een stappenplan met krachtige bewezen instrumenten.
 • Doorbraken voor (onoplosbare) problemen.
 • Efficiëntie- en kwaliteitsverhoging.
 • Korte terugverdientijd en een hoge Return on Investment (ROI).
 • Maar bovenal een verbetering van de klanttevredenheid.

De 5 stappen van Six Sigma

Van probleem naar oorzaken naar oplossingen! Dat gaat bij Six Sigma in 5 stappen, die achtereenvolgens worden doorlopen: DMAIC

 1. Define – Definieer het probleem
 2. Measure – Meet hoe groot het probleem is.
 3. Analyse –  Op zoek naar de oorzaken van het probleem
 4. Improve – Ontwikkelen en doorvoeren van oplossingen
 5. Control – Borgen van de oplossing

DMAIC wordt als basis gehanteerd voor vrijwel alle Six Sigma processen, het is namelijk geschikt om bestaande business processen te verbeteren. Het spreekt voor zich dat als je al complexe productie processen hebt, je eerder behoeft hebt aan Six Sigma.

Wat je minder vaak tegen komt, maar ook bestaat is DMADV. Deze methode wordt toegepast bij nieuwe processen, nieuwe producten en/of diensten. De letters staan voor:

 • Define – definieer de projectdoelen
 • Measure – meet de kritische componenten van het proces en de productie mogelijkheden.
 • Analyse – analyseer de data en ontwikkel verschillende proces ontwerpen en kies uiteindelijk de beste.
 • Design – ontwikkel en test alle details
 • Verify – Verifieer / controleer het ontwerp door diverse simulaties en/of een test programma. draag daarna het proces over aan de ‘projecteigenaar’, business of klant.

Nogmaals, de DMADV kom je minder vaak tegen in de literatuur, maar het is altijd interessant om variaties op een veel gebruikt thema te kennen.

Statistiek en Klantwens

Men vergeet het wel eens in de hectiek van de verandering, maar alle statistische methodes van Six Sigma behoren in dienst te zijn van de klantwens. De Voice of the Customer. Door het zeker stellen van hoge kwaliteit is de klanttevredenheid beter geborgd. De Six Sigma methode gaat uit van de klantwens en de tools zijn statistische methodes.

Toch is een voorbeeld uit mijn dagelijkse leven eigenlijk best grappig om te hanteren. Ik neem s’ochtends de trein. Soms is de trein 2 minuten te laat, soms is de trein 10 minuten te laat, soms valt die uit, soms moet ik omrijden of zelfs met de bus. En dit is nu precies waar het bij Six Sigma om gaat: het reduceren van spreiding. Ik ben klant en ik verwacht een trein volgens dienstregeling. Aan de organisatie om dat te regelen.

Lean en Six Sigma

De afzonderlijke methodieken zijn helder, beide met een eigen filosofie, maar Lean Six Sigma combineren was toch wel het samenbrengen van 2 verschillende achtergronden in één methodiek. Een mooi staaltje denkwerk.

Lean en Six Sigma zijn namelijk niet zonder meer complementair. Want in de herkomst en toepassingsgebieden van beide systemen zit een belangrijk (cultuur) verschil!

Zo leidt Six Sigma niet per definitie tot een Lean werkende organisatie met een cultuur van continue verbeteren. Het is ook niet zo dat statische analyses en de top-down benadering van Six Sigma per definitie leidt tot op feiten gebaseerde beslissingen door het management of een organisatie die zelf op zoekt gaat naar een continue stroom van kleine verbeteringen.

Wat je namelijk behoort te weten is dat Lean gebaseerd is op de Japanse cultuur en Six Sigma gebaseerd is op de Amerikaanse cultuur.

In de USA telt het succes van het individu, het nemen van (grote) risico’s, hoge (persoonlijke) beloning bij succes, gericht op ROI en shareholders value.

In Japan telt het gezamenlijk belang, het bereiken van consensus, structuur en hiërarchie en vooral ook het vermijden van risico’s. En ook nog gericht op continuïteit.

Dus je herkent gegarandeerd de twee totaal verschillende management-benaderingen. Beide managementstijlen passen niet zonder meer bij ‘onze’ management beleving.

Six Sigma wordt ook vaak verward met Lean, maar ook dat is niet hetzelfde. Grofweg kan je beweren dat Lean zich richt op efficiëntie en verspilling, terwijl Six Sigma zich richt op het verminderen van fouten. Waarbij beiden een andere filosofie hanteren over de wijze van verbetering.

Tot slot

Six Sigma is over de hele wereld in gebruik bij kleine tot en met zeer grote organisaties. Dit is zowel een indicatie van de kracht alsook een bewijs van het enorme succes van de methode in organisaties.

Waar je nog wel op bedacht moet zijn is dat Lean, Six Sigma en Lean Six Sigma niet altijd staat voor wat het is. Met name Six Sigma komt in ‘pure’ of ‘oorspronkelijke vorm’ minder vaak voor dan dat men verwacht. Net als Lean! Vaak hanteert men tussenvormen die men Lean, Six Sigma en veelal Lean Six Sigma noemt, maar de gehanteerde technieken en/of inhoud kan variëren.

Tot zover Six Sigma, ik wil afsluiten met waarom Lean en Six Sigma toch bij elkaar passen:

 • Beiden gaan uit van de Voice of the Customer.
 • DMAIC verbindt Lean en Six Sigma in hetzelfde stappenplan.
 • Lean richt zich met name op doorlooptijden, Six Sigma op kwaliteit.

Wanneer Lean en Six Sigma op de juiste wijze gecombineerd worden spreekt men van Lean Six Sigma. In artikelen die later verschijnen zal ik vooral schrijven over Lean Six Sigma.

Leave a Comment