story completion metrics - cijfers

Metrics en User Stories

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 2 min.

In dit artikel ligt de focus op de metrics die aan User Stories gerelateerd zijn. De hier beschreven metrics zijn: Story completion ratio en Story point completion ratio.

Voor Defect Count by Stories verwijs ik je naar het artikel Defect Metrics.

Story completion ratio

De bedoeling van deze metric is om te bepalen of het percentage afgeronde stories wel hoog genoeg is. Het percentage behoort zeer hoog te zijn, want User Stories worden geacht zo klein te zijn dat ze in één Sprint iteratie worden volbracht.

De formule

Het aantal afgeronde User Stories delen door het aantal User Stories die in de Sprint zijn opgenomen.

afgeronde User Stories / opgenomen User Stories x 100%

Als een team 12 User Stories opneemt in een sprint en er 9 zijn afgerond is het Story completion ratio 9/12 dus 75%.

Waar moet je opletten?

Tel de User Stories uit eerdere sprints mee als deze in deze Sprint worden opgeleverd. Ze zijn namelijk een onderdeel van het sprintdoel in deze Sprint. Dat betekent dus ook dat je User Stories meeneemt die teruggezet zijn op de backlog. Deze behoorden namelijk tot het Sprintdoel. Doe je dit niet dan ziet de Story Completion Ratio metrics er te positief uit.

Story point completion ratio.

Deze metric behorend bij de User Stories maakt inzichtelijk hoe goed het team is in het voorspellen van de capaciteiten van het team. Je ziet het liefst elke Sprint een redelijk en stabiele stroom van opgepakte en afgeronde Storypoints.

Story point completion ratio gaat uit van het aantal opgenomen storypunten in de Sprint. Het is dus nadrukkelijk niet het aantal stories, maar het gaat nu om de punten.

De formule

Het aantal afgeronde User Story Punten delen door het aantal User Stories Punten die in de Sprint zijn opgenomen.

afgeronde User Story punten / opgenomen User Story punten x 100%

Zijn er grote schommelingen of is er sprake van ‘gaten’ dan duidt dit op mogelijke problemen. Maar doe geen aanname er kunnen meerdere redenen mogelijk zijn. Slechts een aantal voorbeelden: onderschatting, overschatting, druk van management, impediments, wegvallen teamleden etc. Het team zal bij voorkeur hier gezamenlijk over willen praten.

Ga je deze metrics gebruiken?

Story Completion Ratio en Story Point Completion Ratio zijn eenduidige en goed hanteerbare metrics, maar ook hier is een waarschuwing op zijn plaats. Dit zijn namelijk metrics die ook graag door het management worden gebruikt, maar de nodige zorgvuldigheid is hierbij geboden.

Want als er problemen worden geconstateerd zal een functionerend team zich richten op verbeteracties. Daar kunnen verschillende methodes voor worden gehanteerd waaronder de Five Whys, maar ook andere root cause analyses zijn denkbaar.

Mochten de problemen buiten de invloedssfeer van het team liggen dan kunnen zij besluiten om het management te informeren. Als het probleem in het team ligt dan lost het Team dit idealiter zelfsturend op, lukt dit niet dan bepalen zij idealiter het moment om met het Management in gesprek te gaan.

Meer lezen over Agile metrics?