Stakeholders meeting

Wat is de rol van Stakeholders?

In Agile, Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 2 min.

Wat is de rol van Stakeholders binnen Agile werken?

Stakeholders: dat zijn alle anderen die wensen hebben m.b.t. tot het product/dienst en niet behoren tot het Scrum Team. Stakeholders zijn veelal klanten, gebruikers, managers, marketing, beveiliging, sales etc. Vaak is stakeholder management gericht op de interne organisatie.  Er zijn echter ook (georganiseerde) groepen van buitenaf die invloed willen uitoefenen. Zeker bij producten of diensten met een maatschappelijke impact valt te verwachten dat er partijen zijn die inbreng willen of eisen.

shaking hands

Een mooi voorbeeld is Agile werken bij de gemeente. Hier is sprake van een complexe omgeving waar je, mede afhankelijk van het onderwerp, meerdere stakeholders direct kan opsommen: bewoners, wijkraden, ondernemers, Provincie, Het Rijk, Waterschappen etc. De mate waarin hun belangen dienen te worden opgenomen in de Product Backlog zal variëren. Het belang van deze partijen komt veelal via de interne organisatie als wens bij de Product Owner. Geen makkelijke taak voor een Product Owner, vooral omdat ROI niet goed meetbaar is.

In dit artikel zet ik de kern van de rol van Stakeholders overzichtelijk neer. Zoals ik ook de rollen van het Development Team, Product Owner en Scrum Master beschreven heb.

Verantwoordelijkheid

  • De rol van Stakeholders is dat ze de Product Owner vertellen wat zij nodig hebben van het product en/of dienst. Zodat het product voldoet aan de wens van de organisatie en tegelijkertijd toegevoegde waarde oplevert voor Stakeholders.

Karakteristieken

  • Kenmerkt zich door sturing op inhoud en proces.
  • Opstellen van wensen met toegevoegde waarde.
  • Het overtuigen van de Product Owner om wensen (of eisen) op te nemen in de Product Backlog.
  • Feedback geven op het product op vastgestelde momenten.
  • Voortgang van de ontwikkeling in het oog houden.

Aandachtspunten:

  • Er is een haal- en breng plicht in de communicatie tussen Product Owner en Stakeholders.
  • Stakeholders kunnen (forse) druk uitoefenen op de Product Owner, de PO dient alert te zijn dat prioriteren van de Product Backlog gericht blijft op toegevoegde waarde voor de klant (en daarmee ROI).
  • Een Product Owner behoort het mandaat te hebben, waarbij de gehele organisatie zijn of haar beslissingen dient te respecteren.

Leave a Comment