Scrum Values: wat heb ik er aan?

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 5 min.

In dit artikel leg ik uit waarom scrum values waarde hebben voor jou en het team.

Het succes van agile werken komt voort uit de kwaliteiten van het team, hoe het team denkt en handelt. Zowel op een individueel niveau als hoe het team omgaat met elkaar. Een goed functionerend team werkt op basis van een gezamenlijke set waarden (values). Dat lijkt heel eenvoudig, maar hoe zorg je ervoor dat de values juist en goed worden geïnterpreteerd?

Bij een klassieke werkmethode wordt het proces aangestuurd door het management.  Het management bepaald welke processen het beste toepasbaar zijn. Wat soms veronderstelt wordt is dat het hanteren van de agile processtappen leidt tot agile werken en denken. Echter, wanneer je een agile methode toepast als een klassiek mechanisch proces, leidt dit proces niet tot het gewenste resultaat!

Resultaat behalen met Agile Scrum lukt gewoon weg niet als je alleen de processtappen hanteert. Agile werken is gebaseerd op samenwerken in een team. Het team zorgt voor een voortdurende toevoeging aan klantwaarde. Om dit doel te bereiken heeft het team waarden nodig. De Scrum waarden zijn: Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect.

De echte vraag die een team moet stellen is: begrijpen we deze waarden als team nu echt en hebben we hetzelfde gezamenlijke beeld bij deze values?

Wat zijn onze waarden?

Bij de start van een nieuw team is het van doorslaggevende betekenis dat de eerste vraag: ‘wat zijn onze waarden’ direct wordt beantwoord. Voor een nieuw team is tweede vraag: ‘hoe komen we het snelste aan onze waarden’. Het belang is groot, het team creëert hiermee een werkomgeving gericht op samenwerking en zelfsturing.

De voorgaande Agile/Scrum werkervaring van het team maakt natuurlijk veel uit. Zeker als een deel van het team al eerder agile gewerkt heeft. Dat is vanzelfsprekend geheel anders als het nieuwe team weinig of geen ervaring heeft met Agile werken. Dan val je terug op de Scrum Values.

scrum values

De Scrum Values zijn een handige gids om de waarden voor het team goed te krijgen. In dit artikel behandel ik de samenhang. In separate artikelen vertel ik alles over de inhoud van de waarden. Als je dieper in één van de waarden wilt duiken, klik dan op een van de volgende links naar het betreffende artikel.

Commitment, Courage, Openness, Focus en Respect. je ze per stuk beoordeelt lijken ze vrij eenvoudig te begrijpen. Maar wat zijn de onderliggende relaties, wat is de dieper liggende gedachte? Ik ben van mening dat alle waarden gelijkwaardig en essentieel zijn voor een goed functionerend team. Door jarenlange ervaring weet ik echter dat Respect een zeer belangrijke driver is van agile werken.

Respect

Van agile werken is Respect, als een van de Scrum Values, direct herkenbaar als het grote verschil met klassieke management methoden. Respect is essentieel als mensen met elkaar gaan samenwerken. Als binnen een organisatiecultuur processen en tools belangrijker gevonden worden, dan is respect geen essentiële driver.

Bij een klassiek ingerichte organisatie is vaak sprake van een processen- en tools focus. Deze focus leidt niet tot een agile werkmethode. Dat wil niet zeggen dat een organisatie die verplichte systemen, procedures en tools hanteert niet functioneert. In tegendeel, maar respect is dan niet een harde voorwaarde om doelstellingen te behalen. Een medewerker respecteert dan vooral het proces, waarin efficiëntie, discipline en supervisie belangrijker worden geacht.

Binnen de Scrum methodologie is Respect een van de agile peilers. Zonder respect zijn geen productieve relaties binnen een team mogelijk. Ik geef een simpel voorbeeld: ideeën van een teamlid of teamleden worden belachelijk gemaakt of genegeerd. Dit heeft als consequentie dat teamleden zich niet meer uitspreken, niet meer vol meedoen en ontwikkeling van alle teamleden stopt. Hoe werk jij samen met iemand die voor jou geen respect heeft? Het antwoord is duidelijk, het resultaat van het team zal beperkt zijn. Dat deze scrum value belangrijk is is eigenlijk heel logisch. In scrum bepalen de mensen het succes, niet het  scrum proces.

Courage

Stel dat Respect tussen alle teamleden op orde is, kan men zich dan vrij uiten? Daarvoor is er Courage (moed) nodig. Want zelfs als er Respect is moet men zich nog wel durven uiten. Iedereen maakt fouten, ook jij en ik. We weten immers niet altijd alles, dat moet je durven toegeven. Hoe veel ervaring je ook hebt, je kan fouten maken die uiteindelijk in het product te zien zijn. Wat ik als belangrijke graadmeter van de scrum value moed beschouw? Dat elk teamlid verantwoordelijkheid neemt voor het gezamenlijke resultaat van het team. Hoe hard je ook gewerkt hebt, wat je ook heb bijgedragen, wees moedig als jouw team een matig resultaat heeft bereikt.

Commitment

Commitment staat voor een eerlijke, onvoorwaardelijke instelling om het gezamenlijke doel te bereiken. Je persoonlijke agenda hoort niet thuis in het team, wat commitment wel is dat alle teamleden aanspreekbaar zijn op hun bijdrage. Als je accepteert dat je collega niet zijn best doet, heb jezelf commitment ook al geweld aangedaan. Commitment zal alleen plaatsvinden als de andere waarden ook van toepassing zijn.

Openness

Openness vraagt om de moed om andere opinies, meningen en nieuwe ideeën te accepteren zonder vooroordelen. Eerlijke communicatie binnen en buiten het team is een belangrijke voorwaarde. Je persoonlijke waarden doen er toe, maar sta altijd open om te leren van anderen. In scrum value: openess lees je hoe deze scrum waarde goed tot zijn recht komt.

Focus

Het team heeft de Scrum Value Focus nodig om de belangrijkste zaken als eerste op te pakken. Het gaat immers om klantwaarde. De sprintdoelen kunnen alleen gehaald worden als alle teamleden begrijpen dat al hun vaardigheden moeten worden ingezet tijdens de sprint. Elk teamlid moet gefocussed zijn op de taken die verricht moet worden. Waarbij Yagni (You Aint Gonna Need It) vaak gehanteerd zal worden.

Teamspirit

In voorgaande alinea heb ik de samenhang van de vijf Scrum Values behandelt. Door het op orde krijgen van de 5 values in een team ontstaat er een positieve flow. Deze wordt vaak team spirit genoemd en is gebaseerd op vertrouwen.

Er zijn nog twee factoren die geen officiële scrum waarde zijn, maar ik graag benoem: humor en zelfspot. Als deze in de juiste dosering worden toegepast kan dit een positieve invloed op het team hebben.

Een beetje humor is duidelijk, iedereen werkt graag in een omgeving waar wordt gelachen. Dit is verfrissend en zorgt voor een goede werksfeer. Het gaat dan vanzelfsprekend wel om humor die niet ten koste gaat van een ander.

Dat zelfspot een team kan helpen is altijd wat lastiger uit te leggen. In de juiste mate toegepast toont zelfspot jouw wil om beter te worden, het toont dat je jouw eigen ‘tekortkomingen’ kent en dat je bereid bent om te leren.

Let wel op dat humor en zelfspot niet ‘over de top’ is, je bent aan het werk en er moet gepresteerd worden. Omdat jouw team openheid als een belangrijke peiler heeft , moet je er ook rekening mee houden dat niet-teamleden een goede indruk behouden van de teamprofessionaliteit.

Samenvatting

Het zal je duidelijk zijn dat de values geen losse onderdelen zijn. Het is een ketting, waarvan de zwakste schakel het uiteindelijke teamresultaat bepaald. Een team zal streven om alle waarden, zoals boven beknopt beschreven staat, ook daadwerkelijk toe te passen.

Iedereen weet ook dat personen met alle benodigde competenties schaars zijn. Niemand is perfect, dus zie deze waarden a.u.b. niet als een meetlat waar iedereen mee kan worden opgemeten. Het zijn professionele waarden die men kan leren, leren doe je ook door deze values elke dag toe te passen.

Tot slot

Dit artikel startte met de vraag: ‘Scrum Values: Wat heb ik er aan?’ Ik wilde je ’triggeren’ door het woordje ‘ik’ te gebruiken. Values zijn team gerichte ‘wij’ waarden die door elk teamlid omarmt en gehanteerd wordt. De ‘ik’ waarde komt wellicht tot leven door de volgende zin:

Vraag niet eerst anderen om respect, courage, commitment, focus en openness. Begin bij jezelf!