View Post

Wat is Lumina Spark?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lumina Spark is een persoonlijkheidsmodel gebaseerd op een combinatie van Big Five en Jung. Lumina Spark is bedacht door Stewart Desson. In de markt van persoonlijkheidsdiagnoses zijn er zeer veel instrumenten. Het systeem van Lumina is een van de nieuwere methodieken (2009). Lumina tracht door het combineren van Big Five …

View Post

6 logische niveaus – Bateson en Dilts

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. De logische niveaus is een analyse- en verandermodel dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Het model helpt ons de verschillende niveaus te begrijpen waarop we onze wereld ervaren. De kracht van …

View Post

De verandercurve van Kübler-Ross

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. De verandercurve van Kübler-Ross staat voor de 5 emotionele fases van personen in elk verandertraject. De verandercurve is ook bekend als de rouwcurve. De laatste is wellicht bekender, omdat de achtergrond van deze theorie gelegd is in de medische wereld. Elisabeth Kübler-Ross was namelijk een psychiater, zij  was de eerste …

View Post

Wat is de taxonomie van Bloom?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. De taxonomie van Bloom beschrijft 6 verschillende soorten van leren. In 1956 stond Benjamin Bloom aan het hoofd van een groep onderwijspsychologen die een classificatie ontwikkelden van niveaus van intellectueel gedrag die belangrijk zijn bij het leren. De taxonomie van Bloom is een set van drie hiërarchische modellen die worden …

View Post

Wat is DISC?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. DISC is een persoonlijkheidsanalyse model dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC helpt om observeerbaar, normaal, menselijk gedrag te meten en bespreekbaar te maken. Het DISC model geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheids- en communicatiestijl en die van anderen. De …

View Post

Wat is geweldloze communicatie (NVC)?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Geweldloze communicatie (NVC) is een communicatiemethode die gebaseerd is op de aanname dat alle mensen over mededogen en empathie beschikken en dat mensen alleen hun toevlucht nemen tot geweld of gedrag dat schadelijk is voor anderen wanneer ze geen effectievere strategieën herkennen om aan de behoeften te voldoen. Geweldloze communicatie …

View Post

Tips voor agile leiders i.v.m. Corona

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Werken op korte termijn de Agile teams in jouw organisatie thuis? Wat te doen? In dit artikel een mogelijke aanvliegroute, waarbij ik mij terdege realiseer dat elke situatie uniek is. Agile werken is echter bij uitstek geschikt om met complexe situaties om te gaan. Het artikel is geschreven vanuit een …

View Post

The Culture Map van Erin Meyer

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 11 min. Samenwerken met andere culturen. Ken jij de zakelijke verschillen tussen de diverse culturen? Professor Erin Meyer beschrijft een theorie met 8 culturele dimensies: The Culture Map. Veel misverstanden komen tot stand omdat velen onderschatten hoe verschillend mensen zijn in het omgaan met dingen in andere landen of andere culturen. Daar …

View Post

Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Ben jij op zoek naar een moderne versie die jouw persoonlijkheid beschrijft? Denk dan eens aan het 16personalities model! Zoals je weet zijn er meerdere modellen die je kunnen helpen om jouw persoonlijkheidstype te beschrijven. In dit artikel wordt een van de recentere methodieken beschreven. De informatie die in dit …

View Post

Wat is het 4 kwadrantenmodel van Wilber?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 6 min. Het 4 kwadrantenmodel van Wilber hanteert 4 lenzen om anders te kijken naar de werkelijkheid. Het model toont ons dat we onze werkelijkheid door een individuele, collectieve, subjectieve en/of objectieve lens kunnen bekijken. Het 4 kwadrantenmodel van Ken Wilber toont in elk kwadrant de werkelijkheid van dit kwadrant op eigen, …

View Post

Collectief leren: enkel-, dubbel- en drieslag leren

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Collectief leren is het veranderen van het collectieve gedrag van alle organisatieleden en daarmee ook de expliciete én impliciete regels die voor dat gedrag gelden. Volgens Wierdsma en Swieringa. Een collectief lerende organisatie is wat agile werken impliceert. Het belang van collectief leren is groot, maar wat is collectief leren …

View Post

Kennismakingsspel

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 3 min. Goed kennismaken met elkaar helpt teams met het bouwen aan vertrouwen. Daar zijn een aantal methoden voor. In dit artikel beschrijf ik een kennismakingsspel welk je gewoon kant en klaar uit een doosje haalt. Ik kwam dit spel tegen en zag dat het een speelse manier is om kennis te …

View Post

Wat is jouw Ikigai? Bepaal jouw doel in het leven!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Ikigai is een Japans gedachtegoed waarbij het gaat om het hebben, of vinden van je eigen doel in het leven. Ikigia staat voor: de reden van je bestaan of de reden waarom je uit je bed komt of datgene waar je gelukkig van wordt. Jouw ‘Ikigai’ is het kruispunt van …

View Post

Onderhandelen met de Harvard methode in 4 stappen!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. De Harvard onderhandel methode is een methode voor principieel onderhandelen. De nadruk van deze methode ligt op het vinden van gemeenschappelijke belangen, het bedenken van oplossingen die een win/win-situatie opleveren, met toetsing aan redelijke, objectieve normen. De Harvard onderhandel methode kan worden toegepast door iedereen en in elke situatie. Hoe …

View Post

Het Pareto principe en agile werken

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Het Pareto principe staat voor: 80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Het Pareto principe wordt daarom ook wel de 80/20 regel, 20/80 regel of Pareto’s wet genoemd. De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto heeft ruim 100 jaar geleden vastgesteld dat 80% van de bezittingen in Italië …

View Post

Wat is holacratie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Het belangrijkste verschil met traditioneel managementhiërarchie is dat het de machtsdynamiek binnen een organisatie verschuift. Holacratie neemt de macht van één persoon, of een groep aan de top, …

View Post

De dramadriehoek van Karpman

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 11 min. De dramadriehoek van Karpman is een model voor communicatie en samenwerking, waarin drie ineffectieve rollen worden beschreven. Binnen deze driehoek nemen mensen één van de volgende drie ineffectieve rollen aan: ‘aanklager’, ‘redder’ of ‘slachtoffer’. Het model wordt ook vaak het Karpman-driehoek genoemd, de bedenker van dit model is Stephen Karpman …

View Post

Wat is Leadership Agility?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 9 min. De Leadership Agility theorie van Joiner en Josephs beschrijft 5 niveaus van leiderschap. Leadership Agility is de belangrijkste leiderschapscompetentie die nodig is voor duurzaam succes in de huidige complexe en snelle bedrijfsomgeving. Als je een manager bent leef je elke dag in een steeds snellere en complexere, onderling verbonden wereld, …

View Post

Wat is tribaal leiderschap?

In Agile, Leiderschap by Peter

Leestijd: 14 min. Zodra je een leider bent van een groep van 20 tot 150 mensen ben je een tribale leider! Wist je dat er 5 opeenvolgende fasen van leiderschap zijn voor een tribale leider? Althans volgens Dave Logan, John King en Halee Fischer-Wright, de auteurs van Tribal Leadership. Zij beschrijven een leiderschapstheorie …

View Post

Het cultuurmodel van Laloux

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 14 min. Het cultuurmodel van Laloux kent 5 fasen, waarbij de vijfde fase staat voor de beschrijving van een nieuwe organisatievorm Teal. Frederic Laloux stelt dat we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waar een andere organisatievorm bij past. In het Engels heet het model het Laloux cultural model. Volgens …

View Post

Het organisatiecultuurmodel van Schein

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Het organisatiecultuurmodel van Schein hanteert drie niveaus voor cultuur in een organisatie: artefacts, verkondigde basiswaarden en veronderstelde waarden. Schein stelt in zijn organisatiecultuurmodel dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zichtbaar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. De laatst genoemden worden ook …

View Post

De Stacey Matrix

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 7 min. De Stacey Matrix is ontworpen om de beste managementacties te kiezen door de factoren die bijdragen aan complexiteit te begrijpen en de verschillende graden van complexiteit op de juiste manier te benaderen. In spreektaal: welke managementbenadering past nu het beste bij de situatie? Ralph Stacey heeft daartoe een matrix ontwikkeld …

View Post

Agile storytelling? Schrijf een persbericht!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. In dit artikel is een workshop beschreven waar je door het schrijven van een persbericht met het team (voordat je met een opdracht start) het beoogde resultaat gemakkelijker kan realiseren. Start van een opdracht? Storytelling? Doe de workshop: schrijf een persbericht aan het begin! Storytelling gaat over het delen van …

View Post

Diffusie van innovatie theorie van Rogers

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Diffusie van innovatie theorie van Rogers is een communicatie model om uit te leggen hoe een product, dienst of idee in de loop van de tijd aan kracht wint en zich verspreidt in een populatie of een sociaal systeem. Je kent een onderdeel van deze theorie vermoedelijk als de Product …

View Post

Drie werkvormen van Hurson: High Five, DRIVE en POWER.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het Productive Thinking Model hanteert drie werkvormen die gebruikt kunnen worden in het PTM model. De drie werkvormen die worden beschreven zijn: High Five, DRIVE en POWER. Deze modellen zijn ontwikkeld door Tim Hurson. Deze werkvormen zijn echter ook geschikt voor andere toepassingen. Daarom worden deze 3 werkvormen in dit …

View Post

Wat is het Productive Thinking Model van Hurson?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Het Productive Thinking Model van Hurson is een framework dat verschillende creativiteitstechnieken in verschillende stadia van het proces stimuleert. Het model hanteert 6 stappen, waarbij in elke stap een combinatie van creatief en kritisch denken wordt toegepast. Hurson’s Productive Thinking Model kan worden gebruikt door individuen, teams en organisaties. Eigenlijk …

View Post

De 6 interventie stijlen van John Heron

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 6 min. Het framework van John Heron is een model om te analyseren hoe je het beste kunt helpen door een interventie te doen. Zijn model identificeert 2 hoofdcategorieën met in totaal 6 interventie stijlen voor het ‘helpen’ bij interventies. Op de juiste manier helpen is best een uitdaging. Het framework helpt …

View Post

Wat is de SCAMPER methode?

In Agile, Basics, Lean by Peter

Leestijd: 8 min. De SCAMPER methode is een creatief denk- en probleemoplossende techniek om ideeën te genereren. Het is een lateraal denkproces die je helpt met het verkennen van nieuwe mogelijkheden. SCAMPER is het beste te omschrijven als het hanteren van 7 provocatieve lenzen. Door elke keer op een andere manier naar de …

View Post

De 9 Teamrollen van Belbin

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. Het Belbin Teamrollen model gaat uit van 9 mogelijke rollen in een team. Je hebt meerdere rollen in een team nodig om te komen tot succesvolle samenwerkingen en prestaties van teams. In het Belbin model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken in een team. Kwaliteiten …

View Post

Het kernkwadrant van Ofman

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het kernkwadrant van Daniel Ofman is een heldere en eenvoudige methode om jouw sterke en zwakke punten helder te krijgen door je kernkwaliteiten te benoemen. Je kunt het kernkwadrant ook goed gebruiken om conflicten inzichtelijk te maken. Door het toepassen van het kwadrant van Ofman krijg je een beter inzicht, …