Kernkwadrant Ofman management

Het kernkwadrant van Ofman

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min.

Het kernkwadrant van Daniel Ofman is een heldere en eenvoudige methode om jouw sterke en zwakke punten helder te krijgen door je kernkwaliteiten te benoemen. Je kunt het kernkwadrant ook goed gebruiken om conflicten inzichtelijk te maken.

Door het toepassen van het kwadrant van Ofman krijg je een beter inzicht, want vanuit kernkwaliteiten kunnen iemands valkuilen, uitdagingen en allergieën beter worden verwoord.

Interessant aan het model is dat je altijd de 4 kwadranten in ogenschouw neemt, voordat je een conclusie trekt.

De 4 kwadranten

De vier kwadranten van het Ofman model zijn: Kernkwaliteit, Valkuil, Allergie en Uitdaging. Gezamenlijk vormen ze het kernkwadrant van Ofman. Zoals altijd zegt een plaatje veel:

Kernkwadrant van Daniel Ofman
Bezieling en kwaliteit in organisaties - Daniel Ofman - Cover

Kernkwaliteiten

Een kernkwaliteit is volgens Daniel Ofman (de bedenker) de kenmerkende sterktes die iemand heeft. Iedereen heeft kwaliteiten. In deze kwaliteiten herken je jezelf direct.

Een gemakkelijke manier om deze te bepalen is gebruik te maken van de volgende 3 stellingen:

 • Wat ik van mijzelf gewoon vind.
 • Anderen waarderen in mij ….
 • Wat ik in anderen aanmoedig of van anderen eis.

Kortom, jouw positieve punten die jezelf of anderen naar voren brengen als er naar gevraagd wordt.

Overigens volgen de stellingen elke keer hetzelfde patroon: mijn visie op mezelf, mijn visie op anderen en wat anderen van mij vinden. Dit zie je ook terug bij jouw valkuil

Valkuilen

Jouw kernkwaliteiten worden echter een valkuil als je daarin doorschiet. Dit heet vervormingen, een kwaliteit vervormt zich naar een zwakte.

Een eenvoudige wijze om jouw valkuilen te herkennen is gebruik te maken van de volgende stellingen:

 • Wat ik in mijzelf geneigd ben te rechtvaardigen.
 • Bij anderen ben ik bereid om het door de vingers te zien.
 • Wat anderen mij verwijten.

Uitdagingen

Als je spreekt over uitdagingen dan heb je het over ontwikkelpunten voor jezelf. De ‘kwaliteit’ van de ander benoem jij op een negatieve wijze. Dit komt omdat je meent dat de ander in zijn of haar kwaliteit is doorgeschoten.

De volgende stellingen kan je gebruiken om achter jouw uitdagingen te komen:

 • Wat ik in mijzelf mis.
 • Ik bewonder in anderen: ….
 • Wat anderen mij toewensen.

Allergieën

Iedereen heeft weleens irritaties over anderen. Dit komt vaak doordat in jouw ogen een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit. Jouw reactie is dan een allergie, maar deze reactie is vaak een reactie op een tegenovergestelde kwaliteit van jezelf. De kwaliteit van de andere ‘matched’ dan niet met jouw kwaliteiten.

Met de volgende stellingen, herken je ze snel:

 • Wat ik in mijzelf zou verafschuwen.
 • Anderen minacht ik voor ….
 • Wat anderen mij aanraden om te relativeren.

Kernkwadrant toepassen binnen teams?

Als bekend is welke kernkwaliteiten er allemaal aanwezig zijn, is het vrij gemakkelijk om onderlinge frustraties bespreekbaar te maken. Er is veelal sprake van een wisselwerking tussen allergie en kernkwaliteit.

Als een Agile team van elkaar de kernkwaliteiten weet, is een retrospective over de bijbehorende allergieën wellicht interessant. Een goede mogelijkheid om de samenwerking verder te verbeteren.

Start met jouw kernkwadrant!

Idealiter start je direct met het opstellen van jouw kernkwadrant. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor:

 • Beantwoord op een eerlijke wijze de voorgaande stellingen.
 • Benoem je sterke punten en ga verder naar jouw valkuilen, uitdagingen en allergieën. Het model met de klok mee beantwoorden.
 • Vraag mensen om je heen naar jouw valkuilen. Gebruik je valkuil om je kwaliteit te herkennen. Koppel dan jouw uitdagingen en allergieën eraan.
 • Irriteer je jezelf regelmatig aan een ander? Bepaal waarom dit zo is door de kwaliteit erachter te herleiden.

Een totaal andere mogelijkheid is dat je op zoek gaat naar een test op internet, waar je na een aantal vragen te beantwoorden een terugkoppeling ontvangt.

Wat tot nu toe ontbreekt zijn concrete voorbeelden. Bovenstaande  mogelijkheden dwingen je echter om eens na te denken over hoe het bij jou in elkaar steekt.

Je kunt hiervoor een kwaliteiten-spel gebruiken, maar om het voor jou gemakkelijker te maken is een lijstje met voorbeelden van Kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen onderstaand toegevoegd.

Voorbeelden Kernkwaliteit, Valkuil, Uitdaging, Allergie

Bovenstaande voorbeelden vind je ook terug in het artikel: Het Enneagram voor Agile Teams. Daar zijn deze kernkwaliteiten gekoppeld aan het Enneagram Type.

Conflict?

Als je in een conflictsituatie terecht komt is het handig om een dubbel kernkwadrant samen te stellen. Deze ziet er dan als volgt uit:

Dubbelkwadrant Ofman voor conflicten

Wat je hierboven waarneemt is dat de valkuil van de één de allergie van de ander is.

Hanteer een aantal vragen om dit inzichtelijk te maken:

 • Wat zie je?
 • Wat doe je?
 • Waarom doe je dat?
 • Wat heeft dat voor gevolg bij de ander?

De uitkomst is altijd dat jouw valkuil precies de allergie van de ander is. De snelste manier om naar elkaar toe te komen is uit te zoeken welke factoren een rol spelen.

Samenvatting

Het kernkwadrant van Ofman is een heldere en eenvoudige methode om jouw sterke en zwakke punten helder te krijgen door je kernkwaliteiten te benoemen. Je kunt het kernkwadrant ook goed gebruiken om conflicten inzichtelijk te maken.

Tot Slot

Persoonlijkheidsmodellen laten je zien hoe een persoonlijkheid in elkaar zit. Er zijn naast het Kernkwaliteiten en kernkwadrant van Daniel Ofman ook andere persoonlijkheidsmodellen:

Enneagram, MBTI – Meyers-Brigss Type Indicator, Teamrollen model van Belbin, The Big Five, De roos van Leary en nog meer.

Een andere insteek zou kunnen zijn dat je jezelf afvraagt waarom er zoveel gedoe is. Lees dan De dramadriehoek van Karpman eens.