View Post

Het Enneagram voor Agile teams

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Het Enneagram is een systeem van persoonlijkheidstypering dat patronen beschrijft hoe mensen de wereld conceptualiseren en hun emoties beheren. Kortom, het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag in onderlinge relaties bezighoudt. De Enneagram-model beschrijft negen verschillende persoonlijkheidstypen en brengt elk van deze typen in kaart op …

View Post

Wat is goed faciliteren?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Faciliteren is een van de taken van een Agile Coach. Maar wat is goed faciliteren? Daar is geen simpel antwoord op te geven. Volgens Van Dale is faciliteren: mogelijk maken. Dat is wel erg beperkt, daarom leg ik het hier verder uit. Een facilitator is idealiter een neutrale partij in …

View Post

Wat is Mob Programming?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Mob Programming is een softwareontwikkelingsaanpak waarbij het hele team aan hetzelfde ding werkt, op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte en op dezelfde computer. Mob Programming of Mobbing gaat over samenwerking, zoals in het Agile Manifesto beschreven is. Een team wat aan hetzelfde ding werkt, op hetzelfde moment in dezelfde ruimte, …

View Post

Benoem de olifant in de kamer!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Een olifant in de kamer! Deze uitdrukking is gebaseerd op het idee dat het onmogelijk is om een olifant in een kamer niet te zien. Mensen die de olifant zogenaamd niet zien, willen een groot probleem niet bespreken of aanpakken. Iedereen ziet hem, niemand zegt het! Dat is een uitermate …

View Post

Het FAST Agile Framework

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 11 min. FAST Agile is een nieuwe scalings methodiek die kiest voor het toepassen van het Open Space concept. De FAST Agile methodiek is in dit artikel beschreven. De bedenker van Fluid Scaling Technology for Agile, Ron Quartel, werd niet echt enthousiast van andere scalings methodieken. Hij werd echter enthousiast toen hij …

View Post

Drive, wat motiveert ons?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Het Drive model van Daniel Pink beschrijft dat mensen 3 behoeften hebben om intrinsiek te worden gemotiveerd: autonomie, zingeving en meesterschap. Als aan deze behoeften door de (werk)omgeving wordt voldaan, blijven mensen gemotiveerd en zullen ze meer bereiken. Dit staat haaks op de gebruikelijke management methode: ‘wortel en stok’ van …

View Post

Wat zijn Liberating Structures?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Liberating Structures zijn een set van 35 werkvormen, waarbij de participatie in een groepssessie door alle samenwerkende deelnemers mogelijk wordt gemaakt. Ongeacht de groepsgrootte kan iedereen  betrokken worden en controle hebben over de inhoud van een sessie. LS maakt gebruikt van de kennis in de groep, de gezamenlijke expertise en …

View Post

Wat is Dynamic Reteaming?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min. Dynamic Reteaming is wanneer je de team samenstelling verandert. Dit is echter geen eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces waarbij je oude dogma’s loslaat. Reteaming is het tegenovergestelde van het behouden van je teams. Heidi Helfland definieert Reteaming als: wanneer je je team samenstelling verandert. Reteaming kan zo eenvoudig zijn …

View Post

Wat is Open Space Technology?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Open Space Technology (OST) is een methode die gebaseerd is op een filosofie die ervan uitgaat dat deelnemers aan een sessie een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen, helemaal als het probleem voor hen belangrijk en/of duidelijk is. Iedereen telt mee om de agenda te bepalen en …

View Post

Herken de vier aspecten van communicatie

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. We kennen allemaal voorbeelden waar een goedbedoelde opmerking of mededeling volledig verkeerd valt. Volgens Schulz von Thun, die de theorie van de 4 aspecten van communicatie heeft beschreven, komt dit omdat er 4 aspecten in alle communicatie gelijktijdig aanwezig zijn. Communiceren doen we allemaal, dus zijn we er allemaal heel …

View Post

Wat is Deep Democracy?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy hanteert als belangrijkste uitgangspunt dat de beste besluiten tot stand komen als kennis, talenten, ervaringen en emoties van mensen met een grote diversiteit samenkomen. Het is leren omgaan met …

View Post

De bouwstenen van FAST Agile

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. FAST Agile is een Agile Scaling methode die een aantal bekende wetenschappelijke onderzoeken en publicaties combineert en daar eenvoudige regels op toepast. Het bijzondere aan FAST Agile is wellicht dat FAST Agile gebaseerd is op een aantal belangrijke (recente) publicaties. Alle onderliggende denkwijzen hebben hun bestaansrecht al bewezen of zijn …

View Post

Wat is het Johari venster?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Het Johari venster legt uit wat de relatie is tussen gedrag en feedback. Het Johari venster levert inzichten om communicatie tussen mensen beter te begrijpen. De term Johari is afgeleid van de voornamen van twee Amerikaanse onderzoekers die het model hebben bedacht: Joseph Luft en Harry Ingham. Dit artikel is …

View Post

Wat is FAST Agile?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. Volgens de bedenker is FAST Agile een systeem voor organische samenwerking bij creatieve inspanningen. FAST, FST of FaST is een acroniem voor Fluid Scaling Technology. In een Agile context gebruikt men FAST Agile. Als men alle marketingpraat weghaalt is FAST Agile een bijzonder Scaling systeem, geschikt voor kleine tot en …

View Post

Push vs Pull systemen

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. Push en Pull systemen zijn twee verschillende filosofieën over beheersing van het productieproces. In een push systeem probeert men om zo nauwkeurig mogelijk de toekomst te voorspellen en maakt men daaropvolgend de productieplanningen. Kortom, men gaat produceren o.b.v. een inschatting van de vraag. In een pull systeem start men pas met …

View Post

Conflict Cirkel van Moore!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. De Conflict Cirkel van Moore is een analyse tool die inzicht geeft in de bron en dynamiek van een conflict.  Christopher Moore heeft een model bedacht, die zeer geschikt is voor het doorgronden van conflicten. Het Conflict Cirkel model is namelijk een analyse tool. Deze tool helpt met de identificatie …

View Post

Wat is actief luisteren?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Actief luisteren is ook een techniek die je aan kunt leren, waardoor je in staat bent je volledig te concentreren op wat anderen zeggen en daardoor zal je de volledige boodschap …

View Post

Wat is The Golden Circle van Simon Sinek?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Start with Why! Dat is kern van het model ‘De gouden cirkel’ van Simon Sinek. Simon Sinek vroeg zich af waarom sommige bedrijven innovatiever en succesvoller zijn dan andere. Waarom hebben bepaalde bedrijven ‘fans’ die graag bij een merk willen horen?  Het start met de WAAROM-vraag! Sinek ontdekte dat succes …

View Post

Wat zijn kernwaarden?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. Kernwaarden zijn diep verankerde persoonlijke overtuigingen die jouw beeld en je oordeel filteren over jezelf en over anderen. Kernwaarden worden ook gebruikt door organisaties of teams. Dan zijn het eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf of team voor staat. In dit artikel: kernwaarden van personen, organisaties en …

View Post

XY-theorie van McGregor

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 4 min. De XY-theorie van McGregor beschrijft het functioneren van mensen in een organisatie. Het uitgangspunt van zijn theorie zijn twee archetypische mensbeelden die tegengesteld zijn: menstype X en menstype Y. Theorie X gaat er vanuit dat de mens lui is en zoveel mogelijk probeert om werk te vermijden. Theorie Y gaat …

View Post

Het ijsberg model van McClelland voor gedragsverandering

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Het ijsberg model hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen.  De ijsberg wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van een individu. Een ijsberg toont slechts 10% van zijn massa boven …

View Post

Wat is het Scaled Agile Framework? – SAFe?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. Scaled Agile Framework of SAFe is een framework met Agile principes en tools voor grote organisaties.  De basisgedachte achter SAFe is dat het framework is, die zo goed schaalbaar is dat het zelfs een enterprise volledig kan dienen. Honderden mensen kunnen gezamenlijk Agile werken aan de strategische doelstellingen. Scaling van …

View Post

Over de Streep!

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 4 min. Over de Streep is een bekende Agile werkvorm om groepen met elkaar kennis te laten maken en teams zich meer bewust te laten worden van hun gedrag. Over de Streep is in Nederland bekend geworden door het programma Challenge Day uitgezonden door de KRO. Het is de Nederlandse variant van …

View Post

3 niveaus van Agile Coaching.

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min. Weet jij wat de verschillende niveaus van Agile Coaching zijn? De drie niveaus van Agile Coaching die je moet kennen zijn Team Facilitator, Agile Coach en Enterprise Coach. In dit artikel de verschillen en overeenkomsten. Agile Coaching – 3 niveaus Om de 3 niveaus van Agile Coaching te beschrijven hanteer …

View Post

De negatieve brainstorm als Design Thinking Tool.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. De negatieve brainstorm techniek (reverse brainstorming technique) is een creatieve methode om problemen op te lossen. Na het identificeren van het probleem ga je in een brainstorm sessie het probleem nog groter maken. Daarmee onderzoekt het team wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Het probleem wordt omgekeerd naar de …

View Post

Het 5-box coach model voor coachen van verandering

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min. Het 5-box coach model is een tool om verandering tot stand te brengen. Dit model is vooral geschikt om personen te coachen die al geruime tijd een bepaald doel willen bereiken, maar om verschillende redenen dit niet kunnen bereiken. Het Vijf-Box coach model is dus een goed startpunt wanneer een …

View Post

Het GROUP model voor team coaching.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Het GROUP model is een praktisch model voor team coaching in organisaties. Het model is ontwikkeld door Saul Brown en Anthony Grant. Het GROUP model is een verdere uitwerking van het GROW model. Het GROUP model richt zich echter op teams. Ook bij het GROUP model is er sprake van …

View Post

Conflicten in een Agile Team?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Conflicten in een Agile Team? Jazeker, een groep mensen gaat een team vormen. Een groep met allerlei verschillende achtergronden, overtuigingen en karakters. Dit leidt regelmatig tot conflicten. In het artikel de 5 frustraties van teamwork wordt beschreven dat conflicten in teams erbij horen. Zelfs nodig zijn om als team verder …

View Post

Agile Coachen van klagers!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Hoe gaat een Agile Coach om met (anonieme) klagers en klachten? Agile coachen van klagers, dat is een interessante vraag! Een manager zal bij klachten vaak direct willen handelen, een Agile Coach hanteert een andere methode. Wees je ervan bewust dat klagen een functie heeft. Teamleden kunnen terecht bezorgd zijn …