View Post

Wat is Lean Coffee?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lean Coffee is een faciliterende groepssessie. Met Lean Coffee breng je leren en samenwerking tot stand door het creëren van effectieve groepsdiscussies. Lean Coffee is een gestructureerde bijeenkomst zonder agenda. De deelnemers komen eerst bijeen en pas dan stelt men de agenda samen. Lean Coffee maakt dus het mogelijk om …

View Post

Eisenhower matrix voor time management

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. Voor time management zijn twee dimensies van belang: de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid. Door de beschikbare tijd tegenover de taken en opdrachten te plaatsen kan men goed prioriteiten stellen. Het Eisenhower matrix is een van bekendste time management modellen. De prioriteiten matrix van Eisenhower verbindt urgentie …

View Post

Leading Change Model van Kotter bestaat uit 8 stappen!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. De cultuur van een organisatie kan je veranderen door urgentie te creëren, het aanstellen van leiders in verandering, het bouwen aan een visie, de visie effectief te communiceren, obstakels verwijderen, quick wins te realiseren, verder te bouwen en de verandering te borgen. Dit is het 8 stappen Leading Change Model …

View Post

Wat is het Dreyfus model?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Het Dreyfus model geeft inzicht in de beheersingsniveaus van vaardigheden. Er zijn een aantal omschrijvingen voor het proces dat iemand doorloopt om vaardigheden te leren: het Dreyfus model is een expertise model die de beheersingsniveaus, expertise ontwikkeling of leren van een vaardigheid beschrijft. Voor het leren van competenties en vaardigheden …

View Post

Wat is Teamleren volgens Bijlsma?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Teamleren is het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Het Teamleren model is ontwikkeld door Tom Bijlsma, die hier meerdere onderzoeken naar heeft gedaan. Het model is ontwikkelt voor met name crisisteams, …

View Post

Het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Een van de bekendste modellen van leiderschap is het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard. Hersey en Blachard ontwikkelden hun model vanuit de visie dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die …

View Post

Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. De theorie van de Big Five hanteert 5 dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Door van elke dimensie aan te geven in welke mate deze op iemand van toepassing is kan je een karakter van een persoon beschrijven. De persoonlijkheid is een bepalende factor, want als je …

View Post

5 disciplines van een lerende organisatie

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Lerende organisaties worden geschapen en versterkt door het praktiseren van vijf elkaar versterkende disciplines: team leren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale modellen en, als een soort centrale dimensie, systeemdenken. Dat is de definitie volgens van Caluwé en Vermaak, deze definitie sluit ook goed aan bij de ‘5 disciplines …

View Post

ik-ik-jij feedback methode

In Agile, More by Peter

Leestijd: 7 min. De ik-ik-jij methode is een prettige methode voor een team om feedback te geven en te ontvangen. Vooral omdat het team afspraken kan maken tot hoever de feedback reikt. Feedback geven en ontvangen is een noodzaak om een high performing team te bouwen, zonder feedback komt een team niet volledig …

View Post

The smell of the place, start de verandering!

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 4 min. Cultuur is vaak moeilijk concreet te maken, toch voelen we het direct aan. Je eerste indruk geeft vaak al de ‘Smell of the place’. Zonder dat we het kunnen meten nemen we ‘the smell of the place’ direct waar. Denk maar eens na over het volgende. Je loopt een organisatie …

View Post

De facilitator als probleemoplosser?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. Een van de grootste uitdagingen voor een facilitator, zoals een Scrum Master of Agile coach, is om problemen NIET op te lossen. Niet oplossen? Je weet toch wel dat een belangrijke taak van een Scrum Master het gladstrijken van impediments is? In dit artikel is beschreven waarom het oplossen van …

View Post

Beïnvloeden van gedrag? De Roos van Leary!

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. De Roos van Leary gaat ervan uit dat het op een bepaalde manier reageren van mensen vaak te voorspellen is waardoor gedrag te beïnvloeden is. Gedragingen van de één roept vaak gedrag bij de ander op. We herkennen allen direct de volgende beweringen: op actie volgt reactie, zenden en ontvangen …

View Post

Wat is de 5W2H methode?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar is dat het eigenlijk vreemd is dat 5W2H niet bovenaan …

View Post

Business Model Canvas

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 9 min. Wat is het Business Model Canvas? Het Business Model Canvas laat op een visuele manier zien wat er van belang is in een businessmodel en hoe de onderlinge samenhang is van de onderliggende bouwstenen. Dit artikel heb ik geschreven als uitbreiding op het artikel: Wat is de Lean Startup Methode? …

View Post

Wat is de Lean Startup Methode?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 9 min. Wat is de Lean Startup Methode? Lean Startup is een ontwikkelmethode die voorstander is van experimenteren en toetsen van business ideeën bij de klant. De feedback van klanten is belangrijker dan intuïtie. Een Startup kiest voor iteratief ontwerpen in plaats van grootschalig ontwikkelen. Er is dus geen grote lancering van …

View Post

Metrics en User Stories

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 2 min. In dit artikel ligt de focus op de metrics die aan User Stories gerelateerd zijn. De hier beschreven metrics zijn: Story completion ratio en Story point completion ratio. Voor Defect Count by Stories verwijs ik je naar het artikel Defect Metrics. Story completion ratio De bedoeling van deze metric is …

View Post

Defect Metrics

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. In dit artikel ligt de focus op de defect metrics. Dit zijn metrics die heel simpel meten hoe vaak iets fout is gegaan. Ik behandel 2 varianten: Defect Count by Story en de Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de fouttelling per story en de foutmeting per sprint. Ik …

View Post

Coaching Agile Teams

In Agile, boek review by Peter

Leestijd: 4 min. Waar moet je beginnen met een boek review over het boek Coaching Agile Teams. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Laat ik beginnen met dat dit boek mij zo ontzettend vaak is aangeraden dat ik geen andere keuze heb dan er over te schrijven. Het is een boek dat je …

View Post

Wat is het 70:20:10 model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? Waar staat 70:20:10 nu eigenlijk echt voor? Het model is …

View Post

Het Ishikawa diagram

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Het doel van het Ishikawa diagram (in spreektaal vaak de visgraatmethode genoemd) is om tot de bronoorzaak van problemen …

View Post

De zes denkhoeden van De Bono

In Agile, Intermediate, More by Peter

Leestijd: 8 min. Met De Zes Denkhoeden van De Bono heb je een manier om anders denken te stimuleren. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkrichtingen, hiervoor gebruikt De Bono zes (virtuele) denkhoeden. Deze manier van denken helpt mensen snel, doeltreffend en constructief tot nieuwe ideeën te komen. Het concept De basisgedachte van …

View Post

Wat is het Tuckman model?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. Het Tuckman model wordt gehanteerd om de status van groepen in hun ontwikkeling te bepalen en in te zetten voor teamontwikkeling. Het model is ontwikkeld door Bruce Tuckman in de 60-er jaren. Hij startte met een 4 fasen model, in de jaren 70 maakte hij  er een 5 fasenmodel van. …

View Post

Fun Retrospectives – boek review

In Agile, boek review, Intermediate by Peter

Leestijd: 2 min. Een boek review van Fun Retrospectives is het beschrijven van een soort basisboek met tientallen Retrospective voorbeelden. Het is geschreven door Paulo Caroli en Taina Caetano. De ondertiteling is: Activities and ideas for making Agile Retrospectives more engaging. Dit 124 pagina tellend boek staat er vol mee: Retrospectives. Na een …

View Post

Velocity – variantie, standaarddeviatie en voorspelbaarheid

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Een aanvulling op het artikel Velocity. Nog meer metrics die bij de metric Velocity thuishoren. Variantie, standaard deviatie en voorspelbaarheid. Echt iets voor de liefhebbers van metrics. Velocity – variantie en standaarddeviatie Klik voor het basisartikel over Velocity Variantie van Velocity Teams zouden idealiter een redelijk constante snelheid moeten hebben, …

View Post

Recidive en First time pass rate

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. Twee metrics die behoren bij Agile Project Tools: Recidive en first time pass rate. Wederom zijn deze metrics voor de ‘diehards’. De beschrijving van deze metrics is interessant als je al de nodige meters in agile werken heb gemaakt. Het geeft je meer inzichten. Recidive / recidivism Recidive is een …

View Post

Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Recent was ik deelnemer in de training ‘train de trainer’. In deze training werden de leerstijlen van Kolb gebruikt om inzicht te geven in de verschillen van leren van mensen. Een handig model welk ik graag deel. David Kolb is een Amerikaanse psycholoog die samen met Roger Fry in de …

View Post

Wat is een Agile Coach?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min. Wat is de rol van een Agile Coach binnen agile werken? Een Agile Coach helpt een organisatie die agile werkt of wilt gaan werken, hoewel dit feitelijk juist is zegt het nog niet veel. In dit artikel een kort overzicht van wat de rol van een AC inhoudt. Een Agile …