3 niveaus van Agile Coaching.

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min.

Weet jij wat de verschillende niveaus van Agile Coaching zijn? De drie niveaus van Agile Coaching die je moet kennen zijn Team Facilitator, Agile Coach en Enterprise Coach. In dit artikel de verschillen en overeenkomsten.

Agile Coaching – 3 niveaus

Om de 3 niveaus van Agile Coaching te beschrijven hanteer ik altijd de uitleg van Lyssa Adkins, schrijfster van het boek: Coaching Agile Teams. Over dit boek heb ik een korte review geschreven.

Volgens Lyssa Adkins zijn er 3 verschillende niveaus van Agile Coach. Team Facilitator, Agile Coach en Enterprise Coach. Een korte omschrijving van deze rollen:

  • Team facilitator: verantwoordelijk voor het faciliteren van Agile activiteiten en samenwerking in één team.
  • Agile Coach: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van teams, het begeleiden van anderen en het adviseren van managers.
  • Enterprise Coach: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van leiders, richt zich op cultuur en katalyseert verandering.

In onderstaande grafiek zie je hoe deze niveaus zich tot elkaar verhouden.

3 niveaus Agile Coaching

Op basis van bovenstaand plaatje is het al duidelijk, de vaardigheden nemen steeds verder toe. Onderstaand een korte toelichting waarin de belangrijkste verschillen beschreven worden.

Team Facilitator

De Team Facilitator is verantwoordelijk voor samenwerking in één of twee teams. De facilitator hanteert een aantal basisvaardigheden, want de teams zijn vaak al “up and running”.

Een Team facilitator ontwikkelt basisvaardigheden op het gebied van faciliteren, begeleiden of trainen. Een sterke focus ligt op communicatie, het leren om effectief te communiceren. Een Team Facilitator  zet je nog niet in voor Agile adoptie- of transformatie-initiatieven.

Agile Coach

De Agile Coach richt zich op het ontwikkelen van teams, andere Agile Coaches & Team facilitators om Agile goed te gebruiken, inclusief het ecosysteem rondom het team. Een Agile Coach is een expert in Lean-Agile praktijken en heeft veelal gekozen voor een focus op een kennisdomein:

  • technische expertise,
  • business verandering of
  • organisatorische verandering.

De Agile Coach beschikt over faciliterende vaardigheden, enkele professionele coachingsvaardigheden, en is bedreven in het begeleiden en onderwijzen.

Enterprise coach of Leadership Coach

Deze persoon richt zich op het ontwikkelen van de capaciteit van de organisatie om Agile als strategisch bedrijfsmiddel in te zetten. Dit is inclusief cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling en werkt op alle organisatieniveaus.

Samenvatting

De driedeling die Lyssa Adkins heeft gemaakt heb je zojuist gelezen. Naast deze is er ook een vijfdeling. Deze vijfdeling is gebaseerd op het model van Dreyfus. Door het hanteren van een vijfdeling is er meer ruimte voor nuances en verdieping.