De bouwstenen van FAST Agile

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min.

FAST Agile is een Agile Scaling methode die een aantal bekende wetenschappelijke onderzoeken en publicaties combineert en daar eenvoudige regels op toepast.

Het bijzondere aan FAST Agile is wellicht dat FAST Agile gebaseerd is op een aantal belangrijke (recente) publicaties. Alle onderliggende denkwijzen hebben hun bestaansrecht al bewezen of zijn nog op weg hun plekje binnen de Agile werkmethoden te verdienen.

Dit artikel richt zich op het beschrijven van de onderbouwing van FAST Agile. FAST Agile hanteert meerdere theorieën van andere onderzoekers en auteurs. Wellicht vind jij ook dat het samenvoegen van meerdere recente ontwikkelingen in Agile een interessant gegeven is.

In het eerder verschenen artikel: Wat is FAST Agile? staat in hoofdlijnen waar FAST Agile voor staat. In een later artikel beschrijf ik de rollen en werkwijze.

Wetenschap en simpele regels van FAST Agile

Volgens de bedenker is FAST gebaseerd op bekende wetenschappelijk onderbouwde organisatiemethoden en schaalvergroting in complexe adaptieve systemen. Daartoe zijn veel publicaties gebruikt om tot FAST Agile te komen. Het is interessant om te weten welke onderliggende modellen en methodieken worden meegenomen. Dit zijn m.i. de bouwstenen van FAST Agile.

Systeemtheorie

FAST Agile stelt dat het model gebaseerd is op complexe adaptieve systemen. Hiervoor gebruikt men de Systeemtheorie. Complexe adaptieve systemen ontstaan door het volgen van een aantal eenvoudige regels.

Onder complex verstaat men dat het gedrag van het geheel niet voorspeld wordt door de onderliggende componenten. Onder adaptief verstaat men dat verandering tot stand komt door een gebeurtenis of een verzameling gebeurtenissen, waarop het individuele en collectieve gedrag zich aanpast aan deze gebeurtenissen. 

Voor een volledige beschrijving van de Systeemtheorie, zie wikipedia.

Teams

Een van de belangrijkste aandachtspunten van alle Agile methodieken is de wijze waarop teams samenkomen, werken en verbeteren. Ook bij FaST is dit niet anders, maar in tegenstelling tot andere Agile methodieken gaan ze verder naar een netwerkorganisatie. Naar een Team van Teams die door de leden zelf gevormd worden.

De ideeën hierover worden in FaST verbonden door een aantal auteurs te benoemen, waarvan algemeen bekend is dat ze vooroplopen in ‘vernieuwende’ denkwijzen. Voor de totstandkoming van FaST zijn de volgende publicaties gebruikt:

team of teams - cover

Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World by Chris Fussell, David Silverman, Stanley A. McChrystal, and Tantum Collins 

Simple Rules - cover

Het gedachtegoed van Kathleen M. Eisenhardt, auteur van het boek ‘How to Thrive in a Complex World’ is in FAST meegenomen.

The surprising power of Liberating Structures - cover

Een andere bouwsteen is Liberating Structures. Een structuur met 33 werkvormen die grootschalige zelforganisatie faciliteert. Liberating Structures is beschreven in het boek: The Surprising power of Liberating Structures van Henri Lipanowicz en Keith McCandless. Een van de werkvormen is Open Space.

Open Space Technology - cover

Harrison Owen met zijn: Open Space Technology – A User’s Guide is ook gebruikt als bouwsteen voor FAST Agile. Open Space is de basis van FAST Agile. Ron Quartel adviseert Het om je eerst te verdiepen in Open Space, om de basis van FST te begrijpen.

How many friends does one person need? - cover

Voor de maximale Tribe grootte is het onderzoek van de Britse antropoloog Robin Dunbar gehanteerd. Dunbar suggereert dat mensen een sociale capaciteit van ongeveer 150 ‘vrienden’ hebben. In 2010 kwam Robin Dunbar met het boek ‘How many friends does one person need?’, waarin zijn onderzoek naar Dunbar’s Number werd beschreven.

The Tipping Point - cover

Dunbar’s onderzoek suggereert dat de neocortex de reden is dat mensen niet in staat zijn om een groot aantal relaties in stand te houden. Voor FaST is de studie van W.L. Gore and Associates gebruikt. Deze beschrijven dat Dunbar’s Number de maximale stam of tribe grootte is. Een organisatie kan dus meerdere Tribes of stammen hebben. In ‘The Tipping Point’ beschrijft Malcolm Gladwell o.a. Dunbar’s Number.

Motivators

Vervolgens zijn de volgende bouwstenen voor FAST Agile gehanteerd:

The new economics - cover

Het boek van W. Edwards Deming: ‘The New Economics’ is o.a. gebruikt voor intrinsieke motivatie. William Edwards Deming is ook de de bedenker van de kwaliteitscirkel PDCA. De kwaliteitscirkel is hier beschreven.

Drive - cover

Uit ‘Drive: The Surprising Thruth About Whats Motivates Us’ van Daniel Pink komt Autonomy, Mastery en Purpose. In het Nederlands: Autonomie, Meesterschap en Zingeving. De belangrijkste motivators voor High Performance. Drive, wat motiveert ons?

Dynamic reteaming - cover

Voor het tot stand komen van teams hanteert FAST Agile de uitgangspunten van: ‘Dynamic Reteaming: The Art and Wisdom of Changing Teams’ door Heidi Helfland.

Intrinsieke motivatie en autonomie

Net als andere Agile methodieken is er een groot belang bij het inrichten van intrinsieke motivatie en autonomie van teams. FAST Agile hanteert een simpele regel: projecten worden gebouwd rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze het werk voor elkaar krijgen.

Hierbij past Open Allocation volgens FaST. Open allocatie verwijst naar een managementstijl waarin medewerkers een grote mate van vrijheid krijgen om te kiezen aan welke projecten ze willen werken en hoe ze hun tijd willen verdelen. Ze zijn niet noodzakelijkerwijs verantwoording schuldig aan één enkele manager, maar aan het bedrijf en hun collega’s. De medewerkers hebben een hoge mate van vrijheid bij de keuze van de projecten en de verdeling van hun tijd.

Het FaST-proces maakt het voor teams (zwermen) mogelijk om zich dynamisch rond het werk te verzamelen. Puttend uit de talentenpool van de tribe, zwermen de juiste mix van mensen uit om waarde te creëren. De zwermen blijven slechts zo lang bij elkaar als nodig is. Het lidmaatschap is tijdelijk en gebaseerd op wat er voor elke iteratie nodig is.

FAST creëert een omgeving waarin alleen via zelfsturing (autonomie) gewerkt kan worden. Autonomie blijkt een van de belangrijkste drijfveren te zijn voor kenniswerkers.

Technische bouwstenen

Voor de technische bouwstenen van FAST Agile zie je hieronder een aantal boeken verschijnen, waarmee FaST een sterke binding heeft. Deze boeken worden nu niet allemaal inhoudelijk beschreven, maar ze geven je wel een beeld hoe breed FAST Agile is.

Extreme Programming Explained - cover

Het boek: ‘Extreme Programming Explained: Embrace Change’ door Kent Beck

Lean software development - cover

Lean Software Development: An Agile Toolkit door Mary Poppendieck en Tom Poppendieck

User Story Mapping - cover

‘User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product’. Auteurs Jeff Patton en Peter Economy.

Mob-programming is een software ontwikkelingsaanpak waarbij het hele team aan hetzelfde ding werkt, op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte en op dezelfde computer.

Accelerate - cover

Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. Door Nicole Forsgren en Jez Humble 

Ron Quartel, bedenker van FAST Agile, heeft in presentaties ook de volgende bronnen genoemd: Conway’s Law, Surfing the Edge of Chaos, The Wisdom of Crowds, A Simpler Way, Beyond Empowerment, The Mob Programming Quidebook, Joy, Inc. en nog een aantal andere boeken. Het gaat te ver om al deze te tonen, maar het geeft wel aan dat Quartel een breed perspectief heeft.

Een uitdaging?

Ron Quartel is nogal zeker van zichzelf. Hij citeert Ken Schwaber (Scrum):

“Scrum is not the be-all and end-all process for software and product development. … Scrum can be replaced or superseded by anything that also supports its underlying principles”

Ken Schwaber

Een citaat uit: What Comes After Scrum? door Ken Schwaber (2012).

Dat is een mooie uitdaging, bewijs het: Just Do It!

Samenvatting

In dit artikel zijn de belangrijkste bouwstenen van FAST Agile beschreven. Vanzelfsprekend zijn er variaties op alle onderliggende theorieën bedacht om het in FaST goed op elkaar te laten aansluiten. Maar het is dan alsnog best een stevige onderbouwing, toch?

Een aantal van bovenstaande boeken staan wellicht ook nog op jouw ‘leeslijstje’. Door de aangeboden samenhang wellicht nog interessanter om hier dieper in te duiken.

Hoe groot FAST Agile gaat worden is nog een vraagteken. Het is echter superhandig om een indruk te hebben van een mogelijk toekomstscenario! Want veel recente Agile theorieën en Agile methodes worden samengevoegd en dienen één overkoepelende methodiek: FAST Agile.

Methodieken zijn vanzelfsprekend interessant, maar zoals we allemaal weten blijft de interactie tussen mensen een doorslaggevende factor. FAST Agile hanteert hiertoe een aantal nieuwe inzichten, waarbij het belang van nieuwe vormen van samenwerken alleen maar toeneemt.

In het artikel: Het FAST Agile Framework is het gehele framework beschreven.

Zoals je bovenstaand hebt kunnen lezen is het bijzonder dat de bedenker van FAST Agile meerdere theorieën en methodieken aan elkaar heeft weten te verbinden. Te gemakkelijk? Wellicht, maar ik sluit dit artikel af met een citaat:

‘Je ziet het pas als je het doorhebt.’

Johan Cruyff