Drie werkvormen van Hurson: High Five, DRIVE en POWER.

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min.

Het Productive Thinking Model hanteert drie werkvormen die gebruikt kunnen worden in het PTM model. De drie werkvormen die worden beschreven zijn: High Five, DRIVE en POWER. Deze modellen zijn ontwikkeld door Tim Hurson.

Deze werkvormen zijn echter ook geschikt voor andere toepassingen. Daarom worden deze 3 werkvormen in dit artikel verder toegelicht.

High Five werkvorm van Hurson

High Five is een werkvorm van Hurson die je kunt gebruiken in stap 1 van het Productive Thinking Model van Hurson: What’s Going On?

De gedachte erachter is heel simpel: als je een probleem niet duidelijk inzichtelijk maakt, kan je er geen effectieve oplossingen voor bedenken. Deze werkvorm is gemaakt om het doel voor de toekomst beter te kunnen bepalen.

Deze werkvorm is een bekende vorm voor velen. De benaming is namelijk afgeleid van een ‘High Five’ geven. 

Houd je hand omhoog alsof je iemand een high five geeft. Teken jouw hand of een grotere hand op een ‘brown paper’. Zie onderstaande afbeelding en stel de bijbehorende vragen.

High Five - werkvorm Hurson

Net als heel veel andere modellen hanteert Hurson 5 essentiële vraagtypen om het probleem helder te krijgen. Je moet weten wat er echt aan de hand is.

Stel je elk van je vingers voor als een letter “i” en de vorm van je duim en wijsvinger als de letter “v”. Deze vier “i’s en een “v” staan voor de belangrijkste vragen die je moet stellen: irritatie, impact, informatie, betrokken(involved) en visie.

Gebruik voor de 5 vraagtypen eerst creatief denken om veel mogelijke antwoorden te genereren en gebruik dan kritisch denken om de belangrijkste te selecteren. Het beantwoorden van deze vragen geeft je een betere kans om de uitdaging echt te begrijpen.

Plak in een brainstorm de post-its op de vingers. Daarna ga je door naar stap 2: DRIVE in het PTM model. De bedoeling van dit artikel is echter dat je elke werkvorm kan inzetten naar believen.

Tijdsduur: 60 tot 120 minuten

DRIVE – werkvorm van Hurson

Een van de werkvormen van Hurson behorend bij het Productive Thinking Model is DRIVE. DRIVE is een acroniem is voor Do, Restrictions, Investment, Values, Essential outcomes.

Drive is ook een benaming die Daniel Pink gebruikt in een andere context. Ben je hier terecht gekomen omdat je zocht naar Drive van Daniel Pink? Klik dan op de link, lees anders hieronder verder.

DRIVE is een werkvorm van Hurson voor het bepalen van de succescriteria in Stap 2 van het PTM-model: Wat is succes?

Het interessante van dit werkmodel is echter dat het ook anders gebruikt kan worden, buiten het PTM model. Daarom is deze werkvorm verder uitgewerkt.

De werkvorm DRIVE richt zich op het versterken van het bepalen van succes ideeën. De gedachte erachter is dat het vooraf bepalen van wat als succes zal worden gezien helpt om het doel en de visie helder te krijgen.

Maak op de wand een tabel met vijf kolommen met het opschrift DRIVE. In onderstaande afbeelding staat beschreven wat de bedoeling per letter is. De vragen per letter kan je natuurlijk verder uitbreiden. 

DRIVE - werkvorm Hurson

Neem bij het bedenken en bij het schrijven van post-its niet alleen de eigen perspectieven op, maar ook die van de belangrijkste stakeholders. Zodra de ideeën generatie klaar is, kies je gezamenlijk de succescriteria die het belangrijkst zijn.

Tijdsduur: 30 tot 60 minuten

POWER werkvorm van Hurson

Een van de werkvormen van Hurson behorend bij het Productive Thinking Model is POWER. POWER is een acroniem van Positives, Objections, What else, Enhancements, Remedies.

Deze werkvorm is ontwikkeld voor ‘Forge the Solution’ of te wel ‘bedenk een oplossing’. Dit is stap 5 in het Productive Thinking Model. Maar deze werkvorm kan ook gebruikt worden in de andere stappen van het PTM.

Het interessante van dit werkmodel is echter dat het ook anders gebruikt kan worden, buiten het PTM model. Daarom is deze werkvorm verder uitgewerkt.

De werkvorm POWER richt zich op het evalueren en versterken van ideeën. De gedachte erachter is dat het helpt om het denkproces ‘aan te zetten’ en dus extra kracht toevoegd. In het PTM-model wordt POWER ingezet om beoordeling mogelijk te maken, met als doel te verbeteren. Dus niet om ideeën of oplossingen te elimineren.

Elke stap, vraag en actieplan kan worden ‘aangezet’ met POWER. Door de volgende werkvorm:

Maak een tabel met vijf secties met het opschrift POWER zoals onderstaand afgebeeld. De eerste afbeelding toont de inhoud en samenhang. Je kunt deze gebruiken om een wall te maken.

POWER - werkvorm Hurson

Een handiger agile methode is een wall die in de tweede afbeelding wordt getoond:

POWER - Agile werkvorm Hurson

Het is nu een interessante sessie: vul de segmenten met post-its over het idee dat je aan het opstarten bent. Zodra je klaar bent met de brainstorm, bekijk je de stellingen, kies de stellingen die de meeste waarde toevoegen aan het idee, en herschrijf je idee in een ‘emPOWERed’ vorm.

Timing: 30-120 minuten

Tot slot

Veel succes met het toepassen van deze werkvormen van Tim Hurson: High Five, DRIVE, en POWER.

De samenhang van deze 3 werkvormen is beschreven in het artikel: Wat is het Productive Thinking Model van Hurson?

Er zijn meer creatieve denk- en probleemoplossende technieken, zoals bijvoorbeeld de zes denkhoeden van De Bono, de negatieve brainstorm of de SCAMPER methode.