View Post

Conflicten in een Agile Team?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Conflicten in een Agile Team? Jazeker, een groep mensen gaat een team vormen. Een groep met allerlei verschillende achtergronden, overtuigingen en karakters. Dit leidt regelmatig tot conflicten. In het artikel de 5 frustraties van teamwork wordt beschreven dat conflicten in teams erbij horen. Zelfs nodig zijn om als team verder …

View Post

Agile Coachen van klagers!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Hoe gaat een Agile Coach om met (anonieme) klagers en klachten? Agile coachen van klagers, dat is een interessante vraag! Een manager zal bij klachten vaak direct willen handelen, een Agile Coach hanteert een andere methode. Wees je ervan bewust dat klagen een functie heeft. Teamleden kunnen terecht bezorgd zijn …

View Post

Wat is Lean Coffee?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 6 min. Lean Coffee is een faciliterende groepssessie. Met Lean Coffee breng je leren en samenwerking tot stand door het creëren van effectieve groepsdiscussies. Lean Coffee is een gestructureerde bijeenkomst zonder agenda. De deelnemers komen eerst bijeen en pas dan stelt men de agenda samen. Lean Coffee maakt dus het mogelijk om …

View Post

Eisenhower matrix voor time management

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. Voor time management zijn twee dimensies van belang: de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid. Door de beschikbare tijd tegenover de taken en opdrachten te plaatsen kan men goed prioriteiten stellen. Het Eisenhower matrix is een van bekendste time management modellen. De prioriteiten matrix van Eisenhower verbindt urgentie …

View Post

Leading Change Model van Kotter bestaat uit 8 stappen!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 9 min. De cultuur van een organisatie kan je veranderen door urgentie te creëren, het aanstellen van leiders in verandering, het bouwen aan een visie, de visie effectief te communiceren, obstakels verwijderen, quick wins te realiseren, verder te bouwen en de verandering te borgen. Dit is het 8 stappen Leading Change Model …

View Post

Wat is het Dreyfus model?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Het Dreyfus model geeft inzicht in de beheersingsniveaus van vaardigheden. Er zijn een aantal omschrijvingen voor het proces dat iemand doorloopt om vaardigheden te leren: het Dreyfus model is een expertise model die de beheersingsniveaus, expertise ontwikkeling of leren van een vaardigheid beschrijft. Voor het leren van competenties en vaardigheden …

View Post

Wat is Teamleren volgens Bijlsma?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Teamleren is het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Het Teamleren model is ontwikkeld door Tom Bijlsma, die hier meerdere onderzoeken naar heeft gedaan. Het model is ontwikkelt voor met name crisisteams, …

View Post

Het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Een van de bekendste modellen van leiderschap is het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard. Hersey en Blachard ontwikkelden hun model vanuit de visie dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die …

View Post

Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. De theorie van de Big Five hanteert 5 dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Door van elke dimensie aan te geven in welke mate deze op iemand van toepassing is kan je een karakter van een persoon beschrijven. De persoonlijkheid is een bepalende factor, want als je …

View Post

5 disciplines van een lerende organisatie

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Lerende organisaties worden geschapen en versterkt door het praktiseren van vijf elkaar versterkende disciplines: team leren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale modellen en, als een soort centrale dimensie, systeemdenken. Dat is de definitie volgens van Caluwé en Vermaak, deze definitie sluit ook goed aan bij de ‘5 disciplines …

View Post

ik-ik-jij feedback methode

In Agile, More by Peter

Leestijd: 7 min. De ik-ik-jij methode is een prettige methode voor een team om feedback te geven en te ontvangen. Vooral omdat het team afspraken kan maken tot hoever de feedback reikt. Feedback geven en ontvangen is een noodzaak om een high performing team te bouwen, zonder feedback komt een team niet volledig …

View Post

Wat is de Six Sigma methodiek?

In Basics, Lean by Peter

Leestijd: 5 min. De Six Sigma methodiek is een managementstrategie waarin de kwaliteit van processen continue worden  verbetert. Voor de toepassing van deze strategie worden voornamelijk statistische kwaliteitsmanagement methoden toegepast om o.a. productieprocessen te verbeteren. Men gebruikt bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken. De basis van Six Sigma De Six Sigma methodiek vindt zijn oorsprong …

View Post

De 5 principes van Lean

In Basics, Lean by Peter

Leestijd: 6 min. Lean is een productiemethode om verspilling tegen te gaan, voorraden te beperken en de procesflow te verbeteren. In dit artikel beschrijf ik de 5 principes van Lean, hiermee wil ik een snel overzicht geven wat Lean is. Een uitgebreid artikel over Lean vind je hier. Ik ga nu verder met …

View Post

The smell of the place, start de verandering!

In Agile, Overige by Peter

Leestijd: 4 min. Cultuur is vaak moeilijk concreet te maken, toch voelen we het direct aan. Je eerste indruk geeft vaak al de ‘Smell of the place’. Zonder dat we het kunnen meten nemen we ‘the smell of the place’ direct waar. Denk maar eens na over het volgende. Je loopt een organisatie …

View Post

De facilitator als probleemoplosser?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. Een van de grootste uitdagingen voor een facilitator, zoals een Scrum Master of Agile coach, is om problemen NIET op te lossen. Niet oplossen? Je weet toch wel dat een belangrijke taak van een Scrum Master het gladstrijken van impediments is? In dit artikel is beschreven waarom het oplossen van …

View Post

De 6 Kanban meetings

In Advanced, Kanban by Peter

Leestijd: 6 min. De drumbeat van Kanban bestaat uit een cadans van een aantal meetings. Hier de beschrijving van zes Kanban meetings. In het Engels heeft men het over cadances. Dit is in het Nederlands cadans of ritmiek. Vrij vertaald is het de ‘drumbeat’ van het Kanban Systeem. Zonder ritmiek functioneert ook het …

View Post

Beïnvloeden van gedrag? De Roos van Leary!

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. De Roos van Leary gaat ervan uit dat het op een bepaalde manier reageren van mensen vaak te voorspellen is waardoor gedrag te beïnvloeden is. Gedragingen van de één roept vaak gedrag bij de ander op. We herkennen allen direct de volgende beweringen: op actie volgt reactie, zenden en ontvangen …

View Post

Wat is de 5W2H methode?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar is dat het eigenlijk vreemd is dat 5W2H niet bovenaan …

View Post

Business Model Canvas

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 9 min. Wat is het Business Model Canvas? Het Business Model Canvas laat op een visuele manier zien wat er van belang is in een businessmodel en hoe de onderlinge samenhang is van de onderliggende bouwstenen. Dit artikel heb ik geschreven als uitbreiding op het artikel: Wat is de Lean Startup Methode? …

View Post

Wat is de Lean Startup Methode?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 9 min. Wat is de Lean Startup Methode? Lean Startup is een ontwikkelmethode die voorstander is van experimenteren en toetsen van business ideeën bij de klant. De feedback van klanten is belangrijker dan intuïtie. Een Startup kiest voor iteratief ontwerpen in plaats van grootschalig ontwikkelen. Er is dus geen grote lancering van …

View Post

Wat is Scrum Nexus?

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 5 min. Nexus is een eenvoudige scaling methode van Scrum voor ca. 3 tot en met 9 teams. Het doel van Scrum Nexus is om de productiviteit te verhogen door onderlinge afhankelijkheden te verkleinen. Een Nexus focussed zich op goed samenwerken en bestaat uit een Nexus Integration Team en ca. 3 tot …

View Post

Metrics en User Stories

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 2 min. In dit artikel ligt de focus op de metrics die aan User Stories gerelateerd zijn. De hier beschreven metrics zijn: Story completion ratio en Story point completion ratio. Voor Defect Count by Stories verwijs ik je naar het artikel Defect Metrics. Story completion ratio De bedoeling van deze metric is …

View Post

Defect Metrics

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. In dit artikel ligt de focus op de defect metrics. Dit zijn metrics die heel simpel meten hoe vaak iets fout is gegaan. Ik behandel 2 varianten: Defect Count by Story en de Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de fouttelling per story en de foutmeting per sprint. Ik …

View Post

Coaching Agile Teams

In Agile, boek review by Peter

Leestijd: 4 min. Waar moet je beginnen met een boek review over het boek Coaching Agile Teams. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Laat ik beginnen met dat dit boek mij zo ontzettend vaak is aangeraden dat ik geen andere keuze heb dan er over te schrijven. Het is een boek dat je …

View Post

Wat is het 70:20:10 model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? Waar staat 70:20:10 nu eigenlijk echt voor? Het model is …