View Post

Wat is Planning Poker?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 2 min. Planning Poker is een techniek, waarbij een inschatting van de benodigde Story Points voor de User Story plaatsvindt. Dit is nodig om te bepalen hoeveel werk de User Story vermoedelijk is, maar ook hoeveel en welke User Stories in de komende Sprint kunnen worden opgenomen. Er is namelijk een maximum …

View Post

Het Ishikawa diagram

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Het doel van het Ishikawa diagram (in spreektaal vaak de visgraatmethode genoemd) is om tot de bronoorzaak van problemen …

View Post

De zes denkhoeden van De Bono

In Agile, Intermediate, More by Peter

Leestijd: 8 min. Met De Zes Denkhoeden van De Bono heb je een manier om anders denken te stimuleren. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkrichtingen, hiervoor gebruikt De Bono zes (virtuele) denkhoeden. Deze manier van denken helpt mensen snel, doeltreffend en constructief tot nieuwe ideeën te komen. Het concept De basisgedachte van …

View Post

Wat is het Tuckman model?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 5 min. Het Tuckman model wordt gehanteerd om de status van groepen in hun ontwikkeling te bepalen en in te zetten voor teamontwikkeling. Het model is ontwikkeld door Bruce Tuckman in de 60-er jaren. Hij startte met een 4 fasen model, in de jaren 70 maakte hij  er een 5 fasenmodel van. …

View Post

Fun Retrospectives – boek review

In Agile, boek review, Intermediate by Peter

Leestijd: 2 min. Een boek review van Fun Retrospectives is het beschrijven van een soort basisboek met tientallen Retrospective voorbeelden. Het is geschreven door Paulo Caroli en Taina Caetano. De ondertiteling is: Activities and ideas for making Agile Retrospectives more engaging. Dit 124 pagina tellend boek staat er vol mee: Retrospectives. Na een …

View Post

Velocity – variantie, standaarddeviatie en voorspelbaarheid

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Een aanvulling op het artikel Velocity. Nog meer metrics die bij de metric Velocity thuishoren. Variantie, standaard deviatie en voorspelbaarheid. Echt iets voor de liefhebbers van metrics. Velocity – variantie en standaarddeviatie Klik voor het basisartikel over Velocity Variantie van Velocity Teams zouden idealiter een redelijk constante snelheid moeten hebben, …

View Post

Recidive en First time pass rate

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 3 min. Twee metrics die behoren bij Agile Project Tools: Recidive en first time pass rate. Wederom zijn deze metrics voor de ‘diehards’. De beschrijving van deze metrics is interessant als je al de nodige meters in agile werken heb gemaakt. Het geeft je meer inzichten. Recidive / recidivism Recidive is een …

View Post

Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Recent was ik deelnemer in de training ‘train de trainer’. In deze training werden de leerstijlen van Kolb gebruikt om inzicht te geven in de verschillen van leren van mensen. Een handig model welk ik graag deel. David Kolb is een Amerikaanse psycholoog die samen met Roger Fry in de …

View Post

Hoe maak je verantwoorde keuzen als coach?

In Advanced, More by Peter

Leestijd: 2 min. Elke coach kent de ‘spanningsmomenten’ in het coachen. Hoe reflecteer en handel je nou op de juiste manier? Coachen is interactie! Coachen is interactie, je produceert samen tijdens het coachingstraject. En dat is direct ook de echte uitdaging: je moet continue kiezen. Want tijdens het coachen maken de gesprekspartners continue …

View Post

Wat is de rol van de Scrum Master als servant leader?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: < 1 min. Inleiding Wat is de rol van het Scrum Master als servant leader binnen agile werken? In dit artikel zet ik de kern van de rol van de Scrum Master (SM) overzichtelijk neer. Overeenkomstig de rollen van het Development Team (DT) en Product Owner (PO). In andere blogs zal ik dieper …

View Post

Wat is een Agile Coach?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 2 min. Wat is de rol van een Agile Coach binnen agile werken? Een Agile Coach helpt een organisatie die agile werkt of wilt gaan werken, hoewel dit feitelijk juist is zegt het nog niet veel. In dit artikel een kort overzicht van wat de rol van een AC inhoudt. Een Agile …

View Post

Retrospective: Start, Stop en Go!

In Advanced, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min. Wellicht de makkelijkste manier om een Retrospective te doen is de ‘Start, Stop en Go! methode’. Deze methode is een vrij zakelijke benadering om gedragsverandering tot stand te brengen. Veranderingen in gedragscomponenten kunnen het hele team veel tijd opleveren, zoals bijvoorbeeld stoppen met te laat komen. Het hele team zit …

View Post

Scrum in 3 minuten

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 2 min. Scrum Is een ​​van de leidende agile-(software)ontwikkelingsprocessen. De Scrum methodologie is een agile methode om op een innovatieve wijze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Wist je dat? Scrum een bewezen proces is voor het beheren van softwareprojecten. De Scrum methodologie is inmiddels erkend als een van de beste frameworks cq. …

View Post

3 principes van Agile metrics

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 4 min. Zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben metrics beperkte waarde. Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe metrics kunnen worden ingezet bij Agile werken. Dit artikel is een onderdeel van een serie artikelen over metrics. Het doel is …

View Post

Velocity

In Intermediate, Scrum by Peter

Leestijd: 4 min. Velocity wordt berekend door aan het einde van de Sprint het opgeleverde werk in Story punten te bepalen. Dit doe je door van alle volledig opgeleverde User Stories het aantal Story punten op te tellen. Velocity is een metric die gehanteerd wordt om de hoeveelheid werk die een team aan …

Wat is Product Backlog Refining?

In Overige by Peter

Leestijd: 2 min. In dit artikel wordt de vraag gesteld Wat is Product Backlog Refining? en krijg je antwoorden op: Wat is het? Wie doet het? Wanneer? Welke waarde heeft het? en Wat er gebeurt als je het wel of niet doet? Product Backlog Refining ook wel Grooming  is een onderdeel van de …

View Post

Sprint Retrospective

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min. De Sprint wordt afgesloten met een Sprint Retrospective. In dit event wordt de Sprint door het team geëvalueerd en worden verbeterpunten benoemd die worden meegenomen in de volgende Sprint. In de Sprint Retrospective gaat het over ‘continue verbeteren’. Hoe goed een team ook is, er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Team …

View Post

11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. In dit artikel de 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling. 1. Stakeholder betrokkenheid en tevredenheid Tijdens de Sprint zijn er meerdere mogelijkheden om echte samenwerking en betrokkenheid met Stakeholders tot stand te brengen. Bij softwareontwikkeling spreken we vaak over opdrachtgevers. In beide gevallen verbeter je de samenwerking door Stakeholders actief …

View Post

Wat is een Scrum Increment?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: < 1 min. Voor de volledigheid een heel kort artikel over wat een Scrum Increment is. Het Increment is de som van alle Product Backlog items voltooid in de huidige sprint en alle voorgaande Sprints en als geheel een (software) product vormt. Waar moet een Increment aan voldoen? Het is in bruikbare toestand …

View Post

Wat zijn Agile metrics?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 3 min. Wat zijn Agile metrics? Agile metrics zijn meetinstrumenten om het Agile proces te kunnen meten. Wat kan je meten? Voorbeelden zijn: het ontwikkelproces, kwaliteit van het werk, productiviteit, voorspelbaarheid, team spirit en de producten die ontwikkelt worden. Agile metrics richten zich op de waarde die aan de klant geleverd wordt. …

View Post

Wat is een Sprint Backlog?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min. Wat is een Sprint Backlog? De Sprint Backlog is een geordende lijst met alle te realiseren Backlog items voor de komende Sprint. Het is een selectie van alle Product Backlog Items, vaak User Stories, die in de komende Sprint worden opgepakt en worden afgerond. In de Sprint Planning Meeting worden …

View Post

Sprint Review

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 2 min. In de Sprint Review laat het Team zien wat in de afgelopen Sprint is geproduceerd. Elke Sprint heeft namelijk de verplichting om aan het einde in de Sprint Review het mogelijk op te leveren product te tonen. Een Sprint Review wordt ook wel ‘end of sprint’ of ‘demo’ genoemd. Het …

View Post

Sprint Planning

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min. De Sprint Planning is een bijeenkomst waar de Product Owner de belangrijkste klant doelen van de komende Sprint met het team bespreekt en inhoudelijk duidelijk maakt. Op basis van de hoogste prioriteit en na het stellen van (veel) vragen zal het Team de User Stories in gedetailleerde taken omschrijven voor …

View Post

Wat is een Product Backlog?

In Basics, Scrum by Peter

Leestijd: 3 min. De Product Backlog is een geordende lijst van alle wensen die (mogelijk) nodig zijn voor het realiseren van van het doel (van het project). De Product Owner maakt en beheert de Product Backlog. Alle wensen worden door de Product Owner meegenomen. Dit baseert de Product Owner vaak op zijn/haar visie …