Definition of Done

In Basics, Scrum by PeterLeave a Comment

Leestijd: 3 min.

Wat is de Definition of Done? Hoe ziet een checklist van Definition of Done eruit? De Definition of Done is een Artifact die transparant moet zijn, maar wat is dat?

Wat is Transparantie van de Artifacts?

Scrum heeft als empirisch systeem Transparantie als een van de peilers, naast Inspectie en Adoptie.

Het is de taak van de Scrum Master om samen met het Development Team en Product Owner (dus het Scrum Team) ervoor te zorgen dat betrokkenen (ook Stakeholders) alle Artifacts kennen.

Een belangrijk onderdeel om transparant te zijn is de Definition of Done. Waarom? Als je van te voren vaststelt wanneer iets af is, kan je later daar geen discussie over krijgen. Transparantie dus.

Wat is de Definition of Done (DoD)?

Eenvoudig gezegd is de Definition of Done een set (vooraf gemaakte) afspraken waarmee het team kan bepalen of iets klaar is. Maar ook:

De DoD in een checklist met acceptatie criteria voor de taken die zijn afgesproken in de Sprint Backlog. De Definition of Done is dus een lijst met criteria waaraan voldaan moet worden, voordat een handeling of product  ‘Done’, ‘Klaar’, ‘Af’ is. Dit is de meest gehanteerde en essentiële systematiek.

Simpele voorbeelden:

  • succesvol gestest.
  • kwaliteitsstandaarden gehanteerd.
  • productkwaliteit etc.

Als de sprint is beëindigd inspecteert de Product Owner het Increment (opgeleverde werk) o.b.v. de DoD.

Gebruikelijk is dat er één Definition of Done is. De DoD voor Sprints. Deze wordt opgesteld door het Scrum Team.

Verschillende Definitions of Done

In mijn zoektocht voor mijn Scrum examens ben ik een aantal keer verschillende Definitions of Done tegengekomen:

  • DoD alleen voor User Stories (uitzondering – in oranje kleur)
  • DoD voor Sprints (regulier – in groene kleur)

Ik heb het nu niet over de inhoudelijke punten die het Team zelf bepaald. Ik heb het over twee verschillende doelstellingen die aan de DoD zijn gekoppeld.

Toen ik voor het eerst las over een DoD ‘alleen en specifiek voor User Stories’ dacht ik in eerste instantie dat men de Definition of Ready bedoelde voor de User Stories. Dit is namelijk een beschreven Artifact binnen de Scrum methodologie, maar dat bleek niet het geval. Ik ben deze DoD alleen bestemd voor de bepaling van User Stories ook niet tegengekomen in de examenliteratuur. Ik kwam deze uitzondering tegen bij een paar IT-bedrijven, waar soms een extra slag gemaakt schijnt te worden. Ze hanteren deze extra DoD om nog voor de oplevering (aan ‘externe’ klant) de aansluiting met de User Stories nogmaals te controleren. Omdat beide formats heel dicht bij elkaar liggen heb ik besloten om ze beide te beschrijven. Let wel: alleen DoD voor Sprints komt terug in examens.

Ik start met de DoD for User Stories en daarna behandel ik de DoD voor Sprints

Definition of Done: User stories

Let op! dit is niet de Definition of Ready om te bepalen of een User Story geschikt is om opgenomen te worden in de Sprint Backlog. En deze DoD is ‘geen standaard’ DoD checklist, de standaard is ‘groen’ in dit artikel.

Ook deze DoD is een maatwerk checklist. Het totale team bepaalt wat er op de DoD moet staan. Deze lijst wordt gehanteerd voor de User Stories, totdat het team bepaald dat deze aangepast dient te worden.

In deze stap zoekt men naar de aansluiting met de oorspronkelijke User Story. Hier controleert men de overeenstemming van het gerealiseerde met de aannames van het Product Backlog item, waar de beschrijving in staat.

Men controleert de kwaliteit van de geschreven code en controleert of alle elementen die vooraf waren benoemd zijn meegenomen en uitgewerkt.

Definition of Done: Sprint

Deze stap is de controle van de totale Sprint, dus waar het grotere geheel wordt gecontroleerd. Hier beoordeel je of alle geïmplementeerde features overeenkomen met de oorspronkelijke aannames en of alle vereiste condities voor de oplevering  zijn gerealiseerd.

Na het beéindigen van de sprint wordt het opgeleverde werk door de Product Owner geïnspecteerd, zodat de kwaliteit van het werk is gegarandeerd.

Is de DoD een ‘vast’ document?

Nee, natuurlijk niet! Elke sprint kan deze gewijzigd worden. Vaak zie je dat een DoD evolueert en de verdergaande productontwikkeling volgt.

Wat interessant voor jouw team zou kunnen zijn, is om jullie DoD eens midden op het Scrum Board te plaatsen. Zeker als er t.o.v. voorgaande sprints belangrijke wijzigingen zijn geweest.

Waarom is een DoD belangrijk?

Goede vooraf opgestelde DoD checklists maken Agile werken een stuk makkelijker. Een Development Team kan sneller en gemakkelijker werken. Zorgvuldige definiëring van ‘done’ maakt het mogelijk om veel achteraf discussies te voorkomen. Discussies die vaak zullen ontstaan als misverstanden leiden tot het verkeerde product of te late oplevering.

Een DoD is een Artifact behorend bij een goed functionerend werkproces, het kan helpen problemen te voorkomen en/of tijd te besparen. Maar, .. een waarschuwing is op zijn plaats. In het opstellen van checklists kan onnodig veel tijd verloren gaan, zeker als men allerlei formaliteiten gaat inbouwen.

De ‘oranje’ checklist kan voordelen opleveren voor bepaalde teams, of het een toevoeging is op jullie huidige DoD kan ik niet bepalen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar één DoD voor Sprints en het gebruiken van de Definition of Ready voor User Stories.

Tot slot

Elke DoD checklist is maatwerk! Het team bepaalt wat er op de DoD staat!

Een DoD is een hulpmiddel, geen wondermiddel die alle problemen oplost.

Leave a Comment